Activiteiten


Evangelisch Gebed voor Israël op een tweesprong, daar christenen worden geconfronteerd met Joods wantrouwen

Door Adam Eliyahu Berkowitz

 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. En Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” Genesis 12:2-3 (HSV)

Evangelische Christenen van over de hele wereld zingen en reciteren gebeden voor Israëls veiligheid

Evangelische Christenen van over de hele wereld zingen en reciteren gebeden voor Israëls veiligheid

Evangelische christenen behoren tot de belangrijkste supporters van Israël en het Joodse volk wereldwijd, maar er is een onverwachte valstrik: zij voelen dikwijls, dat hun inspanningen worden begroet door onwillig gegeven acceptatie, kritiek en soms zelfs open minachting door de Joden die ze proberen te helpen. Veel christenen begonnen zich af te vragen of deze nieuwe visie van Joods-Christelijke betrekkingen zal slagen, of dat beide religies zijn voorbestemd om terug te glijden in de haat en het wantrouwen, dat hen gedurende een duizendtal jaren gescheiden heeft.

Het Victory Christian Center in Tulsa, Oklahoma steunt elk jaar “A Night To Honor Israël” (Een avond om Israël te eren), die ieder jaar aanzienlijke sommen geld voor Israël opbrengt. Het centrum is ook partner met een plaatselijke synagoge om de plaatselijke Joodse gemeenschap te helpen. Eén lid, Carol Butler, leidt elke week een gebedsgroep, die zich uitsluitend concentreert op het gebed voor de Joden en Israël. Ze wordt gemotiveerd door een eenvoudig maar krachtig idee.

“We bidden voor jullie omdat we van Israël en het Joodse volk houden,” vertelde ze Breaking Israel News via e-mail.

Ondanks hun goede bedoelingen, voelt Butler, dat haar gebeden en acties door de Joden niet worden verwelkomd. Ze wijdt zelfs een deel van haar gebed aan het oplossen van dit conflict.

“Ik bid dat het joodse volk op een dag onze liefde en bezorgdheid zal waarderen, in plaats van het op te vatten als haat en antisemitisme, zoals christenen en Joden de gewoonte hadden om met elkaar om te gaan,” zei Butler.

Kellen Davison, de oprichter van Reconciliation with Israel (Verzoening met Israël) en medeoprichter van het Commonwealth of Yisrael (Gemenebest Israël) project werkt aan het herstel van de verbinding met Israël via actie en gebed. Als een uitbreiding van zijn persoonlijke toepassing van enkele decennia, organiseert het Gemenebest project een lijst van honderden mensen uit meer dan 20 volken, die voor Israël en Joden bidden. Davison vertelde Breaking Israel News, dat het meest voorkomende verzoek van de leden is, dat zij bidden voor “Veiligheid voor Joden en voor het niet verdeeld worden van het land”, alsmede “harten van vlees tussen Joodse en niet-Joodse volgelingen van de God van Abraham, Izak en Jakob, leidend tot grotere geestelijke eenheid en verzoening”.

Davison’s inspanningen en gebed worden voor het grootste gedeelte goed ontvangen door de Joden waarmee hij zich verbindt, maar hij heeft ook terughoudendheid van de Joodse kant ontmoet. Hij begrijpt waarom de Joden deze muur tussen de twee religies hebben opgeworpen en legt uit, dat velen van hen bang zijn, dat Christenen zullen proberen hun te “overtuigen een niet-Joods geloof te omarmen.”

Kim, een christen die liever anoniem wil blijven, vertelde Breaking Israel News via e-mail, dat zij bidt voor Israël en het Joodse volk, sinds ze op de universiteit was. “Ik bid God Israël en vooral de mensen in Judea en Samaria te beschermen en te zegenen, gewoonlijk wanneer internationale machten druk uitoefenen om land en dat soort dingen op te geven.” Zij voegde hieraan toe: “Ik weet niet zeker, waarom ik voor Israël bid, ik wil alleen dat God ze liefde geeft, goed voor hen is en hen vrede schenkt”.

Kim nam deze waarden uit haar Evangelische Gemeenschap, die sterk de Bijbelse verzen aanhangt die de basis vormen voor veel Christelijke steun aan het volk Israël: “Ik zal zegen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken” (Genesis 12:3). Sterk beïnvloed door de religieuze leiders Pastor John Hagee en rabbijn Yechiel Eckstein, die beiden betere interreligieuze verhoudingen voorstaan, was ze niet op de hoogte van enige tweedracht tussen christenen en Joden. Ze was geschokt toen in haar persoonlijke contacten met Joden, deze haar gebeden ten behoeve van hen bekritiseerden.

Ze zei dat voor haar de afwijzing van haar gebeden door de Joden gelijk voelt als te worden vervloekt door Israël, zoals beschreven in Genesis – en de consequenties van een dergelijke vloek zijn inderdaad zeer ernstig. “Zou u niet verschrikt zijn als Joden en Israëli’s altijd slechte dingen aan jou of je geloof toeschrijven, want Israël vervloeken is een doodenge overtreding in het Evangelische geloof?” vroeg ze. “Het lijkt alsof ze het gewoon niet ontvangen en ze gelukkiger zouden zijn als we hen rustig steunden als een of andere onzichtbare kracht, zodat ze bijna zouden kunnen denken dat ze het zelf deden.”

Om inzicht te krijgen in de bron van de kwesties die verhinderen, dat de twee Abrahamitische religies een verbond sluiten, sprak Breaking Israel News met Yael Eckstein, Senior Vicepresident van de International Fellowship van Christenen en Joden (IFCJ), en dochter van de oprichter, Rabbi Yechiel Eckstein. De organisatie is opgericht in 1983 en werd aanvankelijk partnervorming met christelijke supporters met Joodse motieven verweten. IFCJ is ’s werelds grootste organisatie van christenen die actief samenwerken met Joden ter ondersteuning van Israël, maar Yael legde uit, dat filantropie niet het enige was, wat haar vader inspireerde om de beweging op te richten.

“Hij startte de Fellowship niet als een fondsenwervende instelling, maar als voertuig om christelijke liefde, zorg en steun voor Israël te koesteren en over te dragen,” zei ze.

Breaking Israël News vroeg Eckstein hoe de inspanningen van haar vader voor dit doel werden ontvangen door de Joodse ontvangers van Evangelische steun.

“We hebben zeker weerstand gezien van de joodse gemeenschap. Mijn vader werd verstoten om de eens radicale gedachte, dat Christenen Israëls grootste vriend konden worden.” Zij voegde er optimistisch aan toe: “Het is geweldig om te zien hoe ver beide zijden zijn gekomen tot normalisering van dat concept. Het Jodendom leert dat een Christen Israël kan liefhebben zonder Joden te willen bekeren. We zijn tenslotte op het punt waar Joodse organisaties zeggen dat ze bereid zijn schenkingen van de Fellowship te aanvaarden, maar we moeten echt meer doen. Wij moeten de hand uitsteken naar de Christelijke zionisten, die met ons zijn. We moeten aanvaarden, dat de Christelijke zionisten een strategische partner zijn in de toekomst van Israël, als we een toekomst willen hebben in het Midden-Oosten,” zegt ze.

Bron: https://israel365news.com

Vertaling: Arie Monster

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel