Activiteiten


Welkom!

Wat is Pillar of Fire?

Pillar of Fire is een stichting (ANBI) met een Bijbelse geloofsbediening, die voor haar activiteiten afhankelijk is van giften en vrijwilligers.

De organisatie werd opgericht in 2002, in een natuurlijke reactie op de aanhoudend brede interesse in de Haagse Israël-avonden, die op initiatief van Jack van der Tang werden georganiseerd.

De drijfveer van al onze activiteiten komt voort uit de visie over het belang van Israël en het verlangen om in woord en daad een zegen te zijn voor haar land en volk.

De pijlers van onze organisatie worden gevormd door de speerpunten:
Gebed – Hulpverlening – Onderwijs – Radio Israel.nl

Het op die manier willen zegenen van Israël, vindt in de praktijk zijn uitwerking door o.a.:

  • De nauwe betrokkenheid (medeoprichter) bij het werk van ‘Israel Relief Aid’ in Israël.
  • Het organiseren van uiteenlopende samenkomsten, lezingen, publicaties (van o.a. artikelen, nieuwsbrieven, studies, interviews en internationale conferenties).
  • Verkoop van producten zoals boeken, wijn, kaarten en muziek.
  • Het onderhouden van contact en het beleggen van voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van politiek en het internationaal recht.

Het leggen van verbinding met andere pro-Israël organisaties via het IsraelPlatform.nl

Laatste nieuws

Een brief van Joden en Israëliërs actief op de UvA en de VU en hun kijk en ervaringen

14-05-2024

Onlangs plaatste het Parool een opiniestuk opgesteld door enkele mensen uit de Joodse gemeenschap die werkzaam zijn op de VU en UvA. Dit vanwege de felle pro-Palestijnse studentenprotesten. Ze…

Lees verder

Overleg kabinet met Joodse organisaties

13-05-2024

De afgelopen week zijn de protesten van de pro-Palestijnse organisaties niet alleen feller geworden, maar leidde deze ook tot veel ongenoegen binnen de samenleving. Niet alleen door de schade…

Lees verder

Opnieuw een antisemitische daad

11-05-2024

Enkele dagen na de Nationale dodenherdenking en Bevrijdingsdag werden drie struikelstenen van hun plaats gestolen, ook wel stolpersteine genoemd. Een vreemde en krankzinnige actie die door veel mensen en…

Lees verder

Veelzeggend filmpje hoe Israël kijkt naar erkenning Palestijnse staat

10-05-2024

Enkele dagen geleden plaatste het ministerie van Buitenlandse Zaken een veelzeggend filmpje op internet. De boodschap hiervan zegt veel over hoe veel mensen kijken naar de erkenning van een…

Lees verder

Geweld, opruiing en intimidatie door een groep pro-Palestijnse studenten

09-05-2024

De afgelopen dagen nam het aantal pro-Palestijnse protesten sterk toe in Nederland, vooral in de steden Amsterdam en Utrecht. Opnieuw leidde dit tot intimidatie, opstootjes en geweld. Opvallend is…

Lees verder

De IDF waarschuwt Palestijnse bevolking in Rafah: de eerste tekenen van een militaire aanval op Rafah?

07-05-2024

Al langer geeft Israël signalen af dat ze ook Rafah zullen aanvallen om de aldaar aanwezige terroristen en leiders van de terreurbeweging Hamas uit te schakelen. Zoals het er…

Lees verder