LoofhFeest 2014_DSC_5348

Opnieuw organiseert het International Christian Zionist Center (geleid door Jan-Willem van der Hoeven) dit najaar een Loofhuttenfeest-reis.

“Nog heden verkondig Ik: Dubbel zal Ik u vergelding doen. Want Ik span Mij Juda, op de boog leg Ik Efraïm, en wek uw kinderen, o Sion, op tegen uw kinderen, o Griekenland, en Ik maak u als het zwaard van een held.” (Zacharia 9: 12, 13)

Uit de brochure:

“Toen het tweeduizend jaar geleden allemaal voorbij was voor Israël, en Jeruzalem was vernietigd door de Romeinen en er niet één steen bleef bovenop een andere – kwam het behouden overschot van het Joodse volk, de apostelen en eerste gelovigen naar ons, de heidenen, met het wonderbaarlijke nieuws dat God ons betrokken had bij Israëls burgerrecht en de verbonden der beloften, geënt in Israëls olijfboom door ons geloof in de Heer.
Nu is het uur voor vernietiging en oordeel gekomen voor de natiën. Op dezelfde wijze worden wij, het behouden overschot uit de natiën, door de HEER getrokken om naar Juda te komen, modern Israël, om hen te vertellen dat hun grootste en meest wonderbare uur is gekomen!
Het is in deze tijd zoals Zacharia profeteerde dat er ‘tien uit elke natie’ naar Juda zullen komen, om haar te ondersteunen met onze aanwezigheid, liefde en gebeden, zelfs wanneer de natiën waar wij vandaan komen zichzelf tegen Jeruzalem en Israël hebben opgesteld.
Wij, gelovigen uit de natiën, zullen naar Israël komen om één te zijn met hen en om Gods kanaal van liefde en troost te zijn zoals Zacharia profeteerde in Zacharia 8:22-23:
“Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Here der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken.
 Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de mantel van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.”

Kom en voeg u bij ons als de Indianenvolken uit de Verenigde Staten en andere volken komen om de mantel vast te grijpen van Gods volk, Israël!

Oprecht de uwe,
Jan-Willem van der Hoeven”

Hier vindt u de brochure als PDF. Als u prijs stelt op toezending van de papieren versie (er zit een aanmeldingsformulier en prijslijst bij), stuur dan svp een mail naar info@pillaroffire.nl.

Prijslijst, klik hier.
Inschrijfformulier, klik hier.

Opgave voor het Feest kan ook via info@pillaroffire.nl.

Pillar of Fire werkt hierin samen met het ICZC.