Activiteiten


De Parijse conferentie eindigt met een oproep voor beide partijen om betrokkenheid bij twee-staten te bevestigen

Frankrijk waarschuwt voor ‘ernstige gevolgen’ van de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem; Kerry vertelt Netanyahu, dat hij werkt om beschadiging door de gesprekken te beperken

Een overzicht van een blog door The Times of Israel  van de de gebeurtenissen van afgelopen zondag 15 januari.

foto:vredesconferentie in Parijs op 15 januari 2017. (AFP FOTO/POOL/THOMAS SAMSON)

19:30

Israël maakt aanspraak op krediet voor ‘verzwakking’ van de Parijs-verklaring.
Israëlische functionarissen crediteren de inspanningen van de Nationale Veiligheidsraad, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de het kabinet van de premier voor een “aanzienlijke verzwakking” van de tekst van de gezamenlijke eindverklaring van de deelnemers aan de Parijse vredesconferentie.

De ambtenaren vieren, dat de “problematische passages” in Resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad niet werden opgenomen in het document van Parijs. Resolutie 2334, aangenomen op 23 december, veroordeelde streng de bouw in de nederzettingen en verklaart, dat deze “geen juridische geldigheid heeft en een flagrante schending vormt in het kader van het internationaal recht en een belangrijk obstakel vormt voor het bereiken van de tweestatenoplossing en een rechtvaardige, duurzame en alomvattende vrede.”
Verder spraken de Israëlische functionarissen hun tevredenheid uit over het feit, dat er geen verdere actie tegen de Israëlische nederzettingen is gepland in de Veiligheidsraad. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry had dit zondag vroeg aan premier Netanyahu beloofd tijdens een telefoontje uit Parijs
Deze ogenschijnlijke successen, besluiten de ambtenaren, zijn de “gevolg van agressieve reacties” door Israël uitgebracht tegen de Resolutie 2334.
– Raphael Ahren
19:19
De volledige tekst van de gemeenschappelijke verklaring van de Vredesconferentie over het Midden-Oosten

  1. I) Volgend op de ministeriële bijeenkomst in Parijs op 3 juni 2016 kwamen de deelnemers op 15 januari 2017 in Parijs bijeen, om opnieuw hun steun te bevestigen voor een rechtvaardige, duurzame en alomvattende oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Zij bevestigden opnieuw, dat een onderhandelde oplossing met twee staten, Israël en Palestina, die naast elkaar in vrede en veiligheid leven, de enige manier is om duurzame vrede te bereiken.

Ze benadrukten het belang van de herformulering door de partijen van hun inzet voor deze oplossing, om met spoed maatregelen te nemen om de huidige negatieve trends in het gebied op de grond te keren, met inbegrip van voortdurende geweldsdaden en de voortdurende nederzettingenactiviteit en om zinvolle directe onderhandelingen te beginnen.
Ze herhaalden, dat een onderhandelde tweestatenoplossing zou moeten voldoen aan het gerechtvaardigde streven van beide partijen, met inbegrip van het recht van de Palestijnen op een eigen staat en soevereiniteit, een volledig einde aan de bezetting die in 1967 begint, voldoend aan de veiligheidsbehoeften van Israël en alle permanente kwesties betreffende de rechtspositie op te lossen op basis van de resoluties 242 (1967) en 338 (1973) en ook

relevante resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
Ze onderstreepten het belang van het Arabische vredesinitiatief van 2002 als een algemeen kader voor de oplossing van het Arabisch-Israëlische conflict, dat aldus bijdraagt tot de regionale vrede en veiligheid.
Zij verwelkomden de internationale inspanningen om de vrede in het Midden-Oosten te bevorderen, met inbegrip van de aanneming van resolutie 2334 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 23 december 2016, die duidelijk de bouw van nederzettingen, opruiing en alle daden van geweld en terreur veroordeelde en beide partijen opriep stappen te ondernemen om de twee-staten-oplossing in het gebied; de aanbevelingen van het Kwartet van 1 juli 2016 en het principe van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken betreffende de twee-staten-oplossing op 28 december 2016 te bevorderen.
Ze wezen op het belang van het aanpakken van de ernstige humanitaire en veiligheidssituatie in de Gazastrook en riepen op tot snelle maatregelen om de situatie te verbeteren.
Ze benadrukten het belang voor Israëli’s en Palestijnen om te voldoen aan het internationaal recht, met inbegrip van het internationaal humanitaire recht en het recht betreffende de mensenrechten.

  1. II) De deelnemers benadrukten de mogelijkheden voor veiligheid, stabiliteit en welvaart voor beide partijen, die uit een vredesakkoord zouden kunnen voortvloeien. Zij spraken hun bereidheid uit om de nodige inspanningen uit te oefenen in de richting van de verwezenlijking van de twee-staten-oplossing en een substantiële bijdrage te leveren aan regelingen voor het waarborgen van de duurzaamheid van een onderhandelde vredesovereenkomst, in het bijzonder op het gebied van politieke en economische prikkels, de consolidatie van de capaciteiten van de Palestijnse staat en de dialoog met de burgermaatschappij. Die kunnen onder meer omvatten:

– Een geprivilegieerd Europees partnerschap; andere politieke en economische prikkels en grotere betrokkenheid van de particuliere sector; steun aan de verdere inspanningen van de partijen om de economische samenwerking te verbeteren; voortzetting van de financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit bij de opbouw van de infrastructuur voor een levensvatbare Palestijnse economie;

– Het ondersteunen en versterken van de Palestijnse stappen om hun verantwoordelijkheden van de staat uit te oefenen door middel van het consolideren van hun instellingen en institutionele capaciteiten, met inbegrip van de levering van diensten;

– Bijeenroepen van Israëlische en Palestijnse fora van de maatschappelijke gemeenschap, om de dialoog tussen de partijen te verbeteren, het publieke debat weer op te rakelen en de rol van de maatschappelijke gemeenschap van beide partijen te versterken.

III) Vooruitkijkend, de deelnemers;

– Roepen beide partijen op hun inzet voor de tweestatenoplossing officieel te herformuleren, zich daardoor los te koppelen van de stemmen, die deze oplossing afwijzen;

– Roepen elke zijde op, onafhankelijk door middel van beleid en acties, een oprechte inzet voor de twee-staten-oplossingen te tonen en zich te onthouden van eenzijdige stappen, die de uitkomst van de onderhandelingen over de definitieve status, met inbegrip van, onder andere, over Jeruzalem, grenzen, veiligheid, vluchtelingen en wat zij niet willen herkennen;

– Verwelkomen de verwachting van nauwere samenwerking tussen het Kwartet en de leden van de Arabische Liga en andere relevante actoren om de doelstellingen van deze Verklaring te bevorderen.

Als follow-up van de conferentie gaven, geïnteresseerde deelnemers, uiting aan hun bereidheid om vooruitgang te evalueren en besloten voor het einde van het jaar weer te vergaderen om beide zijden te ondersteunen bij het bevorderen van de twee-staten-oplossing door middel van onderhandelingen.

Frankrijk zal de partijen informeren over collectieve steun van de internationale gemeenschap en concrete bijdrage aan de twee-staten-oplossing die deze gezamenlijke verklaring inhoudt.

18:51

De Franse FM rondt de vredesconferentie af

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault rondt de Parijse vredesconferentie af en vertelt verslaggevers, dat het doel van de conferentie was om een ​​gevoel van urgentie over te brengen over de bedreiging van de twee-staten-oplossing.

Hij dringt er bij alle partijen op aan om zich te onthouden van eenzijdige maatregelen, die de situatie zouden kunnen aanwakkeren “. Het uitvoeren van de risico’s dit conflict nog erger te maken, zou hetzelfde zijn als het geven van een cadeau aan extremisten.”

Hij voegt eraan toe, dat de resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad in december 2334 een uitdrukking was van de stem van de wereld wat betreft het probleem.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault praat met verslaggevers op 15 januari 2017, aan het einde van de Parijse vredesconferentie. (Suha Halifa/Times of Israel staff)

https://www.timesofisrael.com/liveblog-january-15-2017/

Deel dit artikel

1 reactie

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-57672">
ank
Op 16 januari 2017 om 11:16 am uur

Dit artikel stond 15 januari bij vlaamse vrienden voor Israel

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel