Activiteiten


Welkom!

Wat is Pillar of Fire?

Pillar of Fire is een stichting (ANBI) met een Bijbelse geloofsbediening, die voor haar activiteiten afhankelijk is van giften en vrijwilligers.

De organisatie werd opgericht in 2002, in een natuurlijke reactie op de aanhoudend brede interesse in de Haagse Israël-avonden, die op initiatief van Jack van der Tang werden georganiseerd.

De drijfveer van al onze activiteiten komt voort uit de visie over het belang van Israël en het verlangen om in woord en daad een zegen te zijn voor haar land en volk.

De pijlers van onze organisatie worden gevormd door de speerpunten:
Gebed – Hulpverlening – Onderwijs – Radio Israel.nl

Het op die manier willen zegenen van Israël, vindt in de praktijk zijn uitwerking door o.a.:

  • De nauwe betrokkenheid (medeoprichter) bij het werk van ‘Israel Relief Aid’ in Israël.
  • Het organiseren van uiteenlopende samenkomsten, lezingen, publicaties (van o.a. artikelen, nieuwsbrieven, studies, interviews en internationale conferenties).
  • Verkoop van producten zoals boeken, wijn, kaarten en muziek.
  • Het onderhouden van contact en het beleggen van voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van politiek en het internationaal recht.

Het leggen van verbinding met andere pro-Israël organisaties via het IsraelPlatform.nl

Laatste nieuws

CNN-journalist werkte samen met Hamas blijkt uit nader onderzoek

12-07-2024

Het profiel van de freelance-journalist van CNN, Abdel Quader Sabbah, laat duidelijk zien waar zijn persoonlijke voorkeur naar uitgaat. Want behalve zijn selfies met kopstukken van de terreurbeweging Hamas, zijn tomeloze inzet…

Lees verder

Opnieuw hoge Hezbollah commandant omgebracht.

09-07-2024

Met regelmaat weet het IDF in samenwerking met de verschillende Israëlische Inlichtingendienst (on)bekende terroristische kopstukken uit te schakelen. Vaak zijn zij verantwoordelijk voor de vele (bom)aanslagen en aanvallen tegen…

Lees verder

Lokale inwoners uit Gaza houden Hamas af van beschieten Israël

08-07-2024

De strijd in Gaza tegen de terreurbeweging is al zo’n driekwart jaar bezig, maar wat zijn de resultaten van deze strijd? Een oorlog die veel Palestijnse burgers het leven…

Lees verder

Helpt miljoeneninvestering de haredi-gemeenschap om mee te doen in de samenleving?

05-07-2024

De Israëlische regering onder leiding van Netanyahu besloot recentelijk een enorm bedrag te investeren onder de noemer NIS 70 miljoen voor de haredi-gemeenschap, zonder dit voor te leggen aan…

Lees verder

Oudste scheepswrak ooit is gevonden voor de Israëlische kust

02-07-2024

Recent onderzoek bracht aan het licht dat het oudste tot nu toe bekende scheepswrak op de bodem ligt voor de kust van Israël. Archeologisch onderzoek bracht dit aan het…

Lees verder

Uitspraak Hooggerechtshof inzake Haredi en IDF

01-07-2024

Vorige week kwam het hoogste orgaan van het Israëlisch rechtssysteem, Hoge Raad, tot een unanieme uitspraak. Deze uitspraak handelt over de vraag of en in hoeverre de Haredi in…

Lees verder