map_up_close

PA verwijdert monument in de vorm van de kaart van ‘Palestina’
die Israël omvat zodat Obama het niet zou zien.

door Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdik

Palestinian Media Watch heeft gedocumenteerd, dat de officiële kaarten van de Palestijnse Autoriteit de hele Staat Israël wissen en vervangen door “Palestina.” Deze kaarten verschijnen in de kantoren van PA ambtenaren, in scholen en op monumenten, om maar een paar voorbeelden te noemen. Voor zijn eerste verkiezing, bekritiseerde de Amerikaanse president Obama kaarten. die anticiperen op een wereld zonder Israël en noemde ze een bedreiging voor de veiligheid van Israël:

Ik zal nooit een akkoord sluiten als het gaat om de veiligheid van Israël… Niet als er terroristische groeperingen en politieke leiders zijn, die betrokken zijn bij de vernietiging van Israël. Niet als er kaarten in het Midden-Oosten zijn, die zelfs het bestaan van Israël niet erkennen.” [AIPAC conferentie, 4 juni 2008]

Na de stemming in de VN in november 2012, bouwde de PA een monument op een centraal plein in Bethlehem genaamd “The State Monument”, dat de “Staat Palestina” toont. Maar, het model van “Palestina” omvat ook heel Israël en daarmee wordt Israël volledig gewist. Het monument viert de VN – stemming over de situatie als staat en ook de eerste terroristische PLO/Fatah terroristische aanslag tegen Israël in 1965, die als het begin van de Palestijnse ‘revolutie’ en de verjaardag van Fatah wordt gezien. De woorden op het kaartvormige monument zijn:

“Geboorteakte van de staat Palestina – 29 november 2012,    Het uitbreken van de roemruchtige revolutie – 1 januari, 1965 “

map_from_distance
Het bleek, dat het monument op de route lag van president Obama in Bethlehem, dus om te verhinderen, dat hij het zou zien, liet de PA het monument verwijderen, voordat hij arriveerde, meldde het officiële dagblad van de PA. Dit, verontwaardigde de lokale Palestijnen, die getuige waren van de verwijdering:
“In de stad zijn er, die niet alleen het bezoek van de Amerikaanse president verwelkomen, maar bereid zijn nog verder te gaan… Bewoners waren verrast, toen ze constateerden, dat een model van de kaart van Palestina, gegraveerd met informatie over de Nakba (” catastrofe “ de Palestijnse term voor de oprichting van de staat Israël) en een olijfboom werden verwijderd van het Al-Karkafa plein, om vervangen te worden door een model van, wat werd beschreven, als een vredesduif. Dit maakte veel mensen, die daar vergaderden, woedend.”

PMW heeft gedocumenteerd, dat de PA haar ideologie, activiteiten en doelstellingen voor donoren in de VS en Europa verbergt, om politieke steun en financiering te krijgen. De tijdelijke verwijdering van het kaartvormige monument, zodat Obama het niet zou zien, is consistent met dit beleid van misleiding. (Zie het boek Deception van de PMW voor uitgebreide documentatie.)

In reactie op de volkswoede, die het dagblad van de PA had gemeld, probeerde de PA toen haar eigen mensen te misleiden wat betreft de reden voor het verwijderen van het monument. Twee dagen nadat het eerste verhaal verscheen, meldde de krant over een persconferentie gehouden door de District Gouverneur van Bethlehem met de burgemeester van die stad, waarop ze beweerden, dat het monument werd verwijderd om “vernieuwd” en uitgebreid te worden. Het feit, dat het onmiddellijk voor het bezoek van Obama was, was toevallig, volgens de PA. In de woorden van de District Gouverneur: Iedereen weet dat de Amerikanen geen enkel Palestijns besluit dicteren.”

Hier volgen de twee artikelen, die in het dagblad van de PA verschenen. Het eerste beschrijft de misleiding van Obama door de PA en het tweede beschrijft de misleiding door de PA van haar eigen mensen:

“Het aanstaande bezoek van Obama aan Bethlehem weegt zwaar op de Stad van de Geboorte. Elke dag, vroegen verslaggevers aan bewoners hun mening over het bezoek. Het merendeel van hen sprak oppositie uit tegen het Amerikaanse beleid wat betreft de Palestijnse kwestie…

Activisten legden een grote foto van Obama op de grond bij de kruising van Bab Al-Dir, niet ver van de Kerk van de Geboorte. Auto’s reden over de foto en toen werd die verbrand.

Het schijnt, dat er in de stad mensen zijn, die niet alleen het bezoek van de Amerikaanse president verwelkomen, maar bereid zijn nog verder te gaan… Bewoners waren verrast, toen ze constateerden, dat een model van de kaart van Palestina, gegraveerd met informatie over de Nakba (” catastrofe “ d.w.z. de creatie van de staat Israël) en een olijfboom werden verwijderd van het Al-Karkafa plein, om vervangen te worden door een model van, wat werd beschreven als, een vredesduif. Dit maakte veel mensen, die daar vergaderden, woedend.”

[Al-Hayat Al-Jadida, 19 maart 2013]

“De District Gouverneur van Bethlehem, minister Abd Al-Fattah Hamail, en burgemeester Vera Baboun, hielden gisteren een persconferentie [20 maart] om de details van wat er gebeurde met het State Monument en waarom het werd verwijderd, te verduidelijken…

Hamail zei, dat er was besloten om het monument op het Nisan Square, bekend als “Khaikhoun Square”, te vernieuwen en een monument te plaatsen als symbool van het streven van het Palestijnse volk naar vrijheid en vrede naast het State Monument, overeenkomstig het voorstel ingediend door de kunstenaar Akram Nastas. Hij merkte ook op, dat de kaart gegraveerd op het monument, de kaart is van Palestina, die nationale symboliek vertegenwoordigt en is geïmplanteerd in de harten van alle Palestijnen. Hij voegde eraan toe, dat het verboden is om inbreuk te maken op het patriottisme van zelfs een Palestijn, of hij een hoge ambtenaar is of niet. Hamail ontkende, dat de Amerikanen enige verbinding hadden met het onderwerp (dat wil zeggen, het verwijderen van de kaart), en zei: “Iedereen weet, dat de Amerikanen geen enkele beslissing van de Palestijnen dicteren, zoals de Amerikanen tot de laatste minuut vochten tegen de beslissing om een beroep te doen op de VN en president Mahmoud Abbas deze interventie verwierp en de VN-resolutie wat betreft de [Palestijnse] staat behaalde. Dit monument illustreert dit beleid en niemand kan het verwijderen, wat er ook gebeurt.”

[Al-Hayat Al-Jadida, 21 maart 2013]

Artikel trefwoorden: / /