Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn aftrekbaar bij de Belastingdienst.

U kunt doneren via iDeal, PayPal en via een bankmachtiging.

Ook kunt u zelf overmaken naar: IBAN: NL89 INGB 0009 3110 97, met vermelding van het doel van uw gift.

Doneren via iDeal

(Voor informatie over de projecten van Israel Relief Aid: zie hun – Engelstalige – website!)

Doneren via PayPal


Vul het formulier hier beneden VOLLEDIG in en druk vervolgens op de PayPal knop om naar de website van PayPal te gaan. Donatie bestemming:
Bedrag (EURO’s)

Doneren via Machtiging

Vul het formulier hier beneden VOLLEDIG in om de stichting Pillar of Fire te machtigen het opgegeven bedrag éénmalig van uw rekening te incasseren.
Naam
Voorletters / voornaam
Mevrouw / Meneer / Familie
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail
Betaling
IBAN-nummer:
Bedrag (EURO's)
Donatie bestemming