Activiteiten


Zes anti-Israël-strategieën

Arabische wereld rond Israel

(Illustratie: de Arabische wereld rondom Jeruzalem)

Tijdens een conferentie in juni jl. in Den Haag, legde David Silver (Out of Zion Ministries) uit op welke fronten er vandaag de dag oorlog wordt gevoerd tegen Israël. Onderstaande tekst is geschreven ahv. aantekeningen van die studiedag, aangevuld met informatie uit de brochure “Setting the Record Straight” door Eliyahu ben Haim.

Volgens David beleeft Israël de gevaarlijkste periode van haar bestaan. De leugens waarmee Israël gedemoniseerd wordt (in de media, de politiek) missen hun uitwerking niet. David noemde zes strategieën waarmee de vijand probeert Gods plannen tegen te werken, en vergeleek het met hoe Simson van zijn kracht werd beroofd – door zijn haar af te knippen.
Zo wordt ook vandaag geprobeerd, Israël van haar kracht te beroven. Met zes strategieën vindt dit vandaag de dag plaats:

1. Breng Israël  intellectueel in diskrediet. Toen de Joden begonnen het Land op te bouwen, kwamen de Arabieren om het op te eisen en een fictief volk in het leven te roepen, de “Palestijnen”. Vóór 1948 werden met “Palestijnen” Joden én Arabieren bedoeld, die woonden in het mandaatgebied Palestina. Dit gebied was geen staat, het was een verlaten land, vol moerassen en woestijn. Pas toen de Joden kwamen om het land op te bouwen, bloeide het land op. De PLO schakelde daarna de media in en begon de wereld een mythe te vertellen. En inmiddels heeft deze leugen zo sterk postgevat, dat Israël vandaag meer gehaat wordt dan ooit. Door politici, media, universiteiten…
Want nu gelooft de wereld dat Israël land afpakt van de “Palestijnen”. (Ter aanvulling: tijdens een avond in Den Haag in oktober jl., vertelde Eliëzer Braun over de uitspraak: “Verzin een leugen, houd het simpel, blijf het herhalen en uiteindelijk zullen ze het geloven!” (variant van “die Grösse Lüge” van Hitler, in Mein Kampf)
Dit begon de PLO te doen, een mythe verzinnen over een Palestijns volk wat al eeuwenlang in het land zou hebben gewoond. En ze houden het stug vol. Overigens worden in Judea en Samaria, meer dan elders in Israel, bij archeologische opgravingen bijna onder elke steen bewijzen gevonden van Joodse bewoners, Joodse koningen etc. Er is nog nooit iets “Palestijns” gevonden…)

2. Reduceer de omvang van het Land. God beloofde het Land vanaf de Nijl tot en met het huidige Jordanië, inclusief delen van huidig Irak en Syrië! Dat gebied werd al snel drastisch verminderd door de VN. Het oorspronkelijke VN-delingsplan wees het hele gebied ten westen van de Jordaan aan als een Nationaal Tehuis voor het Joodse volk. Vanaf 1948 tot 1967 bezette Jordanië delen van Samaria en Judea, en de oude Stad van Jeruzalem. In 1967 werd Israel opnieuw aangevallen, waarna zij deze gebieden terug veroverden. Na de oorlog van 1967 werd door de VN bepaald, dat Israël en de Palestijnen door overleg weer gebieden zouden verdelen. Maar dit overleg blijft voortdurend mislukken. Jordanië bezette deze gebieden illegaal. Nu ze in Israëlische handen zijn, worden ze opgeëist door het Arabische volksdeel dat zich exclusief Palestijnen is gaan noemen. Immers, alle inwoners van het voormalige Palestina (wat geen natie was met een staatsvorm maar een mandaatgebied van Groot-Brittanië), zowel Joods als Arabisch, werden toen Palestijnen genoemd.

Belangrijk om te weten: bij de VN-resolutie werden geen grenzen aangegeven! Die grenzen moesten immers vastgesteld worden door overleg! De wapenstilstandslijn van na 1967, dus willekeurige locaties waar soldaten zich bevonden toen ze stopten met vechten, werd en wordt echter door de wereld gezien als “grenzen”, waarachter Israël zich zou moeten terugtrekken. Maar dit was nooit de intentie van de VN-resolutie.

God zet Israëls vijanden ertoe aan haar aan te vallen, waarna God aan Israël de overwinning geeft, en ze er weer land bij krijgen!

3. Leg enorme druk gelegd op Israëls premier, om te buigen voor de wil van de wereld, en niet te luisteren naar Gods Woord. We moeten veel bidden voor de premier.

4. Beperk het Israëlische leger (IDF). Het IDF heeft hele strikte regels om geen onschuldigen te treffen. (Wat niet betekent dat het ook wel eens mis gaat, helaas.) Maar wat zegt de wereld nu? Als Israël weer eens terugslaat na de zoveelste serie raketten, zegt men: “Israël reageert disproportioneel!” In de Libanonoorlog stuurde Hezbollah 4000 raketten op Noord-Israel af. Eén raket doodde 9 Israëli’s, een andere 14 (!). Er stierven 150 Israëli’s, maar dat hadden er dus véél meer kunnen zijn. Er stierven 1500 Libanezen. Wie was er hier nu “disproportioneel” bezig?

En het voorbeeld van het Turkse schip van het zogenaamde vredesflottielje.
Ze werden door Israël gewaarschuwd, om weg te blijven. Toen ze de kust toch naderden, landden Israëlische commando’s vanuit een helikopter op het schip.
Daarna werden ze door de zogenaamde vredesactivisten genadeloos mishandeld. Wie handelde hier nu disproportioneel?

5. Breng financiële schade toe. De wereld lijdt onder een recessie. Israëls economie blijft stabiel. Wat roept de wereld nu? “Boycot Israël!” Overigens werden in dezelfde week dat de wereld begon op te roepen tot boycot, voor de Israëlische kust gas- en olievelden gevonden! En ze ontdekken nog steeds meer. Ze vonden 160 triljoen m3 gas. Ze vonden olie in de Negev-woestijn. Ook in het midden van het land is olie gevonden. En zelfs goud en edelstenen bij Eilat! God had gezegd, dat Hij Israël tot een licht voor de volkeren zou maken. In het natuurlijke én het geestelijke. We zien vandaag ook enorm veel natuurlijke zegen door het Joodse volk. Boycots gaan in tegen Gods wil.

6. Pak Israël alle vrienden af. De enige ware vrienden van Israël zijn de Bijbelgetrouwe gelovigen. Maar grote delen van de Kerk helpen Israël’s vijanden zelfs een handje door de Vervangingstheologie, humanisme etc.

Echter: elke christen moet Zionist zijn, want God is Zelf de grootste Zionist:

Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont, verkondig onder de volken Zijn daden. (Ps 9,12)
Maar Hij verkoos de stam Juda, de berg Sion, die Hij liefhad. (Ps 78, 68).

Zach. 2:12: “De Here zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.” (HSV)

En Ps 87, 102, 110, 129, 132, 135, en eigenlijk staat de hele Bijbel er vol van…!

Gods Verbond met Israël omhelst ook het Land. Dit land mag niet verdeeld of verkocht worden (Joël 3:2).

Volgens David Silver is ’t meeste van wat vandaag in de wereld gebeurt, het gevolg van 10 juni 1967, de hereniging van Jeruzalem. Dit heeft de vijand zo kwaad gemaakt dat hij er alles aan doet Gods plan en Yeshua’s Terugkeer te dwarsbomen.

Vandaag de dag zijn er al 180 Messiaanse gemeenschappen in Israël. Het “Baruch ha ba b’Shem Adonai” (“Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer”) klinkt dus al heel vaak! De Heer heeft gezegd, dat als het gehele Volk Hem met die woorden zal verwelkomen, Hij terugkomt!

Aanvulling:

Josie Silver gaf ons onderwijs over onze opdracht, naast Israël te staan in gebed.
In Jeremia 31:6 roept God wachters op voor Sion. In het Hebreeuws wordt hier het woord “notzrim” gebruikt. Notzrim is een meervoudsvorm en verwijst naar Nazareth. Jezus werd Nazarener genoemd omdat Hij hier woonde. Met “notzrim” worden vandaag de dag christenen bedoeld. Dus Jeremia sprak hier over ons!!! Wij, de niet-Joden worden opgeroepen wachters te zijn.

Zacharia 8:2 spreekt van Gods brandende ijver voor Sion.
Wij worden opgeroepen dagelijks Gods Woord uit te spreken. Dit zijn ahw pijlen, die de vijand in de geestelijke wereld treffen. In de Islam worden dagelijks vele proclamaties uitgesproken, vele vervloekingen tegen Israel. Woorden hebben veel kracht! Josie riep ons op om minstens net zoveel, maar liefst meer, Gods woorden proclameren over Israël en Jeruzalem.

(Aantekeningen/artikel door Sabine Plat, PoF)

U kunt hier een geluidsopname beluisteren van de conferentie van 22 juni jl, of via onderstaande afspeelknop (het kan even duren voor het bestand is gedownload!):

[audio:ftp://efl.dyndns-remote.com/Pillar-of-Fire/2013/Pi-o-Fi-27062013_48kbps.mp3]

Deel dit artikel

1 reactie

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-2634">
Ray William
Op 13 november 2013 om 7:01 pm uur

idd, deze media oorlog is smerig en zal moeilijk te overtreffen, of in ieder geval te weerleggen zijn. Zelfs al wordt het met bewijzen tegengesproken, de rectificatie als die dan al volgt staat dan ergens achteraf ipv op dezelfde manier als het orginele artikel, op de voorkant. Dit zal waarschijnelijk alleen maar erger worden daar niemand verder dan 1 jaar terug kijkt en dus niet weet hoe de geschiedenis is gelopen. Maar wat ik aan Israels kant blijf missen is de schreeuw en hunkering naar Gods woord. Ik bedoel hiermee, elke profetie en of belofte voor Israel is voor het Israel wat zich heeft omgekeerd van het doen van eigenwijsheden en of ijdelheden wat ruimschoots te vinden is in de meegenomen tradities uit Babylon en aanvullingen op de Tora. Waarom wordt er steeds gesproken alsof JHWH zijn beloften voor Zijn kinderen al heeft vervult. Ja er is Joods volk in het land Israel, Maar waar is de bijbehorende zegen, vrede, liefde voor God en Zijn wetten/instellingen. Zou JHWH werkelijk nu wonen op Sion? Waar zijn Zijn wachters die reageren als er tegen de Tora wordt ingegaan of dingen worden toegevoegd en of verzonnen. Die alles zelf onderzoeken ipv als een kuddedier de meerderheid volgt?
Wij zijn dan eigenlijk hetzelfde al de wereld die klakkeloos gelooft wat hun media zegt.
Is de manier om Israel te helpen door tradities na te volgen of om Zijn Tora, Zijn leven, Zijn nieuw verbond te laten kennen.
Ik vind het land van Israel nu al geweldig, maar waar je ook heen rijd het grootste deel is nog steeds woestijn, hoelang moet de schepping nog zuchten. Als je op de weg langs de dode zee rijdt van Jeruzalem richting Ein Gedi, kom je halverwege over een waterdoorlaat ‘brug’.
Deze is gebouwd vanwege de profetie wanneer er levend water vanaf de tempelberg door het kidrondal naar de dode zee stroomt en de zee weer zoet met vissen maakt. Nu een stille getuige midden in de dorre woestijn straks 1 van de vele beloften die samen gaan met het Israel van JHWH. Er worden zoveel mensen door tradities en menselijke wetten misleid zowel in als buiten Israel. We zijn op weg, er is een begin, maar neem alsjeblieft geen genoegen met het huidige Israel met al zijn religies. Yeshua vraagt zich af of Hij nog wel geloof zal vinden als Hij terugkomt, en dat terwijl er duizenden ‘gelovigen’ op conferenties en of ‘gemeenten’ verschijnen? vergiste Hij zich?? Wat denkt u?

Ray William

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel