Activiteiten


18 – 25 september Loofhuttenfeest

Loofhuttenfeest 2012 bij Massada

Loofhuttenfeest 2012 bij Massada

Ik zal mij over hen (Israël) verblijden en hun weldoen en Ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel Mijn hart en heel Mijn ziel” (Jeremia 32:41)

Jan Willem van der Hoeven:

“Wat hebben we een geweldig Feest gehad, het afgelopen Loofhuttenfeest, het derde grote Bijbelse Feest welke de Here God zijn volk Israël gebood te houden in Jeruzalem. Tezamen met gelovigen van over de gehele wereld, hebben wij ons gevoegd bij duizenden Israëliërs tijdens de jaarlijkse parade, de Mars door Jeruzalem.”

Jan Willem “Why you should come to the Feast of Tabernacles” from The Ancient Call on Vimeo.

De ontvangst die de Israëliërs gaven aan deze christenen die Gods eigen volk liefhebben, was overweldigend en hartverwarmend.

Misschien was het voelbaar toenemende spanningsveld rondom heel Israël aanleiding tot deze geweldige uiting van dankbaarheid en erkenning bij de vele Israëliërs die kwamen kijken naar de optocht in de straten van Jeruzalem.

Het zien van zo vele kleurrijk geklede vrienden afkomstig van vele volkeren moet vertroostend hebben gewerkt in het licht van de almaar toenemende isolatie van Israël tussen alle landen van de wereld.

Wij brachten ook bemoediging naar de Joodse gemeenschap in Hebron, waar het welkom dat wij als christelijke vrienden ontvingen overweldigend was.

Na ons aangrijpende bezoek aan het Hoofdkwartier van de Israëlische Givati Brigade in 2012, zijn wij van plan om gedurende het Loofhuttenfeest in 2013 opnieuw een speciale tijd te organiseren met hen die de Israël Defense Force vertegenwoordigen, om hen te sterken en bemoedigen.

Ja, wij kijken uit naar het Feest van 2013, welke is gepland op het vroege tijdstip van 18 tot 25 September. Dan zijn de avonden nog plezierig warm voor de feestvreugde in de viering in de Hinnom Vallei.

KOM naar Jeruzalem in september 2013 en sluit u bij ons aan wanneer wij ons met de Heer verheugen over Israël, om haar te troosten en steunen, om haar te vertellen over de wonderbare bestemming die God heeft voor Zijn volk en Zijn land in deze eindtijd.”

Hier vindt u de complete folder (inclusief opgaveformulier, 7,8 MB): ICZC_LoofhFeest_2013_Compleet

HIER  alleen de folder (bestand is iets kleiner): ICZC_LoofhFeest_2013_Brochure

en HIER dan alleen het aparte opgaveformulier: InschrForm_Loofhfeest2013

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel