Out of Zion-site-us

Op zaterdag 22 juni a.s. organiseert Pillar of Fire een conferentie over dit belangrijke onderwerp. Spreker zal die dag zijn David Silver, van Out of Zion Ministries.

Deze bediening richt zich naast het uitreiken naar Joodse gemeenschappen, ook op onderwijs en bemoediging voor de Kerk, om hen aan te moedigen in hun roeping om te helpen Israël thuis te brengen. David wil de Kerk onderwijzen over haar Joodse wortels en haar verhouding tot en verantwoordelijkheid ten opzichte van Israël en het Joodse volk, en de betekenis van de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten met betrekking tot de eindtijd zoals de Bijbel die beschrijft.

Locatie: gebouw De Bron (Leger des Heils),
Pisuissestraat 9, Den Haag (Loosduinen).
Tijd: van 10.30  – 16.00 uur.
Opgave vooraf wenselijk ivm het aantal beschikbare plaatsen en de catering – graag via info@pillaroffire.nl.

Silver-David en Josie-02

Info over David en Josie Silver: www.out-of-zion.com

Op zondag 23 juni t/m donderdag 27 juni zullen David en zijn vrouw Josie op toernee zijn door ons land. Zie voor plaatsen en tijden het bericht elders op de site (of: klik hier)