Lulav_klein

“Woensdagavond 8 oktober 2014 begint Soekot, het Loofhuttenfeest. Na Jom Terua en Jom Kippoer de 3e van de Najaarsfeesten des Heeren.
In Israël en ook daarbuiten worden door Joden en Messiaans gelovigen loofhutten gebouwd waar men de komende dagen in verblijft. Het zijn simpele hutjes met in elk geval een open deel naar de hemel toe en versierd met alles wat het land aan vruchten en granen heeft opgebracht. Het zijn 8 dagen van vreugde en van feestvieren waarbij de 1e en de 8e dag een Shabbat zijn en de tussenliggende dagen wel feestdagen, maar er worden ook bezigheden verricht.

Er wordt een bundel gemaakt van 3 mirtetakken, 2 beekwilgtakjes en een palmtak terwijl er een etrog, een citrusvrucht tegenaan wordt gehouden. Bij het lezen van verschillende psalmen wordt deze bundel bewogen.
Het is een Oogstfeest en een terugdenken aan de reis die Israël maakte door de woestijn om het Beloofde Land te bereiken.
Voor Messiaanse gelovigen is er nog een bijzonder feit te vieren. Yeshua werd geboren tijdens het Loofhuttenfeest in Beth-Lechem (Huis van het brood) en gelegd in een broodbak. Hij die het Levende Brood is.

Vóór de vernietiging van de 2e Tempel was tegen het einde van het Feest op de laatste dag alles in de Tempel prachtig verlicht en tijdens Zijn rondwandeling op aarde was Yeshua daarbij, en Hij is het Licht der wereld.
De laatste ceremonie die later werd toegevoegd aan het Loofhuttenfeest is het Sjemini Atseret, het waterscheppen en Simchat Tora (Vreugde der Wet).

Op de laatste dag van het Feest waarop men water schepte uit de bron van Siloam en water dus belangrijk was, zei Yeshua ook iets wat hier zo prachtig bij aansluit, wat ons mag leren dat water hier meerdere betekenissen heeft. We lezen dat in Johannes 7 vers 37-39. En op de laatste de grote dag van het Feest stond Yeshua daar en riep: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft zoals de Schrift zegt, stromen van Levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien.” En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven ontvangen zouden, want Yeshua was nog niet verheerlijkt.
Wat een bijzondere woorden op de laatste dag van het Loofhuttenfeest.

Simchat Tora, de vreugde der wet, en de dag waarop Yeshua als 8 dagen oude baby werd besneden, is een dag waarin de cyclus van de Torah-lezingen wordt afgerond en de nieuwe cyclus die bij Genesis begint een aanvang neemt. Vreugde om dat wat we hebben mogen leren en weer gaan leren.
Het Loofhuttenfeest is een Feest om te danken en om tegelijk onze blik te richten op de toekomst waarin de Bruid en de Bruidegom het Feest zullen vieren en we in het duizendjarig Vrederijk jaarlijks naar Jeruzalem zullen gaan om hier deel aan te hebben.”

Simone Hopman, coördinator Radio Israël

(PoF: zie hieronder een filmpje van 16 min. van het ICZC (Internat. Chr. Zionist Center) van Jan-Willem van der Hoeven.)

Artikel trefwoorden: /