Activiteiten


De profetie van Ezechiël zou het verraad van Israël door Obama in zijn laatste uur bij de VN kunnen voorspellen

Door Adam Eliyahu Berkowitz

“Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.” Zacharia 12: 2 (HSV)

De profeet Ezechiël profeteerde, dat in het einde der dagen, Jeruzalem een ​​internationaal twistpunt zou zijn en als president Barack Obama een mogelijk verwoestende slag voor Israël overweegt tijdens zijn laatste weken in het Witte Huis, lijkt die profetie dichter bij de verwezenlijking te zijn dan ooit.

Een internationaal anti-Jeruzalem scenario, waarbij president Obama zijn laatste dagen in het ambt gebruikt om Israël te beschadigen via de VN, misschien door toe te staan, dat een resolutie tot oprichting van een Palestijnse staat de Veiligheidsraad passeert zonder een Amerikaans veto, komt bekend voor bij degenen, die de profeet Zacharia hebben gelezen.

Op die dag zal het gebeuren, dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen, die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Zacharia 12: 3

De verbinding werd  in een politiek commentaar op zijn website gemaakt door David Mark, hoofdredacteur van Israel Rising en politiek activist voor Joodse inheemse rechten in Israël.

“Er is een duidelijk traject om een situatie te scheppen, waar juist door een Amerikaanse onthouding, een de-facto Palestijnse staat zal worden gecreëerd”, waarschuwde hij.

Mocht dat gebeuren, “dan zal deze staat Jeruzalem, de hoofdstad van de Joodse Natie met geweld verdelen en van binnenuit losscheuren en de meeste heilige plaatsen aan een ​​verzonnen volk, dat nooit heeft bestaan, overhandigen.”

“Ik lees profetie als filter voor politiek commentaar,” lichtte Mark in een interview met Breaking Israel News toe. “Deze profetie beschrijft Jeruzalem als een trekker voor de oorlog, die later komt. Het internationale element van de profetie betekent niet, dat de wereldleiders naar Jeruzalem zullen komen [maar dat ze zich ertegen zullen ‘verzamelen’]. De VN lijkt hier duidelijk te worden vermeld en het podium wordt opgesteld om dit te laten gebeuren.”

Rabbi Pinchas Winston, een bekende Torah expert op het gebied van het einde der dagen, vertelde Breaking Israel News, dat het internationale conflict rond Jeruzalem, zoals het in Zacharia is beschreven, een noodzakelijk onderdeel is van het Messiaanse proces. Rabbi Winston haalde Leviticus Rabbah aan, een homiletische commentaar op het boek Leviticus, waarin staat: “Drie keer in de toekomst zullen Gog en Magog oorlog voeren met Israël en tegen Jeruzalem optrekken. Zij zullen vergaderen en de woede opwekken van de naties om op te trekken tegen Jeruzalem.”

“Deze focus op Jeruzalem is angstwekkend,” zei Rabbi Winston. “De Arabieren zouden zich niet om Jeruzalem moeten bekommeren, want ze hebben Mekka. Amerika’s beleid is ook vreemd. Ze konden de ambassade naar onbetwist West-Jeruzalem brengen en dat zou Israël behagen zonder bedreiging voor de Palestijnen.”

Maar een van de Palestijnse voorwaarden vooraf voor vredesonderhandelingen is altijd de oprichting van een Palestijnse staat op basis van grenzen van voor de Zesdaagse Oorlog geweest, wat ook Oost-Jeruzalem zou omvatten, hoewel de Palestijnen “elke centimeter van Jeruzalem” opeisen als een louter Arabisch en islamitisch gebied.

Voor Rabbi Winston, versterkt deze bizarre activiteit rondom Jeruzalem zijn overtuiging, dat dit een aankondiging van de Messias is.

“Dit is duidelijk goddelijke interventie,” stelt de rabbi vast. “Dit is alles voor de gelovigen. Mensen handelen niet logisch. God duwt de dingen om iemand naar rechts of naar links te gaan, omdat het einde komt.”

Hoewel vorige week rapporten naar buiten kwamen, dat Obama alle laatste minuut pogingen om Israël bij de Verenigde Naties te beschadigen “bijna had uitgesloten”, weigerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry te bevestigen, dat dergelijke plannen er niet voor in de plaats gekomen waren. Kerry zei zondag op het Saban Forum in Washington, dat de VS alleen een VN-resolutie bedoeld om een ​​Palestijnse staat te vestigen met een veto zou treffen, als het “een bevooroordeelde, oneerlijke resolutie was, erop berekend Israël te delegitimeren”, waardoor de dreiging geopend bleef.

Hoewel Jeruzalem een ontvlammingspunt voor internationaal conflict wordt, vervult de stad haar profetische status als “een bedwelmende beker voor alle volken,” gaf Rabbi Hillel Weiss, woordvoerder van het Sanhedrin in wording aan. “Het belangrijkste aspect van de profetie is de vrede, die volgt, en niet het conflict, dat slechts een aankondiging is.”

Hij concludeerde, dat de vervulling van de profetie zal eindigen in de ultieme vrede.

“De profetieën beschrijven een geest van reinheid, die de hele wereld zal overspoelen, die de terugkeer van het Koninkrijk van het Huis van David, moge het eeuwig leven, over Israël mogelijk zal maken.”

Voor het artikel hier klikken

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel