.

Stam in Nieuw Guinea weten zich verbonden met Israël

Deze stam in Nieuw Guinea kreeg een tijd geleden een Bijbel in hun eigen taal. Maar er was geen zendeling om hen te onderwijzen. Ze begonnen gewoon het boek woord voor woord te lezen. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en werden wedergeboren. Ze werden nooit onderwezen door iemand, wisten niets over Kerstmis of Pasen of de Sabbat op zondag… maar alle Bijbelse feesten zoals Pesach, Savuot en Loofhuttenfeest plus de Sabbat op de zevende dag gingen ze vieren. Ze weten zich verbonden met Israël op een bijzondere manier. Ze hebben een schat ontdekt die vele christenen in deze tijd maar moeilijk kunnen accepteren.

Mobilisatie oproep n.a.v. het voorstel voor een Palestijnse staat

Jack van der Tang, interview in Brussel

Pillar of Fire heeft begin september door heel Nederland bijeenkomsten georganiseerd.

Deze bijeenkomsten waren n.a.v. het voorstel voor een Palestijnse staat; In de week van 19 september zal de Palestijnse autoriteit te New York het voorstel doen om te stemmen voor een Palestijnse staat. Deze stemming zal betekenen dat elke natie wordt gedwongen een keuze te maken voor de deling van het land Israel.

Jack van der Tang heeft hierover een indringende boodschap gegeven, de opname bestaat uit twee delen: