Activiteiten


Pillar of Fire feliciteert Israël met haar 70e verjaardag na haar wedergeboorte!


De organisatie stichting Pillar of Fire feliciteert de staat Israël met haar 70e verjaardag.

Namens het bestuur, de medewerkers, en de vrijwilligers die zich inzetten voor Pillar of Fire, Radio Israel, Israel Relief Aid en Shamar, willen wij met u ons verblijden in deze profetische gebeurtenis.

De profeet Jesaja kondigde het al aan:

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.  En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. (Jesaja 60:1-3)

70 jaar na de wedergeboorte mogen we zien en ervaren hoe de woorden van de profeet Jesaja uitkomen. Wat een getuigenis dat Uw God leeft, dat Zijn woorden gesproken door de profeten in onze tijd uitkomen.

In Jesaja 66 zegt de profeet over u 8Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer?

Ja, we hebben het gezien. Israel is weer op de wereldkaart geplaatst. We zien nu uit met u dat de woorden van de profeet Zacharia voor de hele wereld duidelijk zal zijn “Ik  (De God van Israël) ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.(Zach 8:3)

Met u, Israël, zijn we dankbaar dat de staat Israël opnieuw geboren is. Met u, Israël, vieren we feest en danken we De God van Israel voor het herstel van uw volk en land. Samen met u zien we uit naar de komst van de Messias van Israël.

Als vrienden van Israël zullen wij ons blijven inzetten voor uw land en uw volk!

7 “De Heer zegt: ‘Juich van vreugde, wees blij! Zing een vrolijk lied over Israël, het belangrijkste volk op aarde. Laat horen dat je blij bent, en roep: ‘Israël is niet verdwenen. De Heer heeft zijn volk gered!’’ Jeremia 31: 7(BGT)

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel