Shofar

Van 13/15 september 2015 wordt het nieuwe jaar op de Hebreeuwse kalender gevierd, met Rosh Hashana (letterlijk: ‘hoofd van het jaar’). Twee dagen, beginnend op zondagavond 13 september. Op 13/14 september is het de eerste van de maand Tishri.

Eigenlijk is het niet het Bijbelse begin van het jaar, dat is de maand Nisan in het voorjaar, maar het begin van het burgerlijk nieuwjaar. Deze dag wordt in de Bijbel Yom Teruah, Dag van Bazuingeschal genoemd (naar Leviticus 23:23-25). “Spreek tot de Israelieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer aanbieden.” (vs 24, HSV)

Met deze Dag van Bazuingeschal beginnen de Tien Dagen van Inkeer, die worden afgesloten met de Grote Verzoendag (Yom Kipur, Lev. 23:27).

En in 1 Thess. 4:16 lezen we: “Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel.” (HSV)

Dit is een ontzagwekkende gebeurtenis, waar we als kinderen van God naar uit mogen zien! Dat geeft hoop in een wereld vol nood en onrust. En ondertussen mogen we dagelijks de hand aan de ploeg slaan.