Activiteiten


“Vergeef ons, Israël!” Verklaring van kerkleiders uit Noorwegen

Delegatie NoorwegenOp woensdag 4 december bezochten 20 kerkleiders de Knesset in Jeruzalem en hebben daar onderstaande verklaring voorgelezen.

Vergeef ons, Israël!

DE VERKLARING:

WIJ ZIJN DE KERKELIJKE LEIDERS IN NOORWEGEN. WIJ ZIJN DE LEIDERS VAN DE KERKEN, PRIESTERAMBTEN, ZENDELINGEN, CHRISTELIJKE TV EN KRANTEN IN NOORWEGEN.

WIJ VERTEGENWOORDIGEN ALLE WINDSTREKEN VAN HET LAND, VAN HET NOORDEN TOT HET ZUIDEN EN VAN HET OOSTEN TOT HET WESTEN. WIJ VERTEGENWOORDIGEN DE TWEE OORSPRONKELIJKE BEVOLKINGSGROEPEN: DE NOREN EN DE SAMI.

ALS CHRISTELIJKE LEIDERS VAN NOORWEGEN BEKEREN WIJ ONS EN VRAGEN OM VERGEVING VOOR DE HOUDING VAN NOORWEGEN, VOOR ZOWEL ALLE KERKELIJKE RICHTINGEN EN IN DE ANDERE DELEN VAN DE NOORSE SAMENLEVING.

WIJ, DE LEIDERS VAN HET NOORSE VOLK EN KERK, TERWIJL WIJ ONS BEKEREN, MAKEN BEKEND DAT WIJ ONS TOT HET UITERSTE ZULLEN INSPANNEN VOOR VERANDERINGEN IN ONS LAND. UIT DANKBAARHEID NAAR GOD EN VOOR HET VOLK VAN ISRAËL, WILLEN WIJ EEN OMMEKEER ZIEN IN NOORWEGEN.

Vergeef ons Israël, als land:

 •  VOOR HET OSLO-AKKOORD DAT HET LAND ISRAËL OPDEELT
 •  VOOR HET GELD UIT NOORWEGEN DAT UITEINDELIJK BELANDT BIJ TERRORISTISCHE ORGANISATIES .
 •  VOOR HET NIET VERHUIZEN VAN ONZE AMBASSADE VANUIT TEL AVIV NAAR ISRAËL’S EEUWIGE, ONDEELBARE HOOFDSTAD JERUZALEM.
 •  VOOR HET NIET OPKOMEN VOOR- EN VERDEDIGEN VAN ISRAËL IN EEN WERELD VAN GROEIEND VIJANDSCHAP.
 • VOOR DE ANTISEMITSCHE- EN ANTIZIONISTISCHE HOUDING VAN ONZE REGERINGSLEIDERS EN VAN DE MEDIA IN NORWEGEN.

Vergeef ons Israël, als kerk:

 • VOOR HET NIET INNEMEN VAN EEN DUIDELIJK STANDPUNT OM DE ANTI-ISRAËL HOUDING IN DE POLITIEK EEN HALT TOE TE ROEPEN.
 • VOOR HET FEIT DAT GROTE DELEN VAN DE KERK DE ROL VAN ISRAËL IN GODS PLAN HEBBEN VERWORPEN.
 • VOOR ONZE LAUWE HOUDING TEN AANZIEN VAN HET LIJDEN DAT JULLIE ALS RESULTAAT VAN VERVOLGING HEBBEN MOETEN ONDERGAAN.
 • VOOR ONZE ONVERSCHILLIGHEID TEN AANZIEN VAN JULLIE ALS GODS UITVERKOREN VOLK.
 • VOOR ANTI-ISRAËL EN ANTIZIONISTISCHE STANDPUNTEN VAN KERKLEIDERS EN ONZE ANGST OM HIERTEGEN IN VERWEER TE GAAN.
 • VOOR HET TOELATEN EN DE VERSPREIDING VAN DE VERVANGINGSTHEOLOGIE IN DE KERKEN

WIJ, ALS NATIE, ZIJN GEROEPEN OM TOT ISRAËL’S STERKSTE BONDGENOTEN TE BEHOREN! WIJ GELOVEN EN WIJ BIDDEN, WERKEN EN ROEPEN NOORWEGEN OP OM TE VOLHARDEN IN HET ZIJN VAN EEN STERKE VRIEND EN STEUNPILAAR VOOR ISRAËL, VAN GENERATIE TOT GENERATIE!

Wij erkennen dat:

 • ISRAËL DE GEESTELIJKE MOEDER VAN ONZE KERK IS EN ONS DE HEILIGE SCHRIFT GEGEVEN HEEFT EN OOK DE PROFETEN, DE APOSTELEN EN ZELFS DE MESSIAS, DIE REDDING GEBRACHT HEEFT VOOR DE WERELD.
 • DE GEESTELIJKE AFWIJZING VAN ISRAËL HEEFT GELEID TOT EEN UITGEBREIDE VERVANGINGSTHEOLOGIE IN DE NOORS LUTHERSE KERK ALS OOK IN ANDERE KERKELIJKE RICHTINGEN.
 • GOD ZIJN BELOFTEN AAN ISRAËL HEEFT BEVESTIGD. WIJ ZIJN VERZEKERD DAT GOD VASTHOUDT AAN ZIJN BELOFTEN VOOR ISRAËL EN OOK AAN DE CHRISTELIJKE KERK.
 • DE BESCHAVING EN TRADITIES VAN ONS LAND FUNDAMENTEEL ZIJN VERANKERD OP JUDEO-CHRISTELIJKE WAARDEN MET OVERDUIDELIJKE JOODSE WORTELS.

Vergeef ons:

 • DAT, ONDANKS EEN ZEER GROOT AANTAL ISRAËL-VRIENDEN, MET NAME DE NOORSE KERK, WIJ ONS IN ONS LAND STIL HEBBEN GEHOUDEN IN PLAATS VAN OP TE STAAN VOOR ISRAËL.

Vergeef ons Israël, als land:

 • VOOR STERKE KRACHTEN EN LUIDE STEMMEN DIE EISEN OM ISRAËL TE BOYCOTTEN, OP ALLE NIVEAU’S VAN DE SAMENLEVING, ZELFS IN DE HANDEL.
 • VOOR HET GELD DAT DOOR DE NOORSE OVERHEID IS OVERGEMAAKT EN DAT INDIRECT IS GEBRUIKT VOOR HET ONDERHOUD VAN TERRORISTEN.
 • VOOR DE VELE POLITIEKE LEIDERS DIE ZICH BIJ HERHALING NEGATIEF UITLATEN OVER ISRAËL EN VOOR ONZE LAKSE HOUDING OM  HIERTEGEN IN VERWEER TE GAAN.
 • VOOR HET WIJDVERSPREIDE ANTIZIONISME VIA DE MEDIA, TV, KRANTEN, RADIO EN HET INTERNET.
 • VOOR ONZE GRONDWET DIE ZELFS TOT 1851 DE TOEGANG VAN JODEN TOT ONS KONINKRIJK HEEFT BELEMMERD.
 • VOOR HET WEGSTUREN VAN JODEN UIT NOORWEGEN, RECHTSTREEKS NAAR DE VERNIETIGINGSKAMPEN VAN DE NAZI’S TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG.
 • VOOR DE WEIGERING OM JODEN TOE TE LATEN IN NOORWEGEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG.
 • VOOR HET NALATEN ISRAËL TE ROEMEN EN CREDITS TE GEVEN VOOR HAAR AANZIENLIJKE BIJDRAGEN AAN DE MENSHEID. DOOR ISRAËL’S INSPANNINGEN BIEDEN ZIEKENHUIZEN VANDAAG DE DAG DE KWALITEIT DIE WIJ GEWEND ZIJN. EN DAT GELDT OOK VOOR COMPUTERS EN VOOR MOBIELE TELEFONIE.
 • VOOR HET BONDGENOOT WORDEN MET KRACHTEN DIE TOT DOEL HEBBEN OM ISRAËL TE VERNIETIGEN. ALS LAND HEBBEN WIJ ONS VERBONDEN MET HEN DIE UIT ZIJN OP DE VERNIETIGING VAN HET LAND ISRAËL. WIJ, ALS GEESTELIJKE LEIDERS IN NOORWEGEN, WILLEN DEZE BONDGENOOTSCHAPPEN VERBREKEN.
 • VOOR HET OSLO-AKKOORD, DAT EROP GERICHT IS HET LAND TE VERDELEN. DIT AKKOORD HEEFT ERTOE GELEID DAT VANUIT DE NOORSE OVERHEID EEN ENORME HOEVEELHEID  FONDSEN BESCHIKBAAR IS GEKOMEN VOOR PALESTIJNSE GROEPERINGEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ TERREUR.
 • VOOR OPENLIJKE VERVALSING VAN HISTORISCHE FEITEN EN HET SMADEN VAN ISRAËL.

Wij erkennen dat:

 • ISRAËL EEN GEWELDIGE ZEGEN IS VOOR DE WERELD!
 • OPENBARINGEN VAN GOD DOOR- EN UIT ISRAËL GEKOMEN ZIJN.
 • HET WOORD VAN GOD DOOR- EN UIT ISRAËL GEKOMEN IS..
 • DE MESSIAS, ONZE VERLOSSER, ALS JOOD IN ISRAËL IS GEBOREN.
 • DE NOORSE MEDIA JARENLANG EEN VERTEKEND EN ONEVENWICHTIG BEELD HEEFT GESCHETST VAN HET CONFLICT IN HET MIDDEN-OOSTEN, VANUIT EEN OVERDUIDELIJKE ANTI-ISRAËL HOUDING.
 • DE ORGANISATIE VOOR VEILIGHEID EN SAMENWERKING IN EUROPA  (OSCE.ORG) HEEFT VERZOCHT STAPPEN TE NEMEN TER VOORKOMING VAN  DEMONISERING VAN ISRAËL IN HET NOORWEGEN/MIDDEN-OOSTEN-DEBAT.
 • ISRAEL VANDAAG DE DAG OOK TOT ZEGEN IS IN- EN VOOR DE WERELD. ISRAËL IS EEN ZEGEN OP GEESTELIJK-, FINANCIEEL-, CULTUREEL EN TECHNOLOGISCH GEBIED EN OP VELE ANDERE TERREINEN.

Als leiders van de verschillende kerken in Noorwegen willen wij daar het volgende nog aan toevoegen:

 • ALS LAND HEEFT NOORWEGEN EEN ROEPING OM ISRAËL TE ZEGENEN.
 • ALS LAND HEEFT NOORWEGEN EEN ROEPING OM ISRAËL TE ONDERSTEUNEN IN HET VEILIGSTELLEN VAN HAAR LANDSGRENZEN.
 • ALS LAND ERKENT NOORWEGEN HET EIGENDOMSRECHT VAN DE JODEN OP HET LAND ISRAËL.
 • WIJ, ALS LAND, HEBBEN EEN ROEPING OM TOT ISRAËL’S STERKSTE BONDGENOTEN TE BEHOREN.
 • WIJ GELOVEN, BIDDEN ERVOOR, WERKEN ERAAN EN ROEPEN NOORWEGEN OP OM EEN STERKE VRIENDSCHAP TE ONDERHOUDEN MET ISRAËL, MET DEZE GENERATIE EN ALLE VOLGENDE.

ALS HENRIK WERGELAND, TRYGVE LIE, KÅRE KRISTIANSEN EN VELE ANDERE VADERS VAN ONS LAND, WENSEN WIJ ONS EEN LAND EN EEN VOLK DAT HET LAND VAN ISRAËL EN HET JOODSE VOLK ZEGENT.

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.”

GENESIS 12.2

WIJ BIDDEN VANUIT HET DIEPST VAN ONS HART: “HEER, ZEGEN ISRAËL!”

Bron: Jan Willem van der Hoeven (ICZC) (vertaling door R. Kingma)

Deel dit artikel

4 reacties

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-3079">
Hans
Op 17 december 2013 om 10:57 pm uur

Dit is gerechtigheid, dit is juist: verantwoordelijkheid nemen door het belijden en het herroepen van het onrecht dat het Joodse volk / Israel wordt aangedaan door de politieke opstelling van Noorwegen t.a.v. Israel. Ik sta helemaal achter deze 20 Noren die de meerderheid in het kwade niet volgen!! God zegene hen en God zegene Israël!!

li class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1" id="comment-3032">
Gerrie
Op 14 december 2013 om 7:56 pm uur

Had al gelezen dat de kerkleiders uit Noorwegen deze stap hadden gezet , hoop dat vele kerkleiders de ogen open gaan voor wat Israel in Gods ogen is, een zegen voor de wereld. Want er is de belofte wie Israel zegend , wordt gezegend!! Wie dus gezegend wil worden onder steune Israel.

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-3028">
Cees
Op 14 december 2013 om 10:21 am uur

Amen, Amen, Amen.
Ene, wees gezegend, dat de Nederlandse Kerkleiders dit
overnemen.

li class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1" id="comment-2985">
Antonette
Op 11 december 2013 om 12:05 pm uur

Wat gaaf dat jullie dit erop hebben gezet! Had het ook gezien en vond het zo mooi!

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel