.

Duizenden Australiërs zullen Bibi verwelkomen

Stan Goodenough, 21 februari 2017

“Australiërs verspreid over dit grote Zuiderland kijken opgewonden uit naar het eerste bezoek door een zittende Israëlische premier ooit aan hun land deze week.

Benjamin Netanyahu is woensdag 22 februari aangekomen voor een vierdaags bezoek – langer dan het bezoek, dat hij zojuist aan de Verenigde Staten heeft gebracht. De Australische ambassadeur in Israël, David Sharma, heeft dit als een “indrukwekkende, veelbetekenende” en “historische” gebeurtenis beschreven.  

Gebedsdag o.l.v. Harald Eckert (Global Prayer Call), zat. 25 febr. 2017

Jezus sprak: “Voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.” (NBG)

Een geweldige belofte die zeker van toepassing is wanneer we deze Gebedsdag bijeen komen om Israël, ons land en de naties voor Gods troon te brengen. We zullen onder meer ook bidden voor de verkiezingen op 15 maart a.s. en onze plannen voor het Wereldcongres inzake Israëls territoriale rechten, in juni.  

Herstart voor Amerika?

“De verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten heeft de wereld ondersteboven gekeerd en blijft dit doen. Hoewel het effect op Israël nog duidelijk moet worden, zijn sommige eerste tekenen hoopgevend. Stelt God de klok opnieuw in?”  

Rapport over antisemitisme: BDS belangrijkste bron van anti-Israël-beweging

Door Ilana Messika Januari 23, 2017

“Hij zal tegenover wie Hem haat niet aarzelen. Hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk.” Deut. 7:10 (HSV)

Minister van Diaspora Zaken Naftali Bennett presenteerde zondag jl. het Annual Antisemitism Report (Jaarlijks Rapport over antisemitisme) van het ministerie aan het kabinet. Het verslag toont twee tegenstrijdige tendensen, een afname in gewelddadige antisemitische aanvallen en een toename van antisemitische propaganda en retoriek, vooral op het internet en in de sociale media, die een steeds prominentere rol spelen bij het verspreiden van antisemitische inhoud en ophitsing.  

Waarom zijn er zoveel hulpcentra in Haifa?

Het jaarlijkse armoederapport van december 2016 van het National Insurance Institute (Nationaal Verzekeringsinstituut) van Israël toont een stijging van het aantal arme gezinnen in Israël. In zijn jaarverslag meldde de Nationale Raad voor het Welzijn van de Kinderen, dat de bevolking van 18 jaar en jonger van Israël uit 2.768.700 personen bestond en dat eenderde ervan arm was. 34% van de kinderen leven in gezinnen met een inkomen op of onder de armoedegrens.  

31 redenen waarom 2016 eigenlijk een geweldig jaar was

Als u 2016 beschouwt als een van de slechtste jaren in de recente geschiedenis, laten we u dan opbeuren met een herinnering aan de fenomenale prestaties, die dit jaar uit Israël zijn voortgekomen.

We hebben wellicht allemaal uitgekeken naar het einde van het jaar 2016, door velen beschouwd als een van de slechtste jaren in de recente geschiedenis, maar het is niet allemaal slecht geweest. Om u op te vrolijken en u in het nieuwe jaar hoop en geluk te brengen, hebben we een lijst samengesteld van de Israëlische successen, die 2016 een uitzonderlijk jaar maakten.  

Het bewaken van Israël’s grens te midden van sneeuwbalgevechten

Door Anna Ahronheim – Als toeristen de hellingen van de enige Israëlische skihelling, de berg Hermon nemen, houden IDF-soldaten vlakbij een oogje in het zeil – op de grens met Libanon en Syrië.

“Op een mooie dag kan je vanaf hier Damascus zien,” vertelde commandant Oz Azarzar van het geniebataljon 603 van de IDF aan The Jerusalem Post op de top van de berg, die zich 2200 meter boven de zeespiegel verheft.