Activiteiten


Programma Internationale Gebedsconferentie (Program IPC 2016)

Dit programma is opgesteld onder voorbehoud van wijzigingen; vertaling van het Engelstalige programma naar het Nederlands, Duits, Russisch en Indonesisch aanwezig. English program: see below

Donderdag 2 t/m maandag 6 juni:globepic


Ga HIER naar het aanmeldingsformulier
Klik HIER voor Hotel accommodatie in Den Haag

Donderdag 2 juni

09.00 uur  – Ontvangst met koffie en thee. Inschrijving en registratie

10.00 uur  – Introductie. Hierna onderwijs over het internationaal politieke belang van Den Haag, de stad van vrede en recht. Zo’n 160 internationale organisaties en 115 ambassades en consulaten werken er dagelijks aan een “veilige en rechtvaardige” wereld. Hier zetelen o.a. het Internationaal Gerechts- en Strafhof. Het Permanente Hof van Arbitrage, het enige gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties buiten New York.

12.15 uur   –  Lunch (zelf meenemen)

13.00 uur  – Vertrek met een touringcar. Bezoek en gebed bij: het Vredespaleis – het nieuwe Complex Int. Criminal Court (ICC) – en bij het World Forum / Europol / OPCW

Tijd van gebed op de locaties.

17.00 uur – Afsluiting

18.00 uur – (mogelijkheid voor een maaltijd op eigen kosten op locatie)

20.00 uur – Filmavond.

Vrijdag 3 juni

09.00 uur – Ontvangst met koffie en thee /registratie

10.00 uur – Welkom door Jack van der Tang (directeur Pillar of Fire, coördinator Israelplatform)

10.30 uur – Kees van der Staay (2e kamerlid SGP) spreekt over: Politiek en Internationaal Recht

11.30 uur – Andras Patkai (directeur Europa van Israel Allies Foundation) spreekt over de samenwerking met de diverse organisaties in de wereldwijde politiek m.b.t. Israel.

12.30 uur – Lunch

13.30 uur – Andrew Tucker is advocaat en directeur van CvI Internationaal. Hij zal spreken over Israel en het Internationaal Recht

14.45 uur – Pauze

15.15 uur – Rabbijn David Friedman spreekt over Israel, Internationaal Recht en de Bijbel

16.30 uur – Afsluiting

19.00 uur – Sabbatsdiner o.l.v. Rabbijn David Friedman

Zaterdag en Zondag 4 en 5 juni:  Lofzang en Voorbede o.l.v. Jack van der Tang, Mike Fryer, Lars Enarson

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee / inschrijving en registratie

10.00 uur – 12.30 uur Lofzang en Voorbede

12.30 uur – 13.30 uur lunch

13.30 uur – 15.00 uur Lofzang en Voorbede

15.00 uur – 15.30 uur pauze

15.30 uur – 17.00 uur Lofzang en Voorbede

18.00 uur – 19.00 uur  Avondmaaltijd

20.00 uur – 21.30 uur Lofzang en Voorbede

21.30 Afsluiting

Maandag 6 juni

Deze dag is een optie (speciaal voor de buitenlandse gasten) en bij genoeg aanmeldingen zal er een mogelijkheid zijn voor een toeristische uitstap.


International Prayer Conference program (Program IPC 2016)

This program is drawn up subject to change; translation will be available of the English-language program to German, Russian and Indonesian and Dutch.

Thursday June 2

09.00 hrs    – Welcome with coffee and tea. Registration

10.00 hrs    – Introduction. Followed by education on the international political importance of the Hague, the city of peace and justice. About 160 international organisations and embassies and consulates are working daily on a “safe and fair” world. Here are among other things, the seats of the International Court of Justice and the Criminal Court and the Permanent Court of Arbitration, the only judicial organ of the United Nations outside of New York.

12.15 hrs    – Lunch (bring your own). For visitors from other countries we will arrange lunch

13.00 hrs    – Departure with a touring car. Visit and prayer at the Peace Palace – the new complex of the International Criminal Court (ICC) – and at the World Forum/Europol/OPCW.

Time of prayer at these locations.

17.00 hrs    – Closing

18.00 hrs    – (possibility for a meal on location, on your own account)

20.00 hrs    – Movie night

Friday June 3

09.00 hrs    – Welcome with coffee and tea. Registration.

10.00 hrs    – Welcome by Jack van der Tang (Director of Pillar of Fire, Israelplatform Coordinator)

10.30 hrs    – Kees van der Staay (SGP Member of the House of Representatives of the Dutch Parliament, the States General), gives a speech about the topic Politics and International Law.

11.30 hrs    – Andras Patkai (Director for Europe of Israel Allies Foundation), gives a lecture on the cooperation with the various organisations in the global politics in relation to Israel.

12.30 hrs    – Lunch

13.30 hrs    – Andrew Tucker (Lawyer and Director of CvI International), will speak about Israel and International Law.

14.45 hrs    – Break

15.15 hrs    – Rabbi David Friedman shares with us something about Israel, International Law and the Bible.

16.30 hrs    – Closing

19.00 hrs    – Sabbath dinner, led by Rabbi David Friedman.

Saturday and Sunday, June 4 and 5

Praise and intercessory prayer led by Jack van der Tang, Mike Fryer, Lars Enarson

09.00 hrs    – Welcome with coffee and tea. Registration

10.00 hrs    – Praise and intercessory prayer

12.30 hrs    – Lunch

13.30 hrs    – Praise and intercessory prayer

15.00 hrs    – Break

15.30 hrs    – Praise and intercessory prayer

17.00 hrs    – Break

18.00 hrs    – Evening meal

19.00 hrs    – Break

20.00 hrs    – Praise and intercessory prayer

21.30 hrs    – Closing

Monday June 6

This day is optional (especially for the foreign guests); if there is sufficient interest, there will be a possibility for a tourist outing.

Deel dit artikel

1 reactie

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-55071">
Liesbeth van der Hoop
Op 5 juni 2016 om 12:17 am uur

Geachte medewerkers,

Is het nog mogelijk om morgen, zondag 5 juni in de middag mee te bidden? Mijn vriendin Elly Lagendijk heeft zich ook opgegeven.
Ik hoop u morgenochtend plm. 9.15 op te bellen om te horen of het nog kan. Mijn telefoonnummer is 070 3018777. Shalom!

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel