.

Categorie Archief: Actueel

Akkoord Amona

Op het laatste ogenblik werd een akkoord bereikt over Amona, de bewoners gaan akkoord met vreedzame ontruiming

Door Abra Forman, 18 december 2016

“Hef op een kale berg een banier omhoog, verhef uw stem tegen hen, wenk met de hand, zodat zij binnentrekken door de poorten van de edelen.” Jesaja 13:2 (HSV)

Een familie in Amona, December 16, 2016.

De bewoners van de kleine gemeenschap van Amona op de heuvel zijn akkoord gegaan met een aanbod van de regering, dat toestaat om 24 gezinnen te verhuizen naar een nabijgelegen gedeelte van de berg en daarmee een rampzalige gedwongen evacuatie, die herinneringen zou hebben opgeroepen aan de traumatische terugtrekking uit Gaza, af te wenden.  

Verwijst Joel 2:31 in de profetie over het einde der tijden naar een dodelijke elektromagnetische pulsaanval?

Door Adam Eliyahu Berkowitz 12 december 2016

“De zon wordt omgezet in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de HEERE komt.” Joel 2:31 (HSV)

Een scenario betreffende het einde der tijden dat, nog niet zo lang geleden onmogelijk en zelfs niet relevant was, wordt nu ontwikkeld door Amerika en Israëls vijanden op een manier, die volmaakt past in de Bijbelse profetie. Deskundigen voorspellen, dat het scenario 90 procent van de Amerikaanse bevolking kan wegvagen en het leger ondoelmatig kan maken, maar indien het tegen onze vijanden gebruikt wordt, kan dat misschien zelfs onopgemerkt blijven.  

De profetie van Ezechiël zou het verraad van Israël door Obama in zijn laatste uur bij de VN kunnen voorspellen

Door Adam Eliyahu Berkowitz

“Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.” Zacharia 12: 2 (HSV)

De profeet Ezechiël profeteerde, dat in het einde der dagen, Jeruzalem een ​​internationaal twistpunt zou zijn en als president Barack Obama een mogelijk verwoestende slag voor Israël overweegt tijdens zijn laatste weken in het Witte Huis, lijkt die profetie dichter bij de verwezenlijking te zijn dan ooit.  

Een op vijf gezinnen leeft onder armoedegrens en wordt armer, zegt de staat

Meer dan de helft van de Arabische Israëliërs is nog steeds arm, maar de armoede onder kinderen, bejaarden, ultra-orthodoxen vermindert, volgens het rapport van het National Insurance Institute (Nationaal Verzekeringsinstituut)

Door Sue Surkes, 15 December 2016

Israël is economisch nog steeds het meest ongelijke land in de ontwikkelde wereld, volgens cijfers donderdag gepubliceerd.

Het aantal arme gezinnen neemt toe, de armen worden steeds armer – terwijl slechts ongeveer 14% van de Joden arm zijn, leeft meer dan de helft van de Arabieren onder de armoedegrens – en dat percentage stijgt.  

David Friedman, de volgende Amerikaanse ambassadeur in Israël

16 Dec, 2016. Trump kiest ‘ware vriend van Israël’  tot VS-ambassadeur, die het verplaatsen van de ambassade naar Jeruzalem ondersteunt

David Friedman, Trump’s keuze voor de functie van ambassadeur in Israël “ziet er verlangend naar uit dit te doen vanuit de Amerikaanse ambassade in Israëls eeuwige hoofdstad Jeruzalem.”

De benoeming door de gekozen Amerikaanse president Donald Trump van David Friedman donderdag als de Amerikaanse ambassadeur naar Israël, veroorzaakte applaus in pro-Israël kringen, vooral bij diegenen die toegewijd zijn aan de soevereiniteit van Israël als het Joodse thuisland van de Bijbel en erkenning van een verenigd Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse staat.  

Turkse econoom: ‘Aardgas zal vrede bevorderen’

Israels gasexploitatie (Foto: Marc Israel Sellem/Jerusalem Post)

Industrie ‘is aandrijver geweest voor normalisering van relaties tussen Turkije en Israël,’ zegt Gürkan Kumbaroglu

Terwijl steeds meer aardgasvondsten in het oostelijke Middellandse Zeegebied gedaan worden, geeft deze bron van energie de mogelijkheid de regio van energie te voorzien, maar ook meningsverschillen te overbruggen en gespannen verhoudingen tussen landen te verbeteren, volgens een Turkse energie-expert.