Silver-David en Josie-02

David Silver is van de Out of Zion Ministries in Mt. Carmel, een bediening die zich naast het uitreiken naar Joodse gemeenschappen, ook richt op onderwijs en bemoediging voor de Kerk, om hen aan te moedigen in hun roeping om te helpen Israël thuis te brengen.

David Silver, zijn vrouw Josie en hun twee zonen Stefan en Jordan werden geboren in Auckland, Nieuw-Zeeland.  Josie werd wedergeboren in 1986 en David volgde spoedig in 1987. Al snel na zijn bekering ontdekte David de ware betekenis van het Messiaanse-Jood zijn. Aan het eind van 1991, voelde David dat de Heilige Geest hem leidde om zijn familie te ontwortelen en naar Israël, het land van zijn voorvaderen te emigreren.
De familie Silver woont nu op Mt. Carmel en neemt deel aan de Carmel Assembly. In 1995 reisden David en Josie naar Moskou om in een outreach aan de Joodse inwoners van die stad deel te nemen Daarna volgden soortgelijke gebeurtenissen in Moldavië en Letland. Terwijl ze in Letland waren, sprak de Heer tot David en plaatste de visie OUT of ZION Ministries stevig in zijn hart.

Aanvankelijk was het de visie om de schrift in Jesaja 2:3 te vervullen: “want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem”; om Gods oproep aan Israël als Zijn uitverkoren volk te vervullen om een licht voor de volken te zijn; om teams met Israëli’s uit te zenden naar de volken, met name die met grote joodse gemeenschappen, om hen aan te moedigen; om het Woord van de Heer aan eerst de Jood en ook aan de heidenen te verkondigen.
Binnen een paar weken na de oprichting van OUT of ZION Ministries waren David en zijn collega, de Joodse evangelist Jeff Bernstein, al bezig met het organiseren en leiden van Joodse outreachfestivals in de Russische steden Samara en Moermansk.

Terwijl zij grote afstanden reisden en veel moeilijkheden het hoofd moesten bieden bij het werken in de voormalige Sovjet-Unie, sprak de Heer weer tot David en toonde hem, dat Hij in feite de heidenen had geroepen om Hem te helpen bij het terugbrengen van het Joodse volk naar Israël en dat het zijn plan voor de Kerk was het Joodse volk op te wekken terug te keren naar hun God. (Romeinen 11:11.)

David heeft nog steeds een sterke visie voor Joodse evangelisatie, maar is ook gestart met een cursus om te proberen de Kerk over haar joodse wortels en haar verhouding en verantwoordelijkheid ten opzichte van Israël en het joodse volk en de betekenis van de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten voor de eindtijdgebeurtenissen van de Bijbel te onderwijzen.
David reist nu uitgebreid om cursussen te houden en heeft met kerken en gebedsgroepen in 37 landen gesproken, met als doel bewustwording van christenen voor de profetische betekenis van Israëls wedergeboorte en de roeping van Christenen uit de heidenen om samen te werken met de Heer als Hij de restauratie van Israël voltooit in voorbereiding voor de tweede komst van de Messias.

David is ook bezig met het vervullen van zijn roeping als evangelist voor de volken en heeft een ‘Israël gecentreerde’ boodschap van het Evangelie gepredikt in Samoa, India, Maleisië en Kenia, en daarbij meerdere honderden mensen ontmoet, die kwamen om voor de eerste keer een verbintenis met de Heer aan te gaan.

www.out-of-zion.com

Za. 22 juni, 10.30  – 16.00 uur  Den Haag

conferentie over “Israël, de Kerk en de Eindtijd”

Zo. 23 juni   20.00 uur  Tiel

Gereformeerde kerk, Doctor Schaepmanstraat 23, info: 06-55101663

Ma. 24 juni, 20.00 uur : Renswoude

Stg. Nachamu Nachamu Ami,
Utrechtseweg 4C

Di. 25 juni, 20.00 uur: Hattem (met Livestreaming)

Emmaüskerk, Dorpsweg 27

Woe. 26 juni: 20.00 uur Dordrecht

Opstandingskerk, Groen van Prinstererweg 66

Do. 27 juni: 20.00 uur Den Haag

Vredekerk, Maartensdijklaan 126

Aanvang: 20.00 uur. Om 19.30 uur is er koffie/thee.

Artikel trefwoorden: /