Katzman

Op donderdag avond 28 januari a.s. hopen we een avond te hebben met Rabbijn S. Katzman, bij velen van u wel bekend. Hij is voorganger van de Nederlands Israëlitische Gemeente Den Haag (NIG). Zij hebben ook een cultureel centrum in Den Haag, het Centrum voor Haagsche Jiddisjkeit (CHAJ).

Hij zal spreken over het onderwerp “Strafrecht in de Talmoed”.

Kerketuinenweg 10, Den Haag, aanvang 20.00 uur, deuren open 19.30 uur. Allen van harte welkom!