debat-euthanasie-van-melty-fr

Cnaan Liphshiz Oktober 14, 2016

AMSTERDAM (JTA) – De Nederlandse opperrabbijn Binyomin Jacobs spoorde zijn regering aan om plannen voor de legalisering van hulp bij zelfdoding voor gezonde individuen te laten vallen.

Jacobs reageerde op een uitspraak, die eerder deze week in de Tweede Kamer, door de minister van Volksgezondheid werd gedaan. Daarin kondigde de minister voorgenomen wetgeving aan, bestemd om bestaande wetgeving betreffende hulp bij zelfdoding te verruimen, zodat gezonde mensen die niet langer willen leven, erbij worden inbegrepen. De huidige wet beperkt euthanasie tot de terminale of chronisch zieken.

Jacobs’ verzet tegen euthanasie is gebaseerd op religieuze wetten over de onaantastbaarheid van het menselijk leven, die enige ingreep verbieden om er een einde aan te maken, zei hij. Hij voegde hieraan toe, dat ondanks dat, de Joodse wet in sommige gevallen het vermijden van ingrijpen om leven te behouden rechtvaardigt – in het bijzonder in gevallen, waarin dergelijke maatregelen slechts leed verlengen zonder aannemelijke helende werking.

De voorgestelde maatregel, zo zei hij, is niet alleen in tegenspraak met religieuze opvattingen over het sterven, maar veroorzaakt ook risico’s van onnodige sterfte van depressieve ouderen, waarbij de wens om te sterven slechts tijdelijk is.

“In het kader van mijn werk heb ik niet één, niet twee, maar veel ouderen gezien, die oprecht wensten te sterven na de dood van hun echtgenoten, maar vervolgens binnen enkele jaren nog vele jaren langer van het leven konden genieten,” aldus Jacobs, de voorzitter van de ethische commissie van het Amsterdamse Sinaï Centrum, Europa’s enige Joodse psychiatrische ziekenhuis.

Eén geval betrof een vrouw, die weigerde te eten of medicijnen in te nemen na een infectie.

“Toen ze antidepressiva kreeg en een paar weken daarna haar longontsteking weg was, herstelde ze en haar depressie, waaraan ze leed terwijl zij ziek was, was ook verdwenen,” herinnerde de rabbijn. “Ik ben de laatste om deze pijn, gevoeld door mensen, die niet langer willen leven te bagatelliseren, maar het is ons moreel verboden om tussenbeide te komen en we moeten alles moeten doen om hen te helpen en te bemoedigen.”

van-ik-wil-euthanasie-chr-siteIn 2001 werd Nederland het eerste land ter wereld, dat euthanasie legaliseerde voor patiënten, die ondraaglijke pijn leden en geen vooruitzicht op genezing hadden.

Maar het voorstel om via wetgeving gezonde, oudere personen steun te geven voor zelfmoord, verontwaardigde verschillende geloofsgemeenschappen in het liberale land, inclusief rooms-katholieken.

De website Katholiek Gezin, publiceerde vrijdag een vernietigend opiniestuk, dat de regering beschuldigde van het scheppen van een werkelijkheid waarin veel oudere burgers niet langer willen leven en van te proberen financieel voordeel te trekken uit die werkelijkheid.

“Na vele jaren waarin het gezondheidssysteem bezuinigingen doorstond, die steeds tragischer situaties voortbrachten van te weinig hulp voor onze ouderen, komt het kabinet nu met een oplossing: professionele hulp bij zelfdoding voor mensen, die ‘klaar zijn met leven'” luidt het opiniestuk. Het noemt de voorgestelde wetgeving een “hellend vlak”, dat riskeert dat financiële overwegingen het mogelijk maken, dat de waarde van het menselijk leven in een vergrijzende samenleving vermindert.

Maar Edith Schippers, de Nederlandse minister van Volksgezondheid, zei dat hulp bij zelfdoding ook voor gezonde individuen bedoeld is om tegemoet te komen aan de behoeften van “oudere mensen, die niet de mogelijkheid hebben om op een zinvolle manier door te gaan met het leven, die worstelen met het verlies van onafhankelijkheid en verminderde mobiliteit en die een gevoel van eenzaamheid hebben, mede vanwege het verlies van dierbaren en die gebukt gaan onder een algemene vermoeidheid, achteruitgang en verlies van persoonlijke waardigheid.”

Bron: www.forward.com

Vertaling: PoF

Foto boven: www.melty.fr

Foto midden: www.ik-wil-euthanasie.nl (christelijke site voor advies en hulp)