Activiteiten


Ethiopisch Jodendom is nagenoeg identiek aan de praktijk gedurende de tweede tempelperiode

Onderzoeker Dr. Yossi Ziv heeft het Ethiopisch Jodendom onderzocht en deed een verbazende ontdekking: Ethiopisch Joodse gewoonten en tradities zijn buitengewoon vergelijkbaar met die welke worden beschreven in de tekstrollen van de Dode Zee, die uit het tijdperk van de Tweede Tempel afkomstig zijn. 

door Yael Freidson

Dr. Yossi Ziv heeft onderzoek gedaan naar de godsdienstige rituelen van de Ethiopisch Joodse bevolking, die zich nog in Ethiopië bevindt en ontdekte, dat ze gedurende de afgelopen tweeduizend jaar dezelfde gewoonten en tradities onderhielden als de Joden in de tweede tempelperiode.

“Het is kennis, die nergens is beschreven en die in hun tradities bewaard is gebleven,” zei de onderzoeker.

“Ze onderhouden oude gewoonten, die uit de hele wereld zijn verdwenen. Zij geven voorbeelden, hoe de leiders van het volk van Israël zich zouden hebben gedragen tijdens de tijd van de tweede Tempel”.

Israëlisch-Ethiopische ouderlingen, die het Sigid ritueel uitvoeren in Jeruzalem (Foto: Reuters)

 

De professor sprak over zijn bevindingen tijdens een congres, dat werd gehouden in de Kfar Etzion Field School vlak voor de Joods-Ethiopische feestdag van Sigid.

Ziv zei, dat vele Joods-Ethiopische gewoonten niet in overeenstemming zijn met moderne Joodse praktijken, maar volledig op één lijn zijn met de gewoonten en rituelen beschreven in de rollen, die gevonden werden in de grotten van Qumran en in boeken uit de tweede tempelperiode. De Qumran grotten zijn die, waar de Dode Zee-rollen werden aangetroffen, waaronder zich de op twee na oudste Hebreeuwse Bijbel bevindt, die ooit werd gevonden.

Sommige van deze gewoonten uit de tweede tempelperiode omvatten het niet aansteken van de sabbat (zaterdag) kaarsen, vasthouden aan een oud verbod op het gebruik van vuur, dat zelfs nog voordat de sabbat begon, aangestoken was. Daarmee kan op de sabbat geen vlam worden aangestoken van het ene naar het andere verlichtingsmiddel, zelfs indien het was aangestoken voordat de sabbat begon.

“Ze blijven niet eens trouw aan de beroemde regel, die zegt, dat sabbatregels mogen worden genegeerd met het doel een leven te redden,” zei ZIV. “Voor de Ethiopische Joden moet de heiligheid van de sabbat bewaard blijven, zelfs ten koste van het menselijk leven.”

Een bewijs van deze strikte naleving van de sabbat was ook te zien in de Dode Zee-rollen.

Ethiopische vrouwen op het Sigid festival (Foto: Reuters)

Ziv voegde eraan toe, dat er verschillende sekten van joden leefden in de tijd van de tweede tempel – de Farizeeën, Sadduceeërs, Essenen en Zeloten – die al leefden volgens verschillende geloofsovertuigingen en rituelen. Joodse rituelen en gewoonten van nu begonnen hoofdzakelijk na de traditie van de Farizeeën.

Een ander voorbeeld van de verschillen tussen de actuele hoofdstroom in het Jodendom en het Ethiopisch Jodendom heeft te maken met seks tijdens de sabbat. Volgens moderne Joodse traditie, zijn huwelijkse relaties niet alleen toegestaan, maar worden aangemoedigd op de rustdag. Ondertussen, is de Ethiopische traditie van mening, dat alle seks verboden is op de sabbat om het lichaam niet te bevlekken. Voorbeelden van deze Ethiopische traditie zijn gevonden in de Dode Zee-rollen.

De verschillen tussen de meer ‘moderne’ Joodse wet en de wet van de Ethiopisch Joodse ouderlingen – bekend als de Kessim – zijn zichtbaar op verschillende gebieden van de Joodse wet.

Volgens de nu geldende hoofdstroom in de Joodse wet, zien mensen in rouw af van het knippen van hun haar of het scheren van hun baarden gedurende een bepaalde periode, terwijl het de Ethiopische gewoonte is om hun haar kort te knippen en hun baarden te scheren, een traditie, die Ziv geschreven zag in teksten uit de periode van de tweede tempel.

Ethiopische Joodse vrouwen in Jeruzalem bij het Sigid ritueel (Foto: Reuters)

“Nadat de profeet Job zijn slechte berichten onderging, staat er geschreven, dat hij zijn haren afknipte. Ook werd in sommige geschriften van Jesaja en Ezechiël geschreven, dat de Joden hun haar kort knipten tijdens perioden van rouw,” zei Ziv.

Een andere opvallende Ethiopisch Joodse traditie is de strikte naleving van de zuiverheidswetten. Bijvoorbeeld wanneer een vrouw ongesteld is in de Ethiopisch Joodse samenleving, wordt ze uitgezonden om in een bepaalde tent buiten het dorp te wonen, totdat ze weer “zuiver” wordt, net zoals is voorgeschreven, dat moet worden gehandeld, in de Tempelrol van de Dode Zee-rollen.

Kessim Israëlisch-Ethiopische leiders (Foto: Reuters)

Deze rituele reinheid is een reden, waarom rituele besnijdenis in Ethiopisch-Joodse synagogen niet wordt uitgevoerd. Daarom worden de besnijdenissen uitgevoerd naast de tent van de ongestelde vrouwen en het wordt vaak gedaan door de vrouwen. Pas na de eerste 40 dagen, nadat een jongen geboren is, kan een Ethiopische moeder terugkeren naar het dorp. Als er een meisje geboren is, dan moet de moeder 80 dagen wachten. De naamgeving van de baby gebeurt dan in het dorp.

“Ze waren een deel van ons, maar werden vervolgens afgesneden”

De verschillen tussen de rituelen en gewoonten van de heersende stroming in het Jodendom en het Ethiopische Jodendom ondermijnde de autoriteit van de traditionele Ethiopisch-Joodse leiders nadat ze aliyah maakten naar Israël en ondermijnde zelfs de Ethiopische bewering, dat ze inderdaad Joden waren.

Ziv zegt echter, dat de gewoonten en tradities van de Ethiopische Joden en hun sterke gelijkenis met Joodse tradities tijdens de Tweede Tempelperiode alleen maar hun verbinding met het heersende Jodendom als geheel versterken.

“Ik ben ervan overtuigd, dat deze gemeenschap tijdens de oudheid een deel was van de natie van Israël, maar ze werden afgesneden. We weten nog niet, wanneer of waarom, maar het heeft plaatsgevonden voordat de Farizese traditie de heersende Joodse traditie werd”, zei Dr. Ziv.

“De Joden van Ethiopië leefden in ballingschap en in volledige afzondering van de rest van het volk van Israël. Zij bleven zich echter tot de dag van vandaag houden aan de tradities van onze voorouders.”

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4891062,00.html

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel