Prof Yonina Eldar

Het laboratorium van Professor Yonina Eldar van de faculteit Elektrotechniek van het Technion ontwikkelt een klein, draagbaar, efficiënt en vernieuwend ultrasound systeem, dat scans direct doorgeeft aan de behandelend arts. Met een dergelijk systeem, kan echografie worden uitgevoerd in rampgebieden, bij verkeersongevallen en in ontwikkelingslanden waar de medische infrastructuur beperkt is.

Het laboratorium van Professor Eldar heeft een geavanceerde sonde ontwikkeld, die de noodzaak voor de grote ultrasone apparaten, die we van klinieken en ziekenhuizen kennen, vermindert. De sonde verwerft alleen de relevante gegevens, die naar een externe verwerkingseenheid of cloud wordt verzonden. Het verkregen beeld wordt dan overgebracht naar de smartphone of de tablet van de behandelende arts.

Dr. Shai Tejman-Yarden, een cardioloog van het Sheba Medisch Centrum, legde uit, dat in het geval van blessures, “het nieuwe apparaat een arts, die ter plaatse aanwezig is, de informatie kan bieden, om ze in staat te stellen de verpleegkundige ter plekke te instrueren.”

Echografie is niet-invasief, gaat niet gepaard met blootstelling aan ioniserende straling, is risicovrij en betrekkelijk goedkoop. Een sonde die hoogfrequente geluidsgolven uitzendt, wordt tegen het lichaam van de patiënt geplaatst en de organen worden gescand en zo wordt een beeld gecreëerd, gebaseerd op het patroon van de naar de sonde teruggekaatste golven. De techniek wordt gebruikt om de toestand van een foetus in de baarmoeder te beoordelen, de hersenen van een baby te onderzoeken via de fontanel (de opening tussen de botten van de schedel), de diagnose te stellen van de conditie van interne organen, de bloedstroom te evalueren, de schildklier en cardiale tekortkomingen te diagnosticeren en tumoren en infecties te detecteren.

Momenteel worden echo-onderzoeken uitgevoerd in klinieken en ziekenhuizen met een sonde, verbonden met een grote, omslachtige en dure ultrasound scanner. De resultaten van de scan worden in de computer verzameld en door een radioloog geïnterpreteerd, die de diagnose naar de huisarts stuurt. Dit proces duurt een aantal dagen en dit kan in sommige gevallen kritiek zijn.

Het uploaden van de scanresultaten naar een cloud (online computer – red. PoF) stelt de huisarts in staat de bevindingen te bekijken op zijn mobiele apparaat, dit bespaart tijd, maar is tot nu toe vermeden vanwege de grote hoeveelheid gegevens die bij elke echografie verkregen wordt. Bovendien moet, vanwege de hoge gegevens-opnamesnelheid van het apparaat, de sonde worden aangesloten met een dikke, zware kabel.

Het SAMPL laboratorium van professor Yonina Eldar heeft nieuwe algoritmen ontwikkeld, waardoor het mogelijk is de gegevens bij de beginfase van het scannen te verlagen, zodat de scan naar een cloud kan worden geüpload zonder schade aan de beeldkwaliteit en zonder dataverlies onderweg. Met een innovatieve sonde, die in het lab is ontwikkeld, vermindert het nieuwe apparaat de noodzaak voor de grote ultrasound machines, die momenteel door de meeste klinieken worden gebruikt.
Bron: The Jewish Press

Oorspronkelijk gepubliceerd 9 februari 2016

Artikel trefwoorden: / /