Activiteiten


De delegitimisering van Israël

De delegitimisering van Israël

Door Bill Koenig (vertaling A.l. Monster)

William Koenig

William Koenig

Helaas worden er bijna elke week leugens en bedrog over Israël en het Joodse volk geschreven of gesproken bij de Verenigde Naties, in Europa en door andere overheidsfunctionarissen. De internationale media helpen dit duivelse plan te vergemakkelijken.

Dit wordt als een primair middel gebruikt om druk uit te oefenen op Israël om Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem op te geven.

Vandaag de dag wordt Israël geconfronteerd met een goed georganiseerde en goed gefinancierde wereldwijde campagne van delegitimisering. Dit is een ernstig probleem dat snel aan kracht wint als gevolg van de acties van anti-Semieten in Europa, de Moslim Broederschap en islamitische landen, die toegewijd zijn aan de vernietiging van Israël.
Ze denken dat door het marginaliseren, het delegitimiseren en isoleren van Israël, het land zal zwichten voor de internationale druk en afstand zal doen van zijn strategisch belangrijke verbondsland.

Het Reut Institute, een denktank in Tel-Aviv, schreef in Het verzwakken van Israëls Legitimiteit in de Internationale Arena:
“In de afgelopen jaren is Israel geconfronteerd met een dramatische aanval op de legitimiteit van zijn bestaan als Joodse en democratische staat. Terwijl het ideologische kader voor deze delegitimisering werd verhard na de eerste Conferentie van Durban in 2001 heeft de trend een impuls gekregen door het waargenomen gebrek aan vooruitgang in het politieke proces, in combinatie met Operatie Cast Lead in Gaza in 2008-2009.

Hoewel sommige van hun activiteiten worden afgeschilderd als protesteren tegen het Israëlische beleid, worden ze in feite vaak gemanipuleerd om het verschil te vervagen tussen geldige kritiek op het Israëlische beleid en pogingen om het recht van Israël om te bestaan te ondermijnen. Daardoor zijn ze in staat om buitenproportioneel de internationale legitimiteit van Israël te beïnvloeden.

Demoniseren van Israël creëert een ideologische rechtvaardiging voor het nemen van concrete maatregelen voor de ontkenning van de legitimiteit van de staat. Demoniseren is geworteld in het verhaal, dat Israël een onwettige koloniale entiteit is, geboren in zonde, die nazisme, apartheid en racisme toepast. Dit verhaal speelt zich af in een aantal belangrijke arena’s, zoals openbare protesten en demonstraties, de media en activiteiten op de campus.

Reut Instituut voor Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BDS)

Pogingen tot het demoniseren van Israël zorgen voor het ideologische en retorische platform voor het voeren van een politiek van BDS op het gebied van de academische wereld, economie, cultuur, sport en veiligheid.
Ondanks dat de BDS beweging verscheidene academici, vakbonden en kerkelijke groeperingen omvat, heeft ze tot nu toe vanaf juni 2010 beperkt praktisch succes genoten Toch zijn inspanningen in het genereren van publiciteit en in het mobiliseren van anti-Israël activisme en die effectief antizionisten met critici van specifiek Israëlisch beleid verenigen zeer succesvol geweest.

Het risico bestaat dat dergelijke campagnes een gelijkwaardigheid tussen Israël en het apartheidtijdperk in Zuid-Afrika zullen creëren, dat in de hoofdstroom van het publieke en politieke bewustzijn doordringt. Gelet op Israëls afhankelijkheid van krachtige handel, zowel als wetenschappelijke, academische en technologische betrokkenheid met andere landen, kan deze beweging in de richting van het isoleren van het land een strategische bedreiging vormen.

De BDS beweging wordt grotendeels aangevoerd door niet-gouvernementele organisaties. In een veelzeggend voorbeeld, kondigde het World Social Forum – een overkoepelende groep voor honderden sociale, antiglobalisering en rechten groepen wereldwijd – aan, dat het een campagne zou lanceren, waarbij alle aan haar gelieerde ondernemingen werden opgeroepen om Israël te excommuniceren (Ynet 30/3/09). Soortgelijke initiatieven zijn ook begonnen in de arena’s van de academische wereld, cultuur en wetenschap, veiligheid, sport en economie.

Manifestatie in Londen, die zich verspreidt naar de Verenigde Staten

De combinatie van een grote islamitische gemeenschap, een radicaal linkse, invloedrijke, Engelstalige media en een internationaal universitair centrum maakt Londen de vruchtbare grond voor delegitimatie van Israël’, zegt Ron Prosor, voormalig ambassadeur van Israël in Londen en nu de VN-ambassadeur van Israël.

Ha’aretz rapporteerde dat Prosor veel interviews had gegeven aan de Britse media en lezingen aan universiteitscampussen in het hele land. Hoewel hij zegt dat hij anti-Israël-demonstraties ontmoette op bijna elke campus, heeft Prosor zijn mensen verteld hun campusactiviteit te verhogen.

“Wat er nu gebeurt in de Londense universiteiten zal over hooguit vijf jaar op alle grote universiteiten in de Verenigde Staten gebeuren, ‘zegt hij in 2010.
De Britse journaliste Melanie Phillips schreef, ‘De delegitimatie campagne tegen Israël, bestaande uit de obsessieve leugens en valse laster week in, week uit, verspreid door de media en intellectuelen heeft tot dit resultaat geleid: Joodse studenten in Groot-Brittannië worden gedwongen om hun universitaire opleidingen uit angst. te verlaten’

Amerikaanse en Europese elites en geleerden

Amerikaanse en Europese elites en geleerden hebben in land na land in het Midden-Oosten gefaald in hun voorspellingen gedurende 40-plus jaren. Ze begrijpen moslims nog steeds niet en het effect, dat de Koran op hen en hun volgelingen in het Midden-Oosten heeft. Deze fout heeft de Verenigde Staten meer dan $ 1 biljoen in oorlogen en duizenden Israëlische en Amerikaanse levens en tienduizenden levens in het Midden-Oosten gekost.

Geloven dat Israël een sleutel is tot vrede in het Midden-Oosten en wereldvrede is totaal onzinnig – net zo belachelijk als geloven dat de islam een religie van vrede is.

“In land na land in het Midden-Oosten, is het Arabier tegen Arabier, moslim tegen moslim, sjiieten tegen soennieten, met de vervolging van tienduizenden christenen, maar Israël krijgt de aandacht en de druk om het strategisch belangrijke verbondsland te verlaten.

“De regering-Obama stemde van harte in met de Arabische lente, een islamitische overname van het Midden-Oosten, die de Amerikaanse invloed verminderde in het Midden-Oosten en Israël met een nog veel gevaarlijker buurt liet.
“Nu na afloop van het recente conflict tussen Israël en Hamas, wordt de druk via de V.N. tot een nieuw niveau opgevoerd. De Algemene Vergadering, die – op 29 november 2012 – stemde met honderdnegenendertig tegen negen vóór erkenning van Palestina binnen de grenzen van 1967 als een niet-lidstaat met de status van waarnemer in de organisatie. Er waren 41 landen, die zich onthielden.

“Toen, op 4 december 2012, hechtte de Algemene Vergadering van de VN overweldigende goedkeuring aan een resolutie, waarin Israël wordt opgeroepen zijn nucleaire programma te openen voor inspectie door de VN.

De resolutie, goedgekeurd door een stemming van 174 vóór en 6 tegen met zes onthoudingen, roept Israël op om het nucleaire non-proliferatieverdrag (NPT) “zonder verdere vertraging” te ondertekenen en zijn nucleaire faciliteiten voor inspectie door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie te openen.

De resoluties van de algemene vergadering van de VN, aangenomen door de algemene vergadering van 193-leden zijn niet juridisch bindend, maar ze weerspiegelen de wereldopinie en dragen politiek gewicht.

De VN-veiligheidsraad heeft vijf permanente leden met vetorecht – Rusland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en 10 niet-permanente leden gekozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van twee jaar.

Om aangenomen te worden moet een VN-resolutie unaniem worden goedgekeurd door de vijf permanente leden.
Dit is een goed voorbeeld van de aanhoudende [en toenemende] druk op Israël om gehoor te geven aan de internationale gemeenschap.
———

tot zover een gedeelte uit de nieuwsbrief van William Koenig en wat aantoont dat de situatie rond Israel erg zorgelijk is (red. PoF)

Deel dit artikel

1 reactie

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-628">
ron
Op 1 januari 2013 om 12:03 pm uur

Misleiding aan de kaak stellen is uiterts moeilyk en belangryk ,bedank voor deze uitleg,eerlyk is eerlyk G/d heeft aan Abram het land belooft aan Israel.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel