Activiteiten


Privacybeleid

Privacybeleid

Algemene Privacyverklaring Pillar of Fire

Hieronder vallen: Pillar of Fire, Israel Relief Aid 

Pillar of Fire respecteert uw privacy en uw recht om uw persoonsgegevens te controleren. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom.

1. Persoonsgegevens die door Pillar of Fire worden verwerkt:
• Uw voor- en achternaam;
• Uw e-mailadres;
• Uw betaalgegevens;
• Uw adresgegevens (bij bestellingen).

 

2. Verwerkt Pillar of Fire bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Pillar of Fire verwerkt naast bovenstaande persoonsgegevens verder geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

3. Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Pillar of Fire verwerkt alleen uw persoonsgegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor een of meerdere van onderstaande doeleinden, en alleen wanneer u heeft aangegeven deze gegevens met ons te delen ten behoeve van die doeleinden:

• Het aan u verzenden van nieuwsbrieven

• Het incasseren van eenmalige giften of doorlopende giften

• Het ontvangen van betalingen

• Het verzenden van bestellingen

 

4. Hoe lang bewaart Pillar of Fire uw persoonsgegevens?
Pillar of Fire bewaart uw gegevens voor zolang dat nodig is om haar afspraken na te komen. Na beëindiging van deze afspraken zullen uw gegevens nog maximaal 7 jaar (wettelijke termijn) bewaard worden en vervolgens vernietigd worden.

 

5. Deelt Pillar of Fire uw persoonsgegevens met derden?
Pillar of Fire deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit nodig of wettelijk verplicht is om de gemaakte afspraken na te kunnen komen.

 

6. Uw rechten
U hebt het recht de persoonsgegevens die Pillar of Fire van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Pillar of Fire deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar adresbeheer@pillaroffire.nl.

 

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang. Wij zetten ons ervoor in uw gegevens te beschermen! Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u een mail sturen aan adresbeheer@pillaroffire.nl