.

Pillar of Fire feliciteert Israël met haar 70e verjaardag na haar wedergeboorte!

De organisatie stichting Pillar of Fire feliciteert de staat Israël met haar 70e verjaardag.

Namens het bestuur, de medewerkers, en de vrijwilligers die zich inzetten voor Pillar of Fire, Radio Israel, Israel Relief Aid en Shamar, willen wij met u ons verblijden in deze profetische gebeurtenis.

De profeet Jesaja kondigde het al aan:

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.  En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. (jesaja 60:1-3)

70 jaar na de wedergeboorte mogen we zien en ervaren hoe de woorden van de profeet Jesaja uitkomen. Wat een getuigenis dat Uw God leeft, dat Zijn woorden gesproken door de profeten in onze tijd uitkomen.

In Jesaja 66 zegt de profeet over u 8Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer?

Ja, we hebben het gezien. Israel is weer op de wereldkaart geplaatst. We zien nu uit met u dat de woorden van de profeet Zacharia voor de hele wereld duidelijk zal zijn “Ik  (De God van Israël) ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.(Zach 8:3)

Met u, Israël, zijn we dankbaar dat de staat Israël opnieuw geboren is. Met u, Israël, vieren we feest en danken we De God van Israel voor het herstel van uw volk en land. Samen met u zien we uit naar de komst van de Messias van Israël.

Als vrienden van Israël zullen wij ons blijven inzetten voor uw land en uw volk!

7 De Heer zegt: ‘Juich van vreugde, wees blij! Zing een vrolijk lied over Israël, het belangrijkste volk op aarde. Laat horen dat je blij bent, en roep: ‘Israël is niet verdwenen. De Heer heeft zijn volk gered!’’ Jeremia 31: 7(BGT)  

Laatste overlevende Joodse strijders in WOII

Terwijl sommige Europese landen hun geschiedenis proberen te herschrijven, waarschuwt de 91-jarige Yitzhak Arad: ‘Wij overlevenden sterven uit, dus het is aan de volgende generatie om deze strijd voort te zetten’

AP – Terwijl de meeste van zijn mede-Joden werden gedood of vermoord in de Nazi-vernietigingskampen en getto’s, verstopten Baruch Shub en zijn vrienden zich in de bossen van de voormalige Sovjet-Unie en trachtten de Nazi’s te ondermijnen door treinen te ontsporen, bruggen te verbranden, communicatielijnen te saboteren en door het doden van de collaborateurs.  

12 april Jom Hasjoa, Holocaust Herdenkingsdag

(11 april 2018 / JNS) De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dat de Joodse staat “standvastig” blijft in het voorkomen van Iraanse agressie te midden van voortdurende bedreigingen.

“We voorkomen Iraanse activiteiten in Syrië. Dit zijn niet alleen woorden, “zei Netanyahu in zijn toespraak tijdens de Yad Vashem Holocaust Memorial dat Jom Hasjoa markeert, oftewel de Holocaust Herinneringsdag.  

Pesach 2018 begint vrijdagavond 30 maart

Het feest van Pesach is de tweede van de door Gods ingestelde feesten en valt in de lente van het jaar. Pesach wordt gevierd ter nagedachtenis aan de uittocht van de Hebreeën uit de gevangenschap in Egypte. Tegenwoordig wordt het ook gevierd ter nagedachtenis aan de kruisiging van Yeshua als het Pesach-lam en het vergieten van Zijn bloed voor de vergeving van zonden.   

Concert James Block donderdagavond 7 juni 2018

Op donderdag 7 juni 2018 zal D.V. zanger James Block uit Israël onze gast zijn. James’ passie is om met name de Psalmen en andere Schriften terug te zien in onze persoonlijke en gezamenlijke aanbidding zoals het was in de tijd van koning David. Hij gelooft dat muziek een zeer krachtige manier is om onze geest te versterken en ons denken te beïnvloeden, zodat onze geest en emoties op één lijn komen staan met de waarheid.