Het rapport van mei 2018 van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) bevestigt: “Israël’s armoedecijfer voor kinderarmoede van 10,2 procent is het hoogste van alle 35 lidstaten”.

In het rapport “State of the Child” van de OESO staat dat één op de drie kinderen in Israël onder de armoedegrens leeft. Het geeft ook aan dat veel Israëlische gezinnen met drie of meer kinderen onder de armoedegrens leeft, zelfs als beide ouders voltijdbanen hebben tegen minimumloon.

Lage lonen en de hoge kosten van levensonderhoud zijn twee hoofdoorzaken van de moeilijkheden. Torenhoge appartementsprijzen, en voortdurende immigratie van een bevolking die de taal niet spreekt, dragen ook bij aan de statistieken.

Veel immigranten vragen geen hulp vanwege een gevoel van schaamte. Velen leven eigenlijk in armoede. Onder de meest kwetsbaren bevinden zich de overlevenden van de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog, ongeveer 200.000 mensen, waarvan 25% onder de armoedegrens leeft, volgens organisaties die de feiten kennen. Ze schrapen een en ander bij elkaar, net genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Het zijn niet alleen gepensioneerden en immigranten die het zich niet kunnen veroorloven om zelfs maar goed te eten van het geld dat ze krijgen, maar zelfs jonge Israëli’s.

(Van onze contactpersoon in Israel, directeur Jo Kaplan; vertaald uit de Israel Relief Aid nieuwsbrief-november 2018)