Activiteiten


Boog van Palmyra vanaf 17 oktober 2018 maand in Den Haag

Boog van Palmyra (foto: Wikimedia)

De reproductie van de Boog van Palmyra, een Romeinse overwinningsboog die bijna 2000 jaar lang de ingang vormde van een heidense tempel, zal een onwaarschijnlijke verschijning vormen in Washington D.C. en bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, als een “symbool van Vrede en Veerkracht”. 

Door Adam Eliyahu Berkowitz, 13 September 2018 

“Ga heen en roep tot de goden die u verkozen hebt. Laten die u verlossen ten tijde dat u in nood verkeert!” Richteren 10:14 (HSV)

De originele Romeinse overwinningsboog werd gebouwd in Palmyra, Syrië aan het einde van de tweede eeuw van onze jaartelling. Eerder stond hij bij de ingang van de Tempel van Bel, waar heidenen de Mesopotamische god, ook bekend als Baäl, aanbaden in een vorm van afgoderij, die prominent in de bijbel genoemd is. De tempel werd gewijd in het jaar 32 na Chr., maar werd gebouwd op de plaats van een al bestaande tempel, die teruggaat tot het derde millennium voor Chr.

De Tempel van Bel werd, samen met vele andere heidense gebedshuizen in het gebied, tijdens de Byzantijnse tijd omgebouwd tot een katholieke kerk. Delen van de structuur werden door Arabieren gewijzigd in 1132, die het bouwwerk voor eigen gebruik hielden en de tempel in een moskee veranderden.

De oorspronkelijke boog werd door islamitische staat (ISIS) vernietigd in oktober 2015, maar een jaar later gebruikte het Instituut voor Digitale Archeologie (IDA) 3-D-printtechnologie om een model op ware grootte te reproduceren.

De aankondiging van het IDA op het internet over de tentoonstelling beschrijft de reproductie van de boog als hun “vlaggenschip inzending”. De replica van de Romeinse triomfboog van Palmyra zal worden vertoond in Washington D.C. van 26 tot en met 30 september (2018).

De reproductie van de boog zal vervolgens opnieuw worden samengesteld in Den Haag, waar het Nederlandse parlement en het Internationale Strafhof van de VN gezeteld zijn. Den Haag wordt beschreven als de “Stad van Vrede en Recht.” Het Centrum voor Werelderfgoed en Ontwikkeling, dat als gastheer optreedt, zal de boog vanaf 17 oktober gedurende een maand tentoonstellen naast het ICC (Int. Criminal Court). De aankondiging beschrijft de boog, een replica van de overwinning van het Romeinse heidendom, als “een symbool van culturele veerkracht”, dat zal staan als inspiratie voor de ongeveer 100.000 Syrische immigranten in Nederland.

“Het Centrum voor Werelderfgoed en Ontwikkeling en het Instituut voor Digitale Archeologie organiseren een evenement genaamd Erfgoed voor de Toekomst. De kern van dit evenement is de majestueuze triomfboog van de oude stad Palmyra in Syrië, een iconisch stukje gereconstrueerd cultureel erfgoed, dat culturele veerkracht symboliseert, volgens de verklaring.”

“Ooit, in de eerste eeuw van onze jaartelling, maakte het nabijgelegen Forum Hadriani (nu in de gemeente Leidschendam-Voorburg) deel uit van hetzelfde rijk als Palmyra: het Romeinse rijk. Terwijl in sommige landen in Europa poorten worden gesloten voor immigranten, is de boog van Palmyra een open poort, die de mogelijkheid biedt om er doorheen te lopen en naar de toekomst te kijken. De boog zal nu functioneren als ontmoetingspunt voor Syrische immigranten en expats en de Nederlandse samenleving. Hieraan gekoppelde evenementen in een tent naast de boog zullen ontmoetingen stimuleren tussen Syrische werknemers en werkgevers, terwijl een aantal culturele evenementen voor iedereen de mogelijkheid bieden om het rijke culturele erfgoed van Syrië en het Midden-Oosten te ervaren”.

De boog op Trafalgar Square in Londen, in 2016

De eerste hedendaagse her-verschijning van de Boog van Palmyra was op het Londense Trafalgar Square in 2016, toen de boog werd opgericht voor de (UNESCO) Werelderfgoed Week. De onthulling viel samen met het begin van een 13-daagse periode, bekend in occulte kringen als “Het Bloedoffer aan het Beest,” de belangrijkste ‘vrije feestdagen’ voor degenen die de god Baäl aanbidden, en die wordt gevierd met kinderoffers en biseksuele orgieën. De boog werd onthuld op 19 april, de ‘feestdag’ van Beltane, het hoogtepunt van de 13-dagenperiode.

Beltane, ook bekend als May Day, is een verengelste verwijzing naar de god “Baäl.” Jaarlijks wordt in Edinburgh en in andere delen van de wereld het Beltane Vuurwerk Festival gehouden als deel van de oude Keltische cultuur. In een ongelukkig misverstand van de wortels van het festival, worden ze vaak bestempeld als gezins-evenementen, waarbij aan kinderen speciale kortingen worden gegeven.

Rabbi Yosef Berger, de rabbijn van het graf van Koning David op Berg Zion, ziet de gereconstrueerde boog als een pre-Messiaanse wederopleving van afgoderij.

“Terwijl de Messias naderbij komt, spannen duistere krachten zich harder in dan ooit tevoren,” vertelde Rabbi Berger Breaking Israel News. “De laatste keer dat we dit niveau van afgoderij zagen, was toen de tempel in Jeruzalem stond. Nu we dicht bij de verschijning van de Derde Tempel zijn, komt afgoderij terug, zelfs in de populaire cultuur van mensen die beweren dat ze atheïsten zijn”.

De Boog van Palmyra bij de World Government Summit in Dubai, februari 2017

De boog verscheen opnieuw in verschillende plaatsen waar wereldtop-vergaderingen gehouden werden. Het werd opgetrokken bij de opening van de World Government Summit in Dubai in februari 2017, een gelegenheid die leiders van ondernemingen, technologie en politiek van over de hele wereld samenbracht. De boog werd vervolgens opgetrokken in Italië in mei 2017 voor de top van de G7, een vergadering van de leiders van de zeven grootste economieën in de wereld, die meer dan 64 procent van de netto wereldwijde welvaart vertegenwoordigen.

De rabbijn legde uit dat het geen toeval is, dat de boog steeds meer een pronkstuk in bijeenkomsten van wereldleiders wordt.

“Dit is als een klein kind, dat een Lego-toren bouwt, die je omverwerpt”, legde Rabbi Berger uit. “Nadat het meerdere malen is omvergehaald, begint hij de Lego-toren naast zijn moeder te bouwen, zodat zij ervoor zorgt dat hij niet weer omver wordt gegooid. Een gemiddelde persoon, Jood of niet-Jood, heeft geen tolerantie voor openlijke afgoderij. Als iemand een altaar bouwde voor afgoderij in het midden van een leuke buurt, zou iedereen samenkomen om het te vernietigen. De gemiddelde persoon heeft geen behoefte aan afgoderij. Dus mensen die op zoek zijn naar duistere duivelse machten, bouwen hun symbolen van afgoderij in de buurt van sterke politici, bij deze topconferenties van wereldleiders, zodat gewone mensen hen niet kunnen uitdagen.”

De IDA en UNESCO zijn samen opgetrokken in andere projecten, die symbolen van afgoderij vertegenwoordigen. In november 2017 werd een standbeeld van de heidense godin Athene gereconstrueerd door de IDA en getoond op een tentoonstelling “De geest in de Steen” op het VN-hoofdkwartier in New York City. De tentoonstelling beschreef Athena als “synoniem met rede, toevluchtsoord en de rechtsstaat, allemaal van dezelfde waarden, waarop die historische instelling was gebouwd,” maar de speer, die aan de voet van het standbeeld lag, onderstreepte haar algemenere associatie als de godin van de oorlog. Sommige geleerden nemen aan dat de Griekse godin was gebaseerd op de Mesopotamische godin al-Lat.

Rabbi Shimon Apisdorf, een Joodse leraar en topauteur merkte op, dat bij hun pogingen om het verleden te behouden, de IDA en de UNESCO precies het tegenovergestelde doen.

“De organisatie beweert dat het om culturele veerkracht gaat, maar alles wijst op culturele dominantie en het vernietigen van cultuur”, vertelde Rabbi Apisdorf Breaking Israel News. “Het zou leuk zijn om te denken over Athene als de godin van verdraagzaamheid, maar de mensen die haar aanbaden, geloofden dat ze de godin van de oorlog was.”

“Van geschiedenis moet geleerd worden, maar dat moet op een objectieve manier zijn. Geschiedenis is reëel en gescheiden van ons. De mensen die toen leefden, waren net zo reëel als wij vandaag zijn, maar ze hadden hun eigen werkelijkheid en hun eigen wereld. Daarom kunnen we van de geschiedenis leren, leren om hun overwinningen eigen te maken, evengoed als hun falen. Maar als we onze gedachten en onze werkelijkheid op het verleden projecteren, handelen we net als de Romeinse veroveraar en wissen we de cultuur van het verleden.”

“Het creëren van geschiedenis naar je eigen beeld, het creëren van een subjectieve zelfgebaseerde realiteit, is de echte definitie van afgoderij. Een geloof in God is een geloof in een externe schepper, een objectieve absolute werkelijkheid.”

In de Joodse traditie kan de Boog van Palmyra worden aangeduid als een voorbode van het messiaanse tijdperk. In de Talmoed wordt een boog beschreven, die herhaaldelijk wordt opgebouwd en vernietigd (Traktaat Sanhedrin 78a).

De discipelen van Rabbi Yossi, de zoon van Kisma, vroegen hem, wanneer de zoon van David (de Messias) zal verschijnen. En hij antwoordde: Ik ben bang, dat u van mij evengoed een teken vraagt. En zij verzekerden hem, dat ze dat niet zouden doen. Hij zei tot hen: Als deze poort zal vallen, worden herbouwd en weer zal vallen, weer opgebouwd zal worden en weer zal vallen. En voor hij voor de derde keer zal worden herbouwd zal de Messias verschijnen.”

Rabbi Shlomo Yitzchaki, een vooraanstaande middeleeuwse rabbijn bekend onder de afkorting Rashi, legde dit gedeelte van de Talmoed uit, waarin wordt verklaard dat de boog beschreven door Rabbi Yossi “een Romeinse boog in een Romeinse stad” was. De boog in Palmyra was inderdaad een Romeinse overwinningsboog, gebouwd toen Palmyra een Romeinse stad was.

Palmyra werd door de UNESCO in 1980 opgenomen op de werelderfgoedlijst, waarin een beschrijving wordt gegeven van de tempel als “één van de best bewaarde en belangrijkste religieuze bouwwerken van de eerste eeuw in het Midden-Oosten.” Palmyra is ongeveer 370 mijl ver van twee andere UNESCO-Erfgoedlocaties, die vermeld zijn als zijnde van islamitische betekenis: Jeruzalem en Hebron.

Vóór het uitbreken van de Syrische Burgeroorlog in 2011 was Palmyra een populaire toeristische attractie, die 168.000 bezoekers per jaar trok. Met de hulp van een sterke Russische militaire aanwezigheid in Syrië, heeft president Bashar al-Assad opnieuw Palmyra in handen en de wederopbouw is in volle gang. De Syrische regering heeft onlangs aangekondigd dat de locatie in de zomer van 2019 klaar zal zijn voor het ontvangen van toeristen, maar het is niet precies duidelijk waar die vandaan zullen komen.

Bron: www.breakingisraelnews.com

Vertaling: PoF
(NB. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Breaking Israel News.com op 13 september 2018, onder de titel “Rabbi: Rebuilt Arch of Palmyra is Pre-Messiah Resurgence of Idolatory”)

Zie ook hier een onthutsend artikel over de recente wereldwijde opkomst van occultisme en afgoderij , waarin zelfs gesproken wordt over hekserij en zwarte magie die ingezet zou worden om de Amerikaanse president ten val te brengen – PoF

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel