Activiteiten


Hulpverlening

Hulpverlening

“Als wij zoveel geestelijke rijkdom hebben ontvangen” van Israël (Romeinen 15:27), dan gaan onze handen jeuken om iets terug te doen. Dat kan als vrijwilliger in Israël, maar ook in Nederland. Pillar of Fire heeft in haar missie om Israël te steunen in woord en daad, de volgende hulpverleningsactiviteiten:

Hulpverlening vanuit Nederland

Israel Relief Aid is een nieuwe organisatie die in 2016 in Israël is opgericht en geregistreerd en gecertificeerd.

De directeur van dit werk is Jo Kaplan (voorheen directeur van het Joseph Project). Deze Messiaans-Joodse heeft een zeer groot netwerk in Israël, en werkt o.a. met de Messiaanse Beweging, orthodoxe Joden, ziekenhuizen, overheidsorganisaties en anderen.

Jack van der Tang is mede-oprichter en namens Nederland bestuurslid van Israel Relief Aid. In het bestuur zitten ook vertegenwoordigers uit Polen, Oostenrijk, Duitsland en Engeland.

 

 

Max Veenstra (bestuursvoorzitter), waar al jaren mee wordt samengewerkt, is verantwoordelijk voor het logistieke gedeelte. Hij heeft jarenlange ervaring en veel kennis van internationaal transport. Vanuit Nederland, Duitsland en Engeland worden regelmatig goederen verscheept.

Vind ons op Facebook!

Meer dan 500 containers met goederen zijn al verwerkt door de huidige directeur Jo Kaplan. Hulpgoederen komen uit allerlei landen, bijvoorbeeld uit Nederland, Hong Kong, Groot-Brittannië, Amerika en Finland.

Israel Relief Aid is een logistieke schakel in het proces om goederen in containers te bezorgen door geheel Israël. Men heeft veel ervaring met het inklaren bij de douane en het transport naar en in Israël, en er wordt samengewerkt met de Israëlische overheid.

Onze visie is dat we ook graag zien dat individuele kerken partner worden van het “Lichaam van Yeshua”, de Messiaanse bedieningen in Israël. Om zo kerken de mogelijkheid te geven om Israël te zegenen, bijvoorbeeld door het verzamelen van goederen of het vullen van een container. Ook als er al een bestaande relatie is met een bediening of organisatie voor/in Israël, wil Israel Relief Aid met raad en daad helpen bij het verzenden van hulpgoederen, onder meer door de gehele logistiek te verzorgen.

Giften voor dit werk zijn bijzonder welkom. Transporten kosten veel geld. Uw bijdragen zijn welkom op IBAN: 
NL89 INGB 0009311097 t.n.v. Pillar of Fire, o.v.v. “Israel Relief Aid”. U kunt kiezen uit:

– Update oktober 2018: momenteel zijn dit de verschillende projecten:

 • Hiram Programma – bijdragen in de transportkosten voor containers met hulpgoederen voor Israëli’s in armoede, nieuwe immigranten, holocaust-overlevenden etc.
 • Israel Crisis Fund – bijdragen in de kosten voor het opzetten en inrichten van schuilplaatsen in geval van crisis- en oorlogssituaties, met name voor arme gezinnen
 • Manna Programma – bijdragen in het financieren van voedselpakketten voor Israëli’s die onder de armoedegrens leven. Zie www.israelrelief.org.il voor meer informatie (Engelstalig).

NB: de betekenis van het logo: de wereldbol met blauw-wit-blauwe band staat voor de Israëlische vlag. Dan staat de wereldbol vol met vakjes. Elk vakje staat voor een container die vanuit de wereld wordt verscheept naar Israël.

Wilt u meer informatie, of mogelijkheden bespreken? Neem contact op met: Max Veenstra, Max@IsraelRelief.org.il of Jack van der Tang, info@pillaroffire.nl.

Wilt u de E-mailings van Israel Relief Aid ontvangen? Schrijf u dan hier in. Vink het vierkantje aan bij “Israel Relief Aid”, of stuur een mail naar info@pillaroffire.nl met vermelding “Nieuwsbrief Israel Relief Aid”.

****************************

Nachamu Nachamu Ami

Ook in samenwerking met de stichting ‘Nachamu Nachamu Ami’ worden hulpgoederen vanuit Nederland verzameld en verscheept naar Israël.

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn depots van Nachamu Nachamu Ami waar u ingezamelde kleding en hulpgoederen kunt brengen.

De transporten worden ook weer samen met andere organisaties georganiseerd, zoals GAIN, als vervoerder, Joseph Project uit de V.S., en de distributie in Israël gebeurt o.a. ook door ‘Love to the Needy’.

Projecten in Israël

Via betrouwbare relaties kunnen we helpen en hulpprojecten in Israël ondersteunen. Het gaat om praktische hulp zoals voedsel en kleding, maar ook hulp aan ouderen, alleenstaande moeders, holocaust overlevenden en pastorale hulp.

Via deze organisaties en gemeenten helpt Pillar of Fire in Israël:

 1. Carmel – Haifa – Messiaanse Gemeente / Peter Tsukahira – David Davis, Opvang van verslaafden – House of Victory / Eric Benson Vrouwenopvang – Or HaCarmel / Rita Tsukahira Voedselhulp – Ravens Basket Tweedehands kledingwinkel – Eliahs Cloak Guesthouse Beit Yedidja.
 2. Ot u Mofet – Modi’in  – Pastoraal programma voor weduwen (weduwe in de Bijbel is ook alleenstaand, verlaten, gescheiden). Ze heeft nu ook een ‘Blijf van m’n lijf’ huis in Kfar Saba.
 3. Return to Zion – Haifa – Leon Mazin, voorganger, leidt een gaarkeuken en verspreidt maaltijden in Haifa en Nazareth in samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst.
 4. Tents of Mercy – Haifa – Eitan Shiskov heeft een groot hulpprogramma opgezet. Marty Shoub is gastheer van deze gemeente. Marc Chopinsky leidt de muziek.
 5. Rivers of Living Waters – In Karmiel en andere plaatsen in Galilea werkt Irene Friedman. Ze heeft elke maand 250 mensen in een open dienst, deelt het Evangelie en voedsel uit.
 6. JIJ- Jeruzalem – Jerusalem Institute of Justice wordt geleid door de advocaat Calev Myers. Hij komt op voor de rechten van de Messiaanse beweging. Heeft ook een hulpprogramma.
 7. Hands of Mercy – Sederot – Ye’shi Reinhardt helpt oorlogsslachtoffers en heeft een distributiecentrum met voedsel en kleding.
 8. Love to the Needy – In samenwerking met de gemeente van Tony Sperandeo heeft Chaim Barak een distributiecentrum ten dienste van alle Messiaanse gemeenten in Israel. Hij is indirect ook verbonden met Nachamu Nachamu Ami.
 9. Huis van Genade – In Beersheva hebben Dima en Ella Brodkin een opvanghuis voor ex-drugsverslaafden en alleenstaande vrouwen.