Activiteiten


De wraak is van Mij, zegt de HEERE – Een reactie op de VN-resolutie

door Stan Goodenough, 26 december 2016

Ja, sta ​​en juich, afgevaardigden bij de Veiligheidsraad, die gisteravond jullie lang gekoesterde doel bereikten; het verbieden van het door Israël bouwen van woningen voor Joden in het eigen land van de Joden.

Binnenkort worden jullie spottend uitgelachen.

Feliciteer jezelf, miserabele vertegenwoordigers van de regeringen van Nieuw-Zeeland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten – eens joods-christelijke naties, die nu een bijl hebben genomen om de wortel van jullie eigen boom te hakken.

Lach, lafaards, die renden om jullie weerzinwekkende resolutie goed te keuren, terwijl Israël rustte op de sabbat nadat de eerste minister jullie wensen voor een “Vrolijk Kerstfeest” stuurde en de rest van de wereld, die alle aandacht aan deze feestdag wijdde, nauwelijks jullie trouweloosheid opmerkte.

Jij, Judas, Verenigde Staten, die zich opzettelijk onthielden van het afschermende veto, dat de Hemel u heeft verleend om Israël af te schermen. Samantha Power, die transparant probeerde om de dubbelhartigheid van de deal te verhullen door lippendienst te bieden aan uitdrukkingen van Obama’s ‘oprechte inzet voor de vrede’.

‘Vriend’, je verraadde Israël met een kus.

En wat betreft de leiders van dat parvenu eiland met minder dan vijf miljoen – ze konden het niet verdragen hun ambtstermijn in de Veiligheidsraad te beëindigen zonder te proberen “boven hun gewicht te boksen ‘en de koers van een andere natie te sturen, een land met duizenden jaren geschiedenis, waarbij de geschiedenis van hen nauwelijks een kind is.

Schaam je, Nieuw-Zeeland. Honderd jaar geleden hebben je soldaten zich opgeofferd om de Joden te helpen hun land terug te krijgen. Vandaag, hebben jullie de graven van jullie eigen doden vertrapt, jullie hebben geprobeerd om het land van de Joden weg te nemen. (Noot v.d. vertaler: Stan refereert hier aan de verovering door de Nieuw-Zeelanders van Beér Sheva in 1917. Dat stelde Generaal Allenby in staat om de Turken bij Gaza te verslaan en Jeruzalem zonder een schot te lossen te veroveren.)

Voorzeker, jullie zullen falen. Voorzeker jullie hebben al gefaald. Wanneer jullie de VN-Veiligheidsraad op 31 december verlaten en terugkeren om voor jullie eigen land en jullie eigen veiligheid te zorgen – houdt dan rekening met de aardbevingen, die dreigen om die veiligheid van jullie weg te nemen.

Dwazen en blinden, jullie naties – jullie allemaal. Jullie liegen door jullie tanden, jullie sluiten je aan bij de Goebbeliaanse leugen in jullie resolutie, die de voorouderlijke gronden en oude hoofdstad van ​​Israël betitelt als “bezette Palestijnse gebieden, met inbegrip van Oost-Jeruzalem”.

Er is geen Palestijns gebied. Dat is er nooit geweest. Je kunt het dat noemen dat tot je blauw ziet, maar het is vroeger nog nooit Palestijns gebied geweest en het is het nu nog niet.

Weken geleden lieten jullie de UNESCO de Joden afsnijden ​​van hun heiligste plaats, de Tempelberg, de Berg van de Heere.

Jullie zullen dit snel gaan leren. Jullie zullen het uiteindelijk snappen: Het land behoort tot de HEERE God van Israël. Jeruzalem is de Stad van David. De Tempelberg is de berg van de HEERE – de troonzaal van de Grote Koning.

Voor deze God, oh arrogante naties, zijn jullie minder dan een druppel in de emmer.

De Heer zelf zal oordelen tussen jullie en Israël, en de HEERE zal zich wreken op jullie. Jullie zullen geen zegen kennen na jullie verraad van gisteravond.

Binnenkort zullen jullie bespot worden.

De hemel zal jullie beschamen.

Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
“Laten wij hun banden verscheuren

en hun touwen van ons werpen!
Die in de hemel woont, zal lachen,
De Heere zal hen bespotten.
Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg “(Psalm 2: 1-6, HSV)

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Jerusalem Watchman, 24 december 2016, en het werd met toestemming geplaatst.
Stan Goodenough
http://jerusalemwatchman.org/

Stan heeft gedurende de helft van zijn leven in Israël gewoond, hoewel zijn ouders niet Joods waren en op het zendingsveld dienden in het kleine koninkrijk Swaziland. Na drie jaar vrijwilligerswerk op Israëlische collectieve boerderijen in de jaren 1980, werkte hij als politiek verslaggever voor de Zuid-Afrikaanse krant The Daily Dispatch – waar hij zijn schrijversopleiding had in de laatste jaren van de apartheid. Hij reisde naar verschillende landen, om tot Christenen te spreken over de ontwikkelingen in Israël. In 2011 werd hij door het Israëlische Ministerie van Toerisme als gids erkend en leidt particulieren, kleine groepen, families, toeristenbussen en per helikopter tal van christenen over Gods Land.

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel