We leven in een heel bijzondere tijd. God brengt zijn Joodse volk terug naar het land wat Hij hen beloofd heeft… En in het land komen Joden tot geloof in Yeshua (Jezus). God heeft onze generatie uitgekozen om daar getuige van te zijn …

De gelovige Jood en de gelovige heiden die samen één worden in Christus (Efeze 2:14). Als christenen hoeven we geen Joden te worden of ons zo te gedragen, maar we mogen wel samen optrekken. Wij mogen als christenen de wortels van ons geloof leren kennen, door nieuwe openbaring en ons verbonden weten met de Messiaanse beweging in Israël.

Wij mogen achter hen staan, met onze broeders en zusters optrekken en van hen houden. We kunnen voor elkaar bidden.
En als wij op reis gaan naar Israël, kunnen we hen ontmoeten en een enorme zegen ontvangen, door ons met hen te verbinden.