Activiteiten


Boodschap eerder dit jaar – ivm actuele situatie met Rusland nu gepubliceerd

ShofarDoor Jan Willem van der Hoeven – augustus 2014 – uitgesproken tijdens een conferentie in Noorwegen

“Mijn hoop is dat de Here Jezus, door Zijn Geest, jullie zal laten zien wat te doen met deze informatie, want we leven in ongelooflijk profetische tijden.
Ik heb het gevoel dat wij binnenkort een oorlog zullen zien in het Midden-Oosten die zal leiden tot de grootste opwekking die ooit geweest is in dit gebied. Het zou mij ook niet verbazen dat deze kleine oorlog met Hamas in Gaza zal leiden tot een oorlog met Damascus en met de Hezbollah in Libanon.”
“De bevelhebber van het (Israëlische) leger heb ik geschreven en gewaarschuwd dat dit zou gebeuren: dat Israël binnenkort door duizenden raketten aangevallen zal worden. Niet alleen vanuit het zuiden, want er zijn wel honderdduizend raketten in de handen van Hezbollah, en zeer veel raketten in de handen van de Moslims in Syrië.

Anderhalf jaar geleden vertelde een vrouw van God mij: “De Heer zei tegen mij: ‘Binnenkort zal de profetie van Jesaja 17 vervuld worden, wanneer Damascus een geruïneerde en verwoeste stad zal zijn.’ ”

Eens sprak ik met een piloot – een Israëlische piloot – ik zei: “Jullie zullen niet onmiddellijk aangevallen worden door Iran, maar Iran zal Assad en de Hezbollah het vuile werk voor hen laten doen en jullie aanvallen.” Toen zei hij tegen mij: “Als zij ons en Tel Aviv gaan aanvallen, zullen wij Damascus met de grond gelijk maken.” Ik geloof dat dit zal leiden tot de vervulling van Gods Woord.

KaabaWat door het zwaard is gekomen, zal door het zwaard vergaan. Dit zijn de woorden van Jezus Zelf. De Islam is door het zwaard gekomen.
Het zwaard heeft de Koran voortgebracht, en Mohammed heeft 53 oorlogen gevoerd, en heeft veel apostolische vrucht van de kerken in het Midden-Oosten vernietigd. Hierdoor weten wij dat het duivels was.
Het meest gesloten land ter wereld voor het evangelie, waar nog geen evangelist ooit heeft durven spreken, geen Billy Graham, geen Osborne, is Saoedi-Arabië.
Dat laat ons zien dat toen die islamitische macht in Mekka en Medina kwam en zichzelf over het hele Midden-Oosten verspreidde, het een antichristelijke geest was. Want als Allah dezelfde God was als de God van Israël, dan zou de deur open zijn geweest voor het brengen van het Evangelie.
Hoe kan God, als hij echt de enige God is – en Allah dezelfde God zou zijn – Zijn Zoon zenden om iedereen te redden die berouw heeft van zijn zonden, en dan als Allah dezelfde God is, zeggen, “O, dit kun je niet in Saoedi-Arabië verkondigen?” Hierdoor weten wij dat dit van de duivel is. Wij weten dat dit de geest van de antichrist is. Het zal gebonden moeten worden door de Heer, in de naam van Jezus.

God gaat de volgende oorlog gebruiken om het gif van de Islam uit de harten van vele Arabieren te halen. Deze zal het Midden-Oosten in de realiteit van Jesaja 19:23-25 brengen, waar staat: “Er zal een zegen zijn in het midden van de aarde, (God spreekt) wanneer Ik Mijn volk Egypte zegen, en het werk van mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël. Er zal een gebaande weg van Egypte naar Assyrië gaan, een zegen in het midden van de aarde.” Jesaja 19:23: “Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrië, dat de Assyriers in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrië komen zullen; en de Egyptenaars zullen met de Assyriërs den Heere dienen. Te dien dage zal Israël de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriërs, een zegen in het midden van het land. Want de Heere der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriërs, het werk Mijner handen, en Israël, Mijn erfdeel!” )

Een korte oorlog met Damascus met de macht van de Islam bij de Arabieren kondig ik aan; wat door het zwaard is gekomen, zal door het zwaard van Israël vallen, en het zal een zegen zijn voor de Arabieren, want uiteindelijk zullen zij vrij zijn, met hun broers – zij zijn geen neven, zij zijn halfbroers van de Joden – en zij zullen samen zijn: Egypte, Israël en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde.

Ik wil dat jullie weten: de Arabieren zijn niet de uiteindelijke vijanden van Israël. Als je leeft door de Heilige Geest, als zonen en dochters van God, je zonden waarlijk beleden hebbende (en dit hebben wij ook gedaan, met onze verfraaiing, om er heiliger uit te zien – ik smeek je: probeer je niet mooier voor te doen zonder aan God te vragen hoe je mooi bent), als we heilig zijn, en wij staan voor de Heer, dan hebben wij de kracht om voor het leger van Israël uit te gaan. Eigenlijk hebben wij dit hier al gedaan gedurende deze drie dagen (een gebedsconferentie, PoF). Door Gods genade zal ik de vruchten met Israël oogsten wanneer ik terug ga.

Toen de lofprijzers voor de ark uitgingen, kwam de kracht van de Heer op het leger van Israël. Wij hoeven niet te vechten met bommen, of met vliegtuigen. Onze wapens zijn geestelijk, machtig om bolwerken af te breken. De Heer lofprijzende, zal de macht van de Islam als eerste afgebroken moeten worden. Vertrap het onder je voet. Zodat de Arabieren elkaar oprecht kunnen kussen bij de grens, zoals Esau bij Jacob deed.
Niet binnen de grenzen. De Arabieren zullen in vrede leven met Israël – binnen haar eigen door God gegeven grenzen. Verzoening zal Israël niet haar land kosten. Nadat we de macht van de Islam gebroken hebben, zullen Esau en Jacob verzoend worden, zoals Esau en Jacob waren – bij de grens. Het zal een heerlijke vrede zijn.

Het is in het Midden-Oosten waar God de grootste dingen heeft gedaan: Abraham woonde in Assyrië. Hij woonde in Egypte. Hij woonde ook in Israël.
Israël leefde in Babylon en Egypte. Het volk leefde ook in Israël. Daarom vroeg ik: Heer, U was in Egypte en U was in Israël. Was U ook in Babylon en Assyrië? De Heer opende mijn ogen. “Ik was de vierde man in de oven bij Nebuchadnezar. Daar was Ik ook”.
Dat is het Midden-Oosten en God is het aan het terugwinnen. Hij zal de macht van de Islam doden en afsnijden. De Arabieren zullen het grootste kanaal van zegen zijn naar de mensen van Israël .

Hoe kun je weten dat dit waar is? Omdat, en dit is mijn tweede punt, hierna Gog en Magog zullen volgen. Gog en Magog zullen Israël aanvallen. De Bijbel zegt wanneer dat gebeurt: na de opwekking – want Ezechiël 37 is vóór Ezechiël 38 en 39! Israël bevindt zich dus al in de opwekking en de Arabieren en de Joden zijn één!
God gaat eerst degenen die in het Midden-Oosten leven terugwinnen.

De Bijbel zegt dat wanneer Gog en Magog aanvallen, je in de ‘rol van volkeren’ die bij Gog en Magog horen, geen Egypte, geen Assyrië zal zien. We zullen spreken over Togamar – Turkije, Gomer – Ethiopië, of eigenlijk meer Sudan, Cush – Persië, maar geen Arabieren! De Bijbel zegt dat Israël zal verblijven met open grenzen! In vrede! Dit omdat ze deel waren van de opwekking! De wereld zal tegen Gog en Magog zeggen: “Waarom hebben jullie Israël aangevallen?” Dit zou wel eens binnen zeven jaar kunnen gebeuren. Eerst de oorlog met de Arabieren die elk moment kan beginnen, en de vernietiging van Damascus. Opwekking zal dan komen, omdat de macht van het giftige Islam dat over het denken van de Arabieren ligt, verbroken zal worden. Hierna zal Israël geen grenzen meer nodig hebben, want Esau en Jacob hebben elkaar gekust.

Hierdoor zullen Gog en Magog furieus zijn. De volken zullen zeggen: “Waarom komen jullie hier aanvallen?” Gog en Magog zullen niet zeggen: “Vanwege de Palestijnen.” “Komen jullie de buit halen?” is wat de volken aan Gog en Magog zullen vragen.
Een enorme stroom olie zal er in het Midden-Oosten zijn. “Buit” is “spoil” in het Engels en de laatste drie letters van “spoil” zijn “oil”. God gaat Zijn mensen zegenen en Gog en Magog gaan aanvallen.

Weet je, ik zou bereid zijn, met Gods hulp, naar Poetin te gaan en hem te zalven.

Herinner je je het verhaal nog van Elia, die Elisa, Jehu en Hazaël moest zalven?
Toen hij naar Hazaël ging (ik geloof dat zijn vervanger Elisa naar Hazaël ging), zag hij Hazaël en begon te huilen. Hazael vroeg: “Waarom huil je?” “Omdat ik weet wat jij Israël gaat aandoen”, zei Elisa. Maar God heeft mij verteld: “Jij bent Gods wapen, Zijn kanaal om oordeel te brengen aan mijn volk en ik moet jou zalven!”

Ik ben bereid om naar Poetin te gaan en hem te zalven om Europa of Amerika aan te vallen! Dat is de vergelijking! Misschien wel met tranen in onze ogen.
God liet me zien dat ik deze boodschap moest delen, daar er een Derde Wereldoorlog komt, Gog en Magog, Ezechiël 38 en 39.
Na de geweldige eenwording tussen Gelovigen en Joden en Arabieren en Joden – het is één kudde; jullie hebben het goed gezien toen jullie dat stuk lazen. Er zal één kudde zijn en de duivel zal ze haten. God echter zal alles wat nodig is gebruiken zodat de leider van Gog Zijn oordeel over het Westen kan brengen. De Bijbel zegt: “de mensen die overblijven op de aarde zullen zeldzamer zijn dan fijn goud.”

Door al de goedkope preken over “genade, genade, genade” en “opwekking, opwekking, opwekking”, hebben wij echt geen idee. Er is een huilende profeet! Zijn naam is Jeremia, en hij zegt: “Ik zeg jullie: Nebuchadnezar is Gods instrument. Hij zal jullie oordelen voor jullie immoraliteit. Bekeer je!” Hij huilde en zij zeiden: “Jij! Jij bent geen patriot. Jij spreekt tegen Israël .”

Je bent aan het verzwakken, Noorwegen. “Kruip in een greppel. Jullie maken de koning van Israël en het leger van Israël zwakker.”

Jullie Noren kunnen bidden wat jullie willen, na jullie ontucht en het grijpen naar jullie alcohol en wat nog meer. En God kán ons redden, als we ons bekeren!
Maar als we doorgaan met onze immoraliteit, onze echtscheidingen… Jullie kunnen blijven bidden: “O Heer, redt Noorwegen.” God zegt: “Ik ga Noorwegen niet redden, Ik stuur mijn dienaar, Poetin. Zalf hem om Mijn werk te doen.”

Hij is tenminste anti-homoseksueel. Hij is meer een man dan de meeste politici in Europa. Moge God hem dit woord laten horen, dat hij zelf zal weten dat hij onder het commando van God staat.

Loofh feest_james-c-parablesWaar staat dit in de Bijbel? Na de opwekking die zal plaatsvinden ten tijde van het Loofhuttenfeest – waar de Arabieren bij inbegrepen zijn – zullen alle heidenen die geënt zijn in Israël erbij gevoegd worden. Wij krijgen de dubbele portie, waar we zo naar verlangen. Jezus kondigde de Heilige Geest aan tijdens het Loofhuttenfeest! De Heer zei: “Ik gebruikte het Loofhuttenfeest, niet Pinksteren”, hierdoor weten we dat dit gaat gebeuren. De vroege en de late regen zal op ons vallen. Weet je, wij hadden altijd avondsamenkomsten. De Heer liet mij het volgende zien: “Jullie hebben altijd avondsamenkomsten. Waar staat dit in de Bijbel? Wanneer viel de Heilige Geest op mensen? In de avond? Of was het in de ochtend? Sindsdien houden wij onze samenkomsten in de Hinnom vallei ’s ochtends en ’s-middags. Ik wil namelijk gereed zijn om die opwekking, die de kerk en Israël en de Arabieren en de Joden tot één zal maken, te ontvangen. Één kudde. Hierna hebben we een aantal jaren voor de Derde Wereldoorlog.

We gaan naar Ezechiël 38 en 39. Wat staat daar? “Ik zal vuur zenden onder de kustlanden die onbezorgd wonen.” God spreekt. En ik hoor wel wat de christenen zeggen (hopelijk hebben jullie een open hart voor Gog, Magog en Israël). Maar weet dat God Gog en Magog gaat aanvallen in Israël, daarom zal Hij Zijn haak gebruiken (om ze naar Israël te sleuren).
Echter, voordat God met ze afrekent in Israël , zal God de prins van Rosh (Poetin, als hij er nog is) gebruiken om Zijn oordelen uit te voeren over de kustlanden en het Westen, die achteloos leven. Het idee dat Gog en Magog eerst Israël zou aanvallen is verkeerd!
Gog en Magog zullen de VS aanvallen. God zal dan zeggen: “Kom, nu je Mijn oordeel hebt uitgevoerd over het immorele en corrupte Noorwegen, Europa, over de VS, over Obama en zijn team, nu heb Ik Poetin nodig voor Israël .”

Mijn God is God. Hij zegt: “Nu zal Ik met jou afrekenen.” Het zal Israël zeven maanden kosten om de doden te begraven. Gog en Magog zullen verslagen zijn. Niet door de NAVO, maar door God op de bergen van Israël.

Door de Heer sprak mijn zuster over mijn boek. Hopelijk zullen jullie het allemaal gaan lezen. Hierin laat ik namelijk zien, dat niet de Arabieren het uiteindelijke probleem zijn voor Israël, maar dat de duivel een Derde Wereldoorlog nodig heeft om Rome in beeld te krijgen. Het is verbazingwekkend als je dat kan zien.

Ik sprak in de kerk van David Wilkerson, een heilig man van God. Ik was bevoorrecht dat ik daar mocht spreken. Hij nam mij mee naar zijn appartement. Daar keek ik uit over de stad, eruitziend als een kerstboom. Alle hoge torens waren verlicht. Toen ik een opmerking maakte, zei hij: “Wanneer ik uitkijk over mijn stad, zie ik enkel een begraafplaats. Wat er is gebeurd met de Twin Towers was slechts het begin. De stad New York zal vernietigd worden.” Deze heilige man van God kon niet eens kijken naar de stad. Hij zei: “Deze rijke mannen komen met hun Chevrolets en hun auto’s, met al hun geld – ik zeg niet dat ze allemaal zo zijn – en ze zoeken naar leuke, sappige jonge mannen om sex mee te hebben…”
God heeft het allemaal gezien, alle pornografie, alle immoraliteit, en God is woedend! Tenzij wij ons bekeren en onszelf brengen onder het bloed, zal er oordeel komen. Het zal beginnen bij het Huis van God, voordat het naar de volken gaat.

Laten wij dus bidden, om gereinigd te worden, gereinigd van elke zonde, van elke binding. Laten we het goedmaken met onze vrouwen en met onze mede-Christenen, die wij diep gewond hebben. Tegenwoordig zijn er meer Christenen die zeer gewond zijn door mede-Christenen, dan door mensen in de wereld.
Dat God ons zal vergeven.

De duivel is wreed. De Bijbel noemt hem vernietiger van volken. “O Lucifer, vernietiger van volken”. Hij heeft een Derde Wereldoorlog nodig om Rome in beeld te krijgen. Hierover schrijf ik in mijn boek.

Twee wereldoorlogen hebben wij gezien. Na de Eerste Wereldoorlog zei de duivel: “Jullie moeten je verenigen.” De Volkenbond was het antwoord van de mensen, geïnspireerd door de duivel, om terug te gaan naar Babylon.
Wat was namelijk de essentie van Babylon? Als wij als mensheid (kon ‘Broeder’ Franciscus de Paus dit maar horen!) ons kunnen verenigen en één kunnen zijn, de menselijke familie als één, dan kunnen wij het. Wij kunnen onze torens bouwen!
Wij kunnen de redding voor deze wereld zijn. God gaf ieder volk zijn eigen taal. Hierdoor haat de duivel jouw liefde voor je volk. Als je luistert naar de New Age (voorstanders), stellen zij dat “wij allen kinderen zijn van dit (mondiale) werelddorp. En wij moeten zorgdragen voor dit werelddorp. Wij moeten ook verenigd zijn met iedereen, met de socialisten, met de homosexuelen. Wij zijn één, kinderen van God.” Dat is waar de wereld heen gaat. Éénheid zonder berouw, leidt tot Babylon en niet tot Jeruzalem.

De Bijbel zegt dat zij die de poorten van Jeruzalem willen binnengaan, zich zullen moeten reinigen in het bloed van het Lam. Babylon kun je binnengaan in je eigen kleding. Daarom is het ook geen bruid, maar een vuurrode vrouw die zal zitten op het Beest!

Nu terugkomend: na de Eerste Wereldoorlog kwam de Volkenbond – het begin van ‘één’, van ‘éénheid’. De duivel dacht toen: “Ik heb nog een wereldoorlog nodig, want ze begrijpen het nog steeds niet.” Hierop volgde dus de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 50 miljoen mensen werden vermoord. Ik geloof dat in de volgende wereldoorlog minstens 300 miljoen mensen vermoord zullen worden. De duivel gebruikte de Tweede Wereldoorlog. Toen de mensen alle vernietiging zagen en zeiden: “Dit is verschrikkelijk!” zei de duivel: “Jullie zullen je moeten verenigen”. Vervolgens werd de Volkenbond de Verenigde Naties.

Club van Rome-rapportEen aantal jaar geleden kreeg ik een klein boekje in mijn handen, het heette:
“Het Rapport van de Club van Rome”. In dat rapport overlegden de grote economische en politieke partijen die samengekomen waren in Rome over de problematiek van onze generatie. Het gebrek aan energie. Het gebrek aan voedsel. Overbevolking. Luchtvervuiling. Alle grote problemen. Zij zeiden: “Wij zullen één moeten worden, omdat wij geen energie en geen voedsel meer zullen hebben. Wij zullen niet weten niet wat te doen met de economieën.” Zij maakten daarom een rapport in de Club van Rome en verdeelden de wereld in 10 economische eenheden. 1. Amerika – Canada, 2. Zuid Amerika, 3. Europa, 4. China, 5. Alle Arabieren samen, 6. Alle zwarte Afrikaanse landen. Zo verdeelden ze de hele wereld in 10 eenheden, zoals de Bijbel het voorzegt. Het zal niet Europa zijn, de hele wereld zal het zijn, de 10 tenen van Rome!

Ik zei: “Heer! Zij zijn klaar om de Verenigde Naties te vernieuwen, na de oorlog van Gog en Magog, in een bestuursorgaan met 10 presidenten. Daar New York vernietigd zal zijn, zal Rome de tegenhanger van Jeruzalem zijn, die de poorten naar de wereldkerk zal openen. Deze zal zitten op het beest van 10 horens. Er zal dus een wereldregering komen en een wereldkerk. Dit is de reden dat we zouden moeten huilen voor mensen als Ulf Eckman, voor deze keer!
De Heer is onderweg naar Jeruzalem, maar de anti-christ is onderweg naar Babylon, naar Rome.

Gelukkig heb ik goed nieuws. Er is een parallel. In 1917 was de Volkenbond geboren, het embryo van wat de wereldregering zal zijn. Verbaasd was ik over waar de Club van Rome Israël bij geschaard had, bij Nieuw-Zeeland en Australië.
Ze hebben namelijk alle Arabieren, de Moslims bij elkaar gedaan. Ik ga naar Australië en ik zeg: “God kan jullie de kroon geven.” De Bijbel zegt: van de 10 presidenten zullen er drie uitgerukt worden. Geen van deze presidenten zal leider worden, maar de kleine hoorn, een super secretaris-generaal. Hij zal naar voren komen en de wereldleider worden. De valse man van vrede, en hij zal zeggen: “Laat mij het doen”. Een super Henry Kissinger, die niet voor niets ook nog eens een Jood is.

Er is goed nieuws: 1917 was niet alleen het jaar van de Volkenbond, het was het jaar van het embryo van Israël. In 1917 was er een goddelijke man, Arthur Balfour. Aangemoedigd door zijn Christen-zionistische tante en ook andere christenen, heeft oom Arthur Groot-Brittannië gezegend, door Joodse immigratie naar Israël toe te staan. Dit was dus het begin van het herstel van Israël, niet alleen de Volkenbond. In 1948 zei de duivel: “Wees één!” De Verenigde Naties is vijandiger geweest naar Israël dan welk ander land ook, omdat de duivel regeert over dat huis van leugens. In 1948 waren de Israëlieten en de Joden van Tel Aviv aan het dansen, want de Staat Israël was geboren. Welke kant je ook opkijkt, naar Babylon of naar Jeruzalem, God zegt: “Ik zal Jeruzalem kiezen!” om de wereld te genezen. Allen die overblijven na het oordeel van God over de volken, zullen elk jaar naar Jeruzalem komen om het Loofhuttenfeest te vieren, de koning te aanbidden en de Joden te troosten.

Hoe je het ook bekijkt. Ik zei: “Laat Babylon één zijn. Ik ga naar Jeruzalem.”
De Heer zegt namelijk; “Die dag, zal Jeruzalem de hoogste berg zijn en de volken zullen hiernaar opgaan en geen oorlog meer verkondigen.”
Mijn Bijbel zegt niet: “New York, New York, zou ik jou vergeten……” of “Genève, Genève, bid voor de vredesconferenties daar!”

Gerechtigheid zal niet komen uit de Verenigde Naties, vrede zal niet komen uit Genève. Voor de kinderen van God is er maar één stad. Jezus komt niet naar Amsterdam. Hij komt met grote heerlijkheid op de lofprijzing van Zijn mensen, naar maar één berg: de berg van de Heer. “Ik heb ernaar verlangd hier te verblijven, voor eeuwig.” De volken hebben een ijdel plan bedacht, zoals Psalm 2 zegt. Zij willen het Midden-Oostenprobleem oplossen, door Gods land te verdelen.
Dat is de wijsheid van de Noorse regering, de wijsheid van Amerika, de wijsheid van de volken in de wereld. Maar Hij, die in de hemelen zit, zal minachtend lachen en zeggen; “Ik zal echter Mijn koning, niet in Rome, maar op mijn heilige berg in Jeruzalem zetten.”

United-nations-UN-flagNa de Tweede Wereldoorlog, Verenigde Naties – 1948.
1948, Israël werd een natie na 2000 jaar. De profeet Jesaja zei: “Een volk zal in één dag geboren worden.” Wij staan voor een korte oorlog met de macht van de Islam, met de Arabische landen, want God wil de broeders van de Joden terugbrengen en jou en mij naar Israël, tien uit elk land.

En dan, misschien na zeven jaar, volgen Gog en Magog die zichzelf zullen oprollen als een slang en zeggen: “Ik wil de buit, de olie.” Voordat ze opgaan, zegt God: “Ik heb je nodig om mijn oordeel uit te voeren over de kustlanden van het westen die argeloos leven. Wanneer zij Gods woord hebben vervuld en ik ben bereid ze daarvoor te zalven (dit is wat Elia deed bij Hazaël), dan zal God zeggen: “Kom nu maar, want Ik ben de Meester van deze wedloop, de Koning der koningen en de Heer der heren.”

Wat zal er gebeuren? De duivel is zo blij met de Derde Wereldoorlog.
Driehonderdzestig miljoen doden, ongeveer dat getal. Het is niet te geloven. De Europeanen rennen allemaal achter zichzelf en alles wat ze willen aan, ha, ha, ha, ha, ha!

Oh Heer, dit is verschrikkelijk! Wij zullen niet geloven wat Gods oordeel zal zijn in Europa en Amerika. Als zes miljoen Joden stierven in de Holocaust, wiens immoraliteit nooit zo slecht is geweest als van onze generatie… De meeste Joden waren het nooit eens met abortus of homoseksualiteit, toch gingen zij de gaskamers in. Zoals mijn Bijbel zegt: als God zijn eigen volk niet gespaard heeft, die minder immoreel waren in de jaren ’40 dan onze generatie, dan moet je volledig blind zijn om niet te geloven dat er iets ergers met ons zal gebeuren dan de Tweede Wereldoorlog.

Begrijpen jullie nu waarom ik hier ben? Ik wil dat Noorwegen hiervan gered wordt. Daarom spreek ik hier. Ik zei: Heer, misschien ben ik een optimist. Daarom houd ik zoveel van Kjell. Ik heb een man gevonden die zei: “Laten wij eens zien wat we kunnen doen met 300 Gidionieten om Noorwegen onder Gods genade te krijgen, misschien ook wel andere landen”. Mijn zoon zegt: “Papa, ik wil dat Noorwegen aan de kant van Israël is, vóór de Derde Wereldoorlog.” Vandaar dat dit centrum in Noorwegen nu hier in Porsgrunn is.

Misschien ben ik dan een optimist, maar God zegt: “Noorwegen drong de Oslo-akkoorden op aan Mijn mensen, de valse weg naar vrede.”
Toch, Terje (pastor van Tornsberg), jij leidde een beweging om pastors bijeen te brengen die een nieuw begin voor Noorwegen kunnen vertegenwoordigen, om “sorry” te zeggen tegen de Israëlische Knessetleden, tegen de minister president. Ik heb het vertaald in het Hebreeuws en stuurde het naar vele wetgevers en ik zei: “God, is er hierdoor nog hoop voor Noorwegen?” Deze hoop heeft God me laten zien in deze drie dagen.

Jullie hebben de boodschap gehoord. Jullie weten dat jullie zonen en dochters van God zijn. Hopelijk hebben jullie je volledig gereinigd. God heeft maar 30 zielen nodig om Noorwegen terug te winnen; als we deze kant op gaan, door Gods genade.

Als het resultaat van de Derde Wereldoorlog een wereldregering is bestaande uit 10 presidenten, is niemand daarvan de anti-christ. De Bijbel zegt dat de kleine hoorn drie horens wegduwt en overblijft als de keizer van Rome, in beheer van de wereld en zal zeggen: “Ik ben jullie vredestichter”. Er zijn politici in Europa die de verschrikkelijke situatie waar we nu inzitten, inzien. Amerika is met 17 triljoen dollar in de schulden. Onder Obama gaat Amerika dood. Nog twee jaar en Amerika zal nooit meer dezelfde zijn. Als Poetin binnenvalt, staan jullie er alleen voor! Amerika zal Europa niet te hulp schieten. Als je niet weet dat je God moet aanklampen, ben je alleen. Jullie leger zal je niet gaan helpen. Daarom ben ik hier.

Misschien ook niet voor niets dat ik uit dezelfde stad kom als Jeremia. Ik woon daar. God zei me daar te gaan wonen. In dat opzicht ben ik een profetische stem voor de volken, maar ook om hoop te geven aan Israël . God kondigt aan Israël  aan: “Ik zal een nieuw verbond met je maken.” Dit verbond sluit jullie in.

Dit is dan het derde resultaat. Het eerste was de Volkenbond. Het tweede was de Verenigde Naties. Na de Derde Wereldoorlog zegt de duivel: “Jullie hebben genoeg dood gezien” – ja, ja – daarom houdt hij van de New Age beweging: “Wij willen zo graag één zijn. Wij zijn geen Noren, wij zijn wereldburgers.” Dat is wat de wereld wil. Dat is wat jullie nieuwe generatie wil. Zij spugen liever op hun eigen Noorse nationaliteit! Maar ik ben hier om jullie te verkondigen: God zag deze onheilige eenheidsbeweging in de dagen van Babylon en het was Hij die nationaliteiten creëerde. Plotseling begon iedereen in verschillende talen te spreken. God gaf jullie je eigen taal. De duivel haat de liefde voor nationaliteit en hij wil dat jullie burgers van deze wereld zijn. Zodra jullie dit accepteren, krijgen jullie je burgernummer op je hoofd of arm. Jullie zijn geen Noren. Allereerst zijn jullie een burger van dit dorp aarde. De duivel wil dat iedereen hetzelfde heeft.
Als je een homoseksueel wilt zijn, moet je je melden bij de Wereld Gezondheids Organisatie, om er zeker van te zijn dat je geen AIDS krijgt. Dat is de wereld die je gaat krijgen.

Er gaat weer iets gebeuren in Jeruzalem. In 1917, het eerste begin, kwamen de eerste Joden thuis, zoals God beloofd heeft. In 1948 werd Israël een staat en de Joden dansten drie dagen en nachten lang door heel Israël. Ze hadden geen alcohol nodig om feest te vieren. Ze waren zo dankbaar. Na 2000 jaar hadden ze hun staat terug!

Als de Joden een keus moeten maken om deel te worden van een grijze ééngemaakte wereld, waar de Joden hun nationaliteit opgeven, zullen ze aan de Joden een zware dobber hebben. De Joden zullen namelijk zeggen: “Wij hebben de gaskamers meegemaakt, wij zijn door onze beproeving heengegaan, wij zijn vergast en vernederd, omdat wij ons Joods-zijn behielden. Wij zullen ons nationale thuisland niet opgeven om deel uit te maken van deze wereld.”
Wij Christen-Zionisten zullen met Israël zijn en zeggen: “Ja, wij zullen met jullie gaan, wij zullen blijven staan. Kijk omhoog, naar jullie bevrijding, het komt eraan.”
De eenheid van de wereld, dat het resultaat zal zijn van de Derde Wereldoorlog, zal parallel lopen met de eenheid van Gods kinderen – Jood en Arabier, maar in het bijzonder de 10 uit elk land. Zij zullen zeggen: “De hoop komt uit Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem.”

Ulf Eckman, in jouw kerk heb ik gepreekt vanuit mijn hart, onder de zalving van de Heer, over deze dingen. Ik wil ook dat jullie weten dat die Heer naar Jeruzalem komt. De grootste opwekking komt eraan, die ons niet alleen zal brengen op het niveau van de handelingen van de apostelen, maar verder. Ulf, ik vind het niet erg als je dit predikt in de katholieke kerk. Vraag mij maar om naar al jouw kathedralen te komen en ik zal het voor jou spreken. Maar als jij Israël en Jeruzalem opgeeft, dan heb ik een woord voor jou: “Jeruzalem, als ik jou vergeet, laat mijn tong dan ophouden met preken en vastkleven aan mijn gehemelte.” Onder leiding van de Heilige Geest zeg ik: “Als je voorbijgaat aan Jeruzalem, heb je niets te zeggen. Het is beter dat je tong niet meer spreekt.” Jeruzalem, Jeruzalem, als ik jou vergeet, laat mijn tong dan vastkleven aan mijn gehemelte.

Alle predikers, alle priesters, alle broeders en zusters, Rome zal niet de redding van deze wereld zijn, maar wel het centrum van de wereldregering en de wereldkerk. Jeruzalem zal de stad zijn waar de Heer Zijn Koning op Zijn heilige berg zal zetten. Alle volken zullen daar komen.

Daar wil ik graag eindigen. De Bijbel zegt: “Elke knie zal zich buigen voor mijn Heer.” Het zal zo’n glorieuze dag zijn. Daniel zegt: “Ik zag de Zoon des Mensen met grote macht en heerlijkheid.” Deze keer komt Hij niet op een ezel, deze keer komt Hij niet als een lijdende dienaar. Deze keer komt hij om deze wereld te bezitten. Hij zal heersen van kust tot kust. Hij zal de Koning der Koningen zijn, zoals Zacharia zegt: Op die dag zal de Heer, jouw Heer, onze Heer, de Koning over de hele aarde zijn. De volken zullen komen. Zij zullen iets in de lucht vinden, wanneer zij wakker worden in Trondheim, in Amsterdam, in Orlando en zij zullen zeggen dat er lichtheid is en zij zullen naar hun televisies gaan – en na Washington DC, zullen er meer journalisten in Jeruzalem zijn dan welk land dan ook.

Tempel III-van templeinstitute_klDaar geniet ik van, omdat de Bijbel zegt: “elke knie zal zich buigen” – niet alleen pinkstermensen, niet alleen charismatische mensen – elke knie, wanneer ze deze Heer zien.
De glorie zal neerdalen in de Derde Tempel, waar Ezechiël mee eindigt; de Tempel van de Heer. Zonder deze Tempel zal Hij niet komen. Zoals Hij komt door de Oostpoort en het Huis met Zijn heerlijkheid vult – Hij Die stierf aan het kruis, om jou te reinigen van elke zonde en je zonen en dochters van Zijn Vader maakte – Hij komt om deze wereld te regeren. De heerlijkheid zal zo groot zijn, dat de journalisten, voor de eerste keer, dit op hun knieën zullen moeten vastleggen:

“Dames en heren, dit is de Noorse televisie, ik zie al mijn collega’s met hun gezicht op de grond. Er is iets gebeurd vannacht. We kunnen niet eens kijken. De heerlijkheid is groot. Het spijt me zo wat ik over Israël  heb gezegd. Toen deze Joden deze tempel bouwden, bespotten wij journalisten ze. Ik zie dat Iemand is gekomen om de teugels van deze aarde in handen te nemen, de Enige handen waarin deze wereld veilig is – de doorstoken handen van onze liefdevolle Heer, die niet aan het geknakte riet voorbij zal gaan.”
Jullie zijn door jullie problemen heen gegaan. Jullie zijn verdrietig geweest, zoals ik, toen wij de Heer tekortschoten. Als je hart is vernieuwd, zul je een kanaal zijn om Israël in dit uur te bewegen. Wij zullen op hun ademen, ons identificeren met hen, zoals de profeet op de jongen, en ademen wat God ons heeft gegeven.

Hoe zegt men dit? “Heidenen, mogen jullie hen genade laten zien – de Joden – door de genade die God jullie gegeven heeft.” Ontferm je over hen en sta in de bres voor hen.
Geen tractaatjes bij de Klaagmuur, maar identificatie. Geen tractaat, geen kleine aankondiging. Wij mogen naar Israël komen met dezelfde boodschap die op het hart lag van Ruth. Nu kijk ik een zuster aan. Wil jij die Ruth zijn die tegen Naomi zei: “Met u ga ik mee.” Ze klampte zich vast aan Naomi en zei: “Uw God is mijn God.” Wij Christenen kunnen dit zeggen, want de God van Israël is onze God en Vader”. Bid niet tot Jezus. Bid tot God. Het is door Jezus, dat wij tot Zijn Vader kunnen komen. Wij geloven niet in twee goden. Wij geloven in één God. “Onze Vader, die in de hemelen zijt…” “Uw God, Naomi, is mijn God en uw volk omarm ik als mijn volk.”

Heb je het Joodse volk omarmd? Wanneer ik de soldaten zie, wanneer ik in het “Hartland van Israël” rijd, door de barricade van Anathot, zeg ik, “Heer, ik houd van hen”, omdat zij Gods volk zijn.

Op een uur dat God Zijn Geest uitstort. Het Hebreeuwse woord dat in Ruth staat, als ze zegt dat ze zich aan Naomi “vastklampt”, dat woord is hetzelfde woord als in Zacharia, waar staat (ik voel dat Gods Geest zegt: “zeg het hen”); tien heidenen uit elk land, zullen zich vastklampen. Hetzelfde zoals Ruth deed bij Naomi, hetzelfde Hebreeuwse woord: “vastklampen”. Niet alleen zeggen: “Wij zullen voor jullie bidden, terwijl wij op de Opname wachten”, maar zeggen: “Wij zullen met jullie gaan, wij zullen met jullie zijn, wij zullen ons over jullie ontfermen en zien hoe jullie je mooiste uur tegemoet gaan.” Als Hij dan komt, zullen wij oog in oog staan, jullie zullen oog in oog staan, wanneer de Heer Sion herstelt.

Wij zullen zeggen: “Kom Yeshua. Deze wereld is een puinhoop. Wij zijn klaar om Uw Feest te vieren. Een feest voor de volken, wat het Loofhuttenfeest is.”

Zo eindigt Zacharia: En zij die overblijven van de volken, die de Derde Wereldoorlog overleefd hebben – dan zullen zij Jeruzalem erkennen en verhogen.
Dan zullen wij naast alle journalisten neerknielen, die rapporteerden wat net gebeurd is op deze planeet aarde en wij zullen allen op onze knieën zijn.
De volken zullen hun ministers-presidenten sturen, want als Jezus, de Koning over alle ministers-presidenten, in Jeruzalem is, hoeven we niet naar de Verenigde Staten te gaan, we zullen naar Hem gaan. Hij zal het juiste woord hebben voor Noorwegen en voor alle landen. Jullie zullen zijn ambassadeurs zijn.

Kom snel en red Noorwegen voor dit uur.”

(Vertaald uit het Engels door Saskia Verhulst)

Deel dit artikel

2 reacties

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-20252">
Bas
Op 30 december 2014 om 11:34 pm uur

Jack een geweldig stuk ik ben bewogen wat een kracht gaat hier van uit laten we één zijn in Hem en zorgen dat wij Hem zuiver en onbevlekt blijven dienen.
Halleluja Gods rijke zegen toegewenst.
Groeten Bas

li class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1" id="comment-19728">
frits van Dam
Op 22 december 2014 om 9:13 pm uur

Dank je Jan Willem van der Hoeven met het delen van de boodschap die JHWH jou gaf. Dus draag de Joodse mensen in je hart op voor JHWH.
Wat een tijd gaan wij tegemoed!

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel