Western Wall

In de media horen we, als er over Israël en de Palestijnen wordt gesproken, steevast de termen ‘bezette Westelijke Jordaanoever’ en ‘de Palestijnse gebieden’. Deze termen worden zo vaak gehanteerd, dat de meesten ze klakkeloos overnemen. Maar hoe zit het nu feitelijk?

Dr. ir. Floor van der Rhee schreef een beknopte versie van de geschiedenis van Israël. Er wordt heel kort ingegaan op de tijd vanaf 1500 voor Christus, en vervolgens uitgebreider op de periode vanaf 1860. Aan bod komen o.a.:
– waar komt de term ‘Palestijnen’ vandaan
– de volkenrechtelijke ontwikkelingen
– VN-resolutie 181 uit 1947

In overleg met de auteur bieden we dit artikel aan als download (PDF). Het beslaat 7 pagina’s, met aan het eind een aantal bronvermeldingen.
Klik daarvoor hier.

De auteur schreef dit artikel oorspronkelijk als een reactie op een publicatie over ‘Europa en Palestina’ van de organisatie Ander Europa (www.andereuropa.org). Het document bestaat uit 7 pagina’s.
Link naar die publicatie:
http://www.andereuropa.org/het-buitenlandbeleid-van-de-eu/europa-en-de-palestijnse-bezette-gebieden-of-hoe-de-eu-de-vrede-verkwanselt/
Onder het kopje “Brochures” is ook de brochure “Europa en Palestina” te vinden.

De auteur schreef ook een bijbehorend artikel genaamd “Voor Israël en voor de palestijnen” (2 pag.) over hoe onze houding (als gelovigen in de God van Israël) tegenover de Palestijnen zou moeten zijn. Klik daarvoor hier.

Artikel trefwoorden: / / / /