Klaagmuur_Yoninah_kl

(foto: Yoninah, Wikimedia)

Dit jaar valt op 14 september de Grote Verzoendag, Jom Kipoer. 
De Bijbelse naam is “Jom Hakippoerim”, letterlijk “dag van verzoeningen” of “dag van bedekkingen”.

Deze dag van vasten en gebed, die wordt gevierd op de 10e van de Hebreeuwse maand Tisjri, is de heiligste en belangrijkste feestdag in het jaar. Jom Kipoer is de laatste dag van de “Tien Dagen van Inkeer”. Mensen worden opgeroepen berouw te hebben over hun zonden, vergeving te vragen en zaken goed te maken. Deze dag is in de Thora vastgelegd (Lev. 16:29,31; 23:27 en Numeri 29:7). Het is een dag van verootmoediging waarop geen enkel werk mag worden verricht, een sabbat van volledige rust. In Israël wordt deze dag door de meeste mensen gevierd, ook door hen die zichzelf verder niet als godsdienstig beschouwen.
Het is deel van de belangrijkste feesten, de Hoge Feesten in het najaar, samen met Dag van de Bazuin (Jom Teroeah) en het Loofhuttenfeest (Succoth).