Activiteiten


Israëls wettelijke recht op Judea en Samaria

Judea_vlakbij Bethel_JvdT(Foto: Judea, vlakbij Bethel – foto PoF)

De Vlaamse vrienden van Israël hebben op hun site twee zeer belangrijke artikelen gepubliceerd, over de wettelijke status van Judea en Samaria.

Eén artikel is afkomstig van Alan Baker, een toonaangevend internationaal deskundige inzake rechten, die ook diende als Legal Counsel en plaatsvervangend directeur-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël. Hij was ambassadeur voor Israël aan Canada en is momenteel de directeur van het Instituut voor Hedendaagse Kwesties in het Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) en het hoofd van de internationale actieve afdeling van het Legal Forum for Israel.

In dit artikel noemt hij tien basispunten die de wettelijke rechten van Israël samenvatten.

Het onderstaande komt uit het genoemde artikel. (zie hier voor het oorspronkelijke artikel)

“In tegenstelling tot de verklaringen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, heeft Israël wel degelijk het internationaal recht aan zijn kant wat betreft de betwiste gebieden in Judea en Samaria, ook bekend als de West Bank of de Westelijke Jordaanoever. De volgende tien basispunten, zoals die werden gepubliceerd op de blog van ambassadeur Alan Baker, sommen de legale wettelijke rechten op van Israël op de Westbank gebieden.

Tien basispunten die de wettelijke rechten van Israël in Judea en Samaria samenvatten

door Ambassadeur Alan Baker

1. Totdat Israël de controle nam over het gebied in 1967, werden de Regels voor Oorlogsvoering van Den Haag uit 1907 en de Vierde Conventie van Genève (1949) niet als van toepassing beschouwd op het gebied op de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria), aangezien het Koninkrijk Jordanië, voorafgaand aan 1967, nooit de voorafgaande juridische soeverein was en het in ieder geval sindsdien (31 juli 1988) verzaakt heeft aan elke vordering tot soevereine rechten ten opzichte van het grondgebied.

2. Israël, als de bestuurlijke macht in afwachting van een door onderhandelingen bereikt definitief lot van het grondgebied, koos er desondanks voor om de humanitaire bepalingen van de Conventie van Genève en andere normen van het internationaal humanitair recht te implementeren, om de fundamentele dagelijkse rechten van de lokale bevolking te waarborgen evenals de eigen rechten van Israël om zijn troepen te beschermen en om die delen van het land te benutten die niet vielen onder plaatselijk prive-eigendom.

3. Artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève, die een massale overdracht van de bevolking verbood zoals die werd uitgevoerd door Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, was noch relevant noch werd ooit bedoeld om van toepassing te zijn op de Israëliërs die ervoor kozen om te wonen in Judea en Samaria.

4. Dienovereenkomstig, hebben de eisen van de Verenigde Naties, van de Europese hoofdsteden, organisaties en individuen met name dat de Israëlische nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht, aldus geen enkele wettelijke basis.

5. Ook de vaak gebruikte term ‘bezette Palestijnse gebieden’ is volkomen onjuist en onwaar. De gebieden zijn niet bezet noch Palestijns. Geen enkel rechtsinstrument heeft ooit bepaald dat de Palestijnen soevereiniteit bezitten of dat de gebieden tot hen behoren.

6. De gebieden van Judea en Samaria blijven het voorwerp van dispuut tussen Israël en de Palestijnen, en is enkel afhankelijk van de uitkomst van de definitieve status onderhandelingen tussen hen.

7. De rechtmatigheid van de aanwezigheid van de gemeenschappen van Israël in het gebied komt voort uit de historische, inheemse en wettelijke rechten van het Joodse volk om zich te vestigen in het gebied, verleend op grond van geldige en bindende internationale rechtsinstrumenten die erkend en aanvaard werden door de internationale gemeenschap. Deze rechten kunnen niet worden ontkend of in vraag worden gesteld.

8. Het Palestijnse leiderschap, volgens het nog steeds geldende Interim Akkoord (Oslo 2) uit 1995, zijn overeengekomen en hebben aanvaard Israëls voortdurende aanwezigheid in Judea en Samaria in afwachting van de uitkomst van de definitieve status onderhandelingen, zonder enige beperking aan beide kanten met betrekking tot planning, afbakenen of de bouw van huizen en gemeenschappen. Vandaar, dat de bewering dat Israël’s aanwezigheid in het gebied illegaal zou zijn, helemaal geen basis heeft.

9. De Palestijnse leiders verbonden er zich in de Oslo Akkoorden (Oslo I en Oslo II) ertoe om alle openstaande kwesties, zoals grenzen, nederzettingen, veiligheid, Jeruzalem en vluchtelingen, te beslechten enkel via onderhandelingen en niet door eenzijdige maatregelen. De Palestijnse oproep tot een bevriezing van de [bouw in] nederzettingen als voorwaarde voor de terugkeer naar onderhandelingen is een schending van de afspraken.

10. Elke poging, via de Verenigde Naties of anderszins, om de status van het gebied eenzijdig te wijzigen, zou de Palestijnse toezeggingen schenden die werden vastgelegd in de Oslo Akkoorden en doen afbreuk aan de integriteit en de blijvende geldigheid van de verschillende overeenkomsten met Israël, waardoor een situatie wordt gecreërd tot een mogelijke wederkerige eenzijdige actie door Israël.”

Tot zover het artikel van Alan Baker. Op de site van Vlaamse vrienden van Israël staat ook nog een (vrij lang) artikel met de titel “Drieduizend jaar doorlopende aanwezigheid van Joden in het Land van Israël”. Klik daarvoor hier.

Bron: www.brabosh.com

Deel dit artikel

3 reacties

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-18604">
Gerard Boersma
Op 1 december 2014 om 12:12 am uur

Ik kom nu pas dit artikel tegen en het is meer actueel dan ooit! Vanwege het gebrek aan gepaste reactie op de slachtpartij in de synagoge 18 nov. j.l., besloot ik de media en politici hierop aan te spreken. De politiek in Nederland reageerde namelijk oorverdovend stil! Vragen van journalisten werden op
diplomatieke en ‘politiek correcte’ wijze vaag beantwoord en maatregelen van Israel direct weer
afgekeurd. Ook nu wordt vooral gewezen naar Israel en haar regering, om het probleem op te lossen en toe te geven aan de eisen van haar vijanden, die Israel totaal willen vernietigen. In de media (Journaal & Nieuwsuur) werd ’s avonds direct al geprobeerd het te verklaren en werd Israel opnieuw als verantwoordelijk gesteld. Ook werd weer de foute term: ‘bezet gebied’ gebruikt.
Ik heb de inmiddels de media hiermee geconfronteerd via mail en de 2e Kamerleden een brief hierover gestuurd. Gebed hiervoor en zelf ook deze benaderen hierover van harte aanbevolen.
Via https://web.archive.org/web/20160309172334/http://god-is-goed.nl/OPEN%20BRIEF.pdf kun je deze brief lezen. Ik heb inmiddels alle mailadressen van de kamerleden kunnen verzamelen en kan ik verstrekken, als je een soortgelijke actie wil doen.

li class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1" id="comment-3069">
Willem Dozy
Op 17 december 2013 om 2:38 pm uur

Sjalom,

Ik heb nooit getwijfeld aan het recht. In de 19e eeuw is elke vierkante meter grond gekocht van de daar onwettige aanwezige bevolking.

Tevens is het een grote schande dat dit wettige recht door zo veel landen betwist wordt.

Frappant is wel dat vele kerken, tegen beter weten in, spreken over “bezet gebied”. Hoe dom kun je zijn!

Willem

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel