IrisBouwman_Janny Holster

Janny Holster en Iris Bouwman wonen in Hatseva, Israël. Ze zijn afkomstig uit Nederland en hebben 20 jaar in West-Papoea gewoond en gewerkt. In 2003 werden ze naar Jeruzalem geroepen. Van 16 t/m 19 december a.s. spreken ze in vier plaatsen. Hun thema zal zijn “Israël, een geheimenis”.Toen Iris elf jaar oud was, zei de Heer tegen haar:
“Ik zal je zenden naar het einde der aarde om daar het evangelie te verkondigen en dan zal het einde komen. Jij zult het einde zien en je zult zien dat Israël een belangrijke rol zal spelen in de Eindtijd.”

Samen met Janny is ze naar de vier hoeken der aarde gereisd om het Evangelie te brengen, en te onderwijzen over Gods plan met Israël.
“We hebben een aantal jaren diep in het binnenland van Papua gewerkt, waar we in 1987 voor het eerst contact legden met de Bauzi stam. In 1995 zijn we door de Heer gebruikt in een bijzondere opwekking in Papua, die de deur opende om meer te onderwijzen over Gods plan met Israël en hoe hij gelovigen uit alle natiën in Zijn plan betrekt. De boodschap dat een volk eens niet geliefd was, maar nu wel geliefd en deel geworden is van Gods volk, sprak tot het hart van de Papua’s. Zij begonnen Gods bedoeling met Efraïm als gelovigen uit de natiën te begrijpen en ook het belang van de relatie met Juda. Nadat we in 2003 naar Israël zijn verhuisd zijn we begonnen bruggen te slaan tussen de volken en Israël.  De verschillende inheemse volken, die we hebben mee mogen nemen naar Israël, zijn een profetisch teken geworden van de vervulling van Gods plan.”
Info: http://judahandephraim.reislogger.nl

Ma. 16 december: Renswoude
Rehobothzaal, Taets van Amerongenweg 66

Di. 17 december: Hattem
Emmaüskerk, Dorpsweg 27 (met live-streaming)

Woe. 18 december: Dordrecht
Opstandingskerk, Groen van Prinstererweg 66

Do. 19 december: Den Haag
Pillar of Fire, Kerketuinenweg 10 (let op, nieuwe locatie! In een groen gebouw.)

Aanvang avonden: 20.00 uur. Om 19.30 uur is er koffie/thee.