Activiteiten


“Nederlands Duivelse Visie op Israel” – door Manfred Gerstenfeld

Door dr. Manfred Gerstenfeld, voormalig bestuursvoorzitter van het researchinstituut Jerusalem Center for Public Affairs. Hij ontving van het Journal for the Study of Antisemitism de prijs van het jaar 2012 voor zijn levenswerk.

Manfred Gerstenfeld

Manfred Gerstenfeld

Zaterdagavond 16 maart is er op Radio Israel een interview met Manfred Gerstenfeld n.a.v. dit artikel te horen geweest.“Minstens 5 miljoen Nederlanders hebben een duivelse visie op Israël. Dit  valt te concluderen uit het in 2011 gepubliceerde rapport van de Universiteit van Bielefeld voor de Duitse Sociaal Democratische Friedrich Ebert Stichting.

Het heeft in Nederland nauwelijks aandacht gekregen. In hun opinieonderzoek vroegen de auteurs of men van mening was dat Israël een vernietigingsoorlog tegen de Palestijnen voerde. (1)

In Nederland beantwoordde 39% van de ondervraagden dit bevestigend. Dat was iets onder het gemiddelde van de andere West-Europese landen van het onderzoek: Engeland, Duitsland, Italië en Portugal. Het Nederlandse resultaat viel nog enigszins mee vergeleken met dat van een Eurobarometer poll uit 2003. Daarin werd gevraagd: welke landen zijn een gevaar voor de wereldvrede? Na Iran kwam Israël op de tweede plaats. Het Europese gemiddelde hiervoor was 59%. Nederland was het land waar het hoogste percentage van de ondervraagden dit bevestigde: 74%. (2)

De beschuldiging dat Israël bezig is de Palestijnen uit te moorden is demonisch. In de twee jaar van eind 1941 tot eind 1943 zijn alleen al in de vernietigingskampen Treblinka, Belzec en Sobibor twee miljoen Joden door de Duitsers vermoord, waaronder een groot gedeelte van het Nederlandse Jodendom. De technologie van uitroeiingsmethoden is sindsdien zeer  ‘vooruitgegaan.’ Was de genocidaire beschuldiging van Israël waar, dan leefde allang geen Palestijnse volwassene of kind meer. In werkelijkheid is het aantal Palestijnen in de laatste tientallen jaren sterk toegenomen. (3)

Beeldvorming

De bevindingen van de Duitse studie vertellen gaan dus niet over Israëls handelen. Ze geven echter veel inzicht in de extreem boosaardige voorstellingen die miljoenen Nederlanders hebben van de Joodse staat. In de eerste eeuwen van het christendom ontstond de valse beschuldiging dat de Joden Godsmoord hadden gepleegd. Er was toen geen groter kwaad denkbaar. Herkenbare Joden in Nederland hebben mij verteld dat zij nu nog af en toe uitgescholden worden met “jullie hebben Jezus vermoord”.

Toen na de Verlichting de secularisatie zich ontwikkelde veranderde de  symboliek van het absolute kwaad. In nationalistische staten waren andere ethnische groepen minderwaardig. Dit bereikte in Nazi-Duitsland het extreme niveau van de totale ontmenselijking van het beeld der Joden tot ‘ondermensen’, ongedierte en bacteriën. Zij belichaamden het volkomen slechte en moesten uitgeroeid worden.

Na de Tweede Wereldoorlog is in het Westen de voorstelling van het absolute kwaad opnieuw veranderd. Nu is dit het plegen van genocide en handelen zoals Nazi-Duitsland. Dat Israël als Nazi-Duitsland handelt, leeft volgens de Bielefeld-studie bij een grote minderheid van Nederlanders.

Met zulk een duivels beeld van Joden, in dit geval van de Joodse staat, zijn miljoenen Nederlanders mentaal terug in de Middeleeuwen. Er zijn nu meer Nederlanders met deze waanvoorstelling dan er ooit NSB-ers geweest zijn. Men kan hen nieuwe of ‘neo-NSB-ers’ noemen. Dit extreem negatieve beeld van Israël is nog latent. Het uit zich weinig in agressieve handelingen jegens Joden of Israël. Voor de Tweede Wereldoorlog was ook het door de Duitsers beïnvloede beeld van de NSB-ers over de Joden in Nederland latent. Er was minder agressie jegens Joden dan vandaag. Wat latent is kan echter – als de omstandigheden daarvoor geschikt zijn – gewelddadig uitbarsten zoals ook in het verleden gebeurd is.

Waar vandaan?

Waar komt deze diabolische beeldvorming vandaan? Er zijn minstens drie factoren die dit genocidaire beeld van Israel langzaam opgebouwd hebben. De eerste is de methode van de ‘duizend kleine sneetjes.’ Het jarenlang onophoudelijk en veelvuldig publiceren van grote hoeveelheden slecht nieuws over Israel, plus leugens, valse beschuldigingen, bevooroordeelde artikelen, veroordelingen etc.

Televisie, andere media, politici en oud-politici, sommige kerkleiders, ontwikkelingshulporganisaties en andere NGO’s, een aantal academici, alsmede een klein aantal Joden hebben allen hier een steentje aan bijgedragen tot het een duivelse hoop werd. Positief nieuws over Israël werd veelal weggelaten. Door Israël zwart te maken konden ook schuldgevoelens over Nederlands falen tijdens de Holocaust verdrongen worden.

Het tweede aspect is het naar verhouding weinig aandacht geven aan de gigantische criminaliteit en haat-propaganda van grote segmenten van de Palestijnen en vele Arabische en Moslimstaten. Als de massamoorden, terreuraanslagen en veelvuldige andere misdaden daar proportioneel naar de omvang van de bevolking van deze landen aandacht hadden gekregen viel het nieuws over Israël daarbij in het niet. Tegelijkertijd voldeed Nederland niet aan zijn verplichting onder de VN-conventie om de Moslim-planners van genocide voor een internationale rechtbank te brengen.

Het derde element is dat door zeer ondermaats onderzoek over sommige inktzwarte bladzijden uit Nederlands verleden een veel te positief beeld van het eigen land is geschapen. Daaraan wordt het zwaar vervalste beeld van Israël gemeten. Blijft de vraag welke Nederlanders en wanneer voor deze werkelijkheid hun ogen willen openen?”

1. library.fes.de/pdf-files/do/07908-20110311.pdf.

2. European Commission, “Iraq and Peace in the World,” Eurobarometer Survey, No. 151, November 2003.

3. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3504621,00.html en http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/int_Pop_2012e.pdf

Deel dit artikel

1 reactie

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-3742">
p.j.evera-zuidendijk 309 dordrecht
Op 1 februari 2014 om 12:49 am uur

Kijk naar wat de KONING van ISRAEL beloofd heeft.
Overbrug deze vuile bladzijde zoals het er langer dan van daag uit ziet ,de volken maken zich klaar
voor de oordelen,maar wat ik hierin zo erg vind:door de media wordt het volk van nederland op het verkeerde been gezet,mede veroorzaakt door het verlaten van hun schepper de God van israel,deze
liefdevolle Heer des hemels de rug toe gekeerd waardoor men een prooi geworden is van het beest en zijn beeld en de hoer met het scharlakenrode kleed ,omdat men niet binnen de wet gebleven is die we niet teniet doen (dat zij verre)
Bemoediging:de Here zegt:als de volken optrekken de aanval op Mijn volk (DAN ZAL IK DAAR ZITTEN)
VREES NIET Hij heeft de regie in handen (AMEN)
Loofd de Here mijn ziel en al wat binnen in mij is prijs Zijn heilige Naam.

De God israels

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel