LoofhFeest_PikiWiki_Israel_14882_Western_Wall_in_Jerusalem_Jacob Shane

(Foto: Sukotviering bij de Westelijke Muur – Jacob Shane, PikiWiki-Israel/Wikimedia)

Het Loofhuttenfeest (Lev. 23), het derde en laatste van de drie grote Feesten, begint dit jaar (2013, 5774) op woensdagavond 18 september, de 15e van de maand Tisjri (erev Soekot).

Het duurt 7 dagen, t/m woensdag 25 september. Het Loofhuttenfeest is hét Feest, de laatste van de jaarlijkse cyclus. De eerste en de “achtste” dag van het Feest zijn een sabbat.
Het is een feest van uitbundige vreugde, waarin men gedenkt hoe God het volk Israël na 40 jaar omzwervingen door de woestijn, in het beloofde Land bracht. Hoe God heeft voorzien, en Zijn beloften nakwam. Er worden op balkons en in tuinen loofhutten gebouwd (soekot), waarin men ’s avonds de maaltijd gebruikt. Zo gedenkt men de tijd in de woestijn waarin men in tenten woonde, en waarin God voorzag in alles wat nodig was.

Op donderdag 26 september, de ‘achtste dag’, wordt het Slotfeest gevierd (Sjeminie Atseret, de achtste dag). De dag erna, vrijdag 27 september is dan Simchat Torah, De Vreugde der Wet. Dit is het feest van de vreugde over de Tora (de vijf boeken van Mozes), Gods Onderwijzing, die Hij gaf aan Israël. De Tora wordt elk jaar helemaal gelezen, en na Simchat Tora begint de jaarlijkse lezingencyclus (de parasjot) weer opnieuw.