Activiteiten


Over Pillar of Fire

Pillar of Fire is een stichting (ANBI) met een Bijbelse geloofsbediening, die voor haar activiteiten afhankelijk is van giften en vrijwilligers.

De organisatie is opgericht in 2002, in een natuurlijke reactie op de aanhoudend brede interesse in de Haagse Israël avonden, die op initiatief van Jack van der Tang werden georganiseerd.

De drijfveer van al onze activiteiten komt voort uit de visie over het belang van Israël en het verlangen om in woord en daad een zegen te zijn voor haar land en volk.

Het op die manier willen zegenen van Israël, vindt in de praktijk zijn uitwerking door o.a.: De nauwe betrokkenheid (medeoprichter) bij het werk van ‘Israël Relief Aid’ in Israël. Het organiseren van uiteenlopende samenkomsten, lezingen, publicaties (van o.a. artikelen, nieuwsbrieven, studies, interviews en internationale conferenties.

De verkoop van producten zoals boeken, kaarten en muziek. Het onderhouden van contact en het beleggen van voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van politiek en het internationaal recht. Het leggen van verbinding met andere pro-Israël organisaties via het IsraelPlatform.nl