Activiteiten


Netanyahu zegt, dat de VS en niet Moskou de hoeksteen is van onze buitenlandse betrekkingen

Door TOVAH LAZAROFF,  Jerusalem Post

Premier Benjamin Netanyahu in Moskou, 8 juni 2016

De Israelische premier verwerpt de bewering van Lavrov (minister van Buitenlandse zaken van Rusland), dat hij het Arabische vredesplan van 2002 aanvaardde en zegt, dat de deal met Turkije snel kan worden gesloten.    

De VS blijft de belangrijkste bondgenoot van Israël en kan niet worden vervangen door Rusland, zei premier Benjamin Netanyahu woensdag vóór hij na een tweedaags bezoek aan Moskou naar huis vloog.

“Het is niet wenselijk of praktisch de Verenigde Staten door Rusland te vervangen. De VS is de hoeksteen van onze buitenlandse betrekkingen,” vertelde Netanyahu de verslaggevers.

Hij was dit jaar voor de derde maal in Moskou en had dinsdag zijn vierde persoonlijke vergadering met president Vladimir Poetin.

Hoewel de reis een feestelijke herdenking was van 25 jaar diplomatieke betrekkingen, gaf het stof om te denken, dat Israël dichter naar Moskou probeert te groeien en zich van Washington te distantiëren, vooral in het licht van Netanyahu’s omstreden relatie met president Barack Obama, met wie hij in het afgelopen jaar slechts eenmaal vergaderde.

Maar Netanyahu zei, dat het idee dat zijn frequente reizen naar Rusland deel uitmaakten van een plan Washington door Moskou te vervangen “onzin” is.

“Ik ben niet op zoek naar een alternatief. Wij hebben een stevige relatie met de VS,” zei Netanyahu, die hij beschreef als “standvastig en vastberaden”.

Israël wil sterke banden met zoveel mogelijk landen, zei de premier.

Regionale vraagstukken eisten coördinatie met Rusland en deze speciale vergadering vond plaats ter gelegenheid van 25 jaar diplomatieke betrekkingen.

Op een afzonderlijke aantekening voegde hij eraan toe, dat hij verwacht, dat er met Turkije, na bijna zes jaar, spoedig een overeenkomst zal worden bereikt voor het volledige herstel van diplomatieke betrekkingen.

Terwijl Netanyahu zich klaarmaakte om te vertrekken, gaf de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, een verklaring uit, die leek te betekenen, dat Netanyahu het Arabische Vredesplan van 2002 had aanvaard, iets dat door het kabinet van Netanyahu onmiddellijk werd ontkend.

“Tijdens besprekingen van Poetin met Netanyahu gisteren, heeft Israël geen eisen gesteld voor het aanbrengen van wijzigingen in het Arabische vredesinitiatief,” zei Lavrov in een verklaring op Twitter.

Dit was gebaseerd op verklaringen, die Lavrov maakte tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit, Riad Malki.

Het Arabische Vredesplan, ook bekend als het Initiatief van Saoedi-Arabië biedt Israël genormaliseerde betrekkingen met de Arabische wereld aan in ruil voor terugtrekking tot de lijnen pre-1967 en een oplossing voor het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk.

Het kabinet van de minister-president zei, dat de kwestie van het Arabische vredesinitiatief tijdens zijn gesprekken met president Poetin niet werd opgeworpen en dat de premier in het verleden duidelijk was over het feit, dat  het 2002 plan moet worden herzien om rekening te houden met regionale ontwikkelingen.

In de laatste maand, heeft Netanyahu de Franse maatregelen om Israël een resolutie over het conflict met de Palestijnen op te leggen, weerlegt en heeft zich publiekelijk uitgelaten over de noodzaak van een regionaal vredesproces, wat gebaseerd kan zijn op een herziene versie van het Arabische vredesplan.

Er wordt van uitgegaan dat onder de onderdelen, die Netanyahu zou willen herzien, de kwestie is van een tweestatenoplossing op basis van de pre-1967 lijnen, iets waartegen hij zich hardnekkig heeft verzet.

Israël beschouwt een terugtrekking naar de pre-1967 lijnen suïcidaal vanuit een beveiligingsstandpunt.

De Arabische liga, die heeft ingestemd met het plan uit 2002, verwierp Netanyahu’s oproep tot herziening al, net zoals de Palestijnen. Beiden hebben erop aangedrongen, dat het aanbieden van genormaliseerde banden berust op Israëls aanvaarding van het oorspronkelijke Arabische vredesplan.

Woensdag wees Rusland ook Netanyahu’s aandringen tot herziening van het plan af. Rusland speelt een cruciale rol in het Israëlisch-Palestijnse vredesproces, want het is lid van het Kwartet en bezit één van de vijf permanente zetels in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Lavrov vertelde verslaggevers, dat het Arabische Vredesplan “integraal is en de gehele set van betrekkingen tussen Israël en de Arabische landen, waaronder Palestina natuurlijk, omvat. Er is geen noodzaak het te wijzigen.”

Volgens een vertaling van zijn woorden door het Persbureau TASS, zei Lavrov dat het aanvankelijke plan al overal geaccepteerd was.

“Saoedi-Arabië was de eerste, die het initiatief naar voren bracht, waarbij zich later de Liga van Arabische staten (LAS) en de gehele Organisatie van Islamitische Samenwerking aansloten”,  zei Lavrov volgens TASS.

Hij legde uit, dat de volgende stap, namelijk noodzakelijk om het proces vooruit te bewegen, een alom geprezen verslag was, dat het Israëlisch-Palestijnse conflict analyseert in een poging om de onderhandelingen te doen herleven die gedurende de laatste twee jaar bevroren zijn geweest.

“Samen met partners in het Kwartet bereiden wij nu een rapport met de bijbehorende aanbevelingen. Wij verwachten, dat dit rapport een belangrijke bijdrage zal leveren tot de inspanningen om het vredesproces te herleven”,  zei Lavrov volgens TASS.

Maar het verslag, waarvan verondersteld werd, dat het vorige maand moest worden vrij gegeven, werd vertraagd als gevolg van meningsverschillen tussen de kwartet leden, met name de Verenigde Staten, over de bewoordingen.

Het rapport “is ontworpen om het internationale rechtskader voor de Palestijns-Israëlische regeling te bevestigen en te actualiseren. Wij hopen, dat onze partners in het Kwartet zullen proberen het werk aan dit verslag, in het bijzonder de aanbevelingen ervan, zo spoedig mogelijk te voltooien,” zei Lavrov volgens TASS.

Hij voegde eraan toe, dat hij hoopte, dat door vooruit te bewegen, het Kwartet een grotere rol zou spelen in een eventueel toekomstig vredesproces.

Malki bezocht Moskou net toen Netanyahu bezig was zijn bezoek af te ronden.

Netanyahu’s laatste bezoek was in april. President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit bracht in die maand ook een bezoek en tijdens dit bezoek vergaderde hij met Poetin.

Donderdag 9 juni, is de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Judeh, in Moskou op bezoek geweest voor een vergadering met Lavrov.

Eerder op de dag, tijdens een ontmoeting met Moskou’s Joodse gemeenschap, sprak Netanyahu over Syrië en zei hij, dat hij twijfelde of de Syrische president Bashar Assad Syrië in de toekomst zou blijven regeren.

Hij verduidelijkte, dat Israël niet betrokken is bij de pogingen om Assad van zijn zetel te beroven en dat het bij het Syrische conflict alleen betrokken is, voor zover dat nodig is voor de bescherming van de Israëlische belangen.

Dit geldt vooral met betrekking tot Iran, dat al in Syrië opereert.

“We willen ervan verzekerd zijn, dat Syrië niet uitgroeit tot een lanceerbasis van aanvallen tegen Israël, niet door Syrische troepen, niet door de Iraanse strijdkrachten, niet door Hezbollah en niet door islamitische krachten.

“Mijn beleid is alle noodzakelijke maatregelen te nemen om dit te voorkomen,” zei hij.

“We houden vast aan onze rode lijnen met betrekking tot de veiligheid van Israël,” zei hij.

Zodra het Syrische conflict wordt beëindigd, is het onwaarschijnlijk dat het land er hetzelfde uitziet als vóór het uitbreken van de burgeroorlog, zei hij.

“Ik weet niet, of we de Syrische omelet terug in het ei kunnen brengen,” zei Netanyahu.

Syrië is niet het enige land in deze situatie, zei hij. Irak, Libië en Jemen bestaan niet langer op de manier, zoals dat vroeger was, dus er zal een nieuwe rangschikking nodig zijn.

Netanyahu vertelde de joodse gemeenschap, dat hij die nieuwe rangorden uitvoerig met president Vladimir Poetin heeft besproken.

“Het is belangrijk dat zij [de vroegere regimes] worden vervangen op een manier, die geen toekomstige tragedies voortbrengen of onze staat in gevaar brengen,” zei hij.

Israël heeft in april in Syrië tientallen aanvallen uitgevoerd tegen vermeende wapenzendingen naar Hezbollah terroristen in Libanon.

Israëlische leiders hebben van Rusland verzekeringen gevraagd, dat vorig jaar troepen naar Syrië zond om Assad te helpen, dat zij Iran en Hezbollah niet zouden toestaan, dat die zullen worden versterkt door de gedeeltelijke militaire terugtrekking, die Moskou vorige maand aankondigde. Israël en Rusland hebben een hotline onderhouden om een toevallige botsing tussen hun vliegtuigen op Syrisch grondgebied te vermijden.

Reuters werkte mee aan dit verslag. 

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel