NatiRom_03

Op donderdag 23 oktober komt DV Nati Rom, van Lev HaOlam (‘Hart van de wereld’) spreken in Den Haag.
Nati is woordvoerder van een groep jonge Joodse gezinnen, die wonen en werken in het Bijbelse hartland van Israël. Zij hebben Gods roepstem verstaan en hun hart gevolgd, om Zijn land tot ontwikkeling te brengen d.m.v. het beplanten en bebouwen van de vaak nog kale heuvels. Ze verbouwen fruit en groenten die ze verkopen aan belangstellenden van over de hele wereld. Op die manier voorzien zij in hun levensonderhoud. Ze wonen in plaatsen met bekende namen als Silo, Beth-El en Mount Gerizim. Zij zijn, zoals ze dat zelf zeggen, “getuige van de dagelijkse wonderen van de waarheid van de komende verlossing”.
Zij runnen een zgn. “PakketProject”, waarvoor belangstellenden zich kunnen inschrijven. Die ontvangen dan voor een vast bedrag elke maand een pakket met goederen zoals honing, olijfolie, wijn, chocola, snacks, huidverzorgingsproducten, handgemaakte sieraden etc.
Op deze manier kunnen mensen van over de hele wereld daadwerkelijk meehelpen, Gods Land te bebouwen, in geloof in Hem en actief wachtend op Zijn verlossing.

LevHaOlam-folder_combi_03“Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.”

In o.a. Genesis 15:18 kunnen we lezen, dat God een ‘eeuwigdurende’ landbelofte deed aan Abram. God houdt Zijn beloften en we zien nu in onze tijd het Joodse volk terugkeren en zich ook vestigen ook op de plaatsen, die God beloofde aan Abram en zijn nageslacht!

Als gelovigen in de God van Israël is het voor ons meer dan ooit belangrijk, Gods volk ook op deze manier te steunen, ook als dat dwars ingaat tegen de opinies van de wereld om ons heen. Juist deze pioniers, die de bergen van Judea en Samaria bewonen en ‘lossen’, zoals Boaz die Ruth ‘loste’, mogen we steunen, door gebed en door hun pakketten te kopen.

Van Nati Rom zullen we vanavond zelf mogen horen waarom hij en zijn medebewoners juist in deze Bijbelse gebieden gaan wonen. Nati Rom zal informatie geven over de situatie in Israël en de betwiste gebieden, het werkelijke verhaal achter de boycot, desinvesteringen, en sancties (BDS) tegen Israël en betwiste gebieden. Komt u ook, om ook hem een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden!

Donderdagavond 23 oktober 2014, Pillar of Fire-centrum, Kerketuinenweg 10, Den Haag.

Aanvang 20.00 uur, deuren open voor koffie/thee om 19.30 uur.

www.levhaolam.com /Facebook: https://www.facebook.com/pages/Lev-Haolam/398799110143354

Artikel trefwoorden: /