Op vrijdag 12 oktober organiseert Pillar of Fire een dag van gebed.

Locatie: Kerketuinenweg 10-C.

Tijd: 10.00 – 16.00 uur.

Al langere tijd spreekt Jack van der Tang in binnen- en buitenland over de boodschap: “Its decision time for the nations”. God vraagt aan elke natie en volk, hoe zij staan tegenover Zijn verbondsvolk Israel. Willen zij Israël zegenen, of niet. In de afgelopen jaren is veel gebeurd en hebben we allerlei evenementen georganiseerd in o.a. Den Haag. Sommige publiekelijk en andere in besloten kring in Den Haag.

Wim van Staalduinen, gebedscoördinator, schrijft:
In gebed zijn aan een groep trouwe voorbidders een aantal zaken duidelijk geworden. O.a. dat deze boodschap ‘slechts’ een onderdeel bleek te zijn van Gods heilsplan voor de volken. God wil dat geen mens en volk verloren gaat, dus voordat de Messias zal regeren in Jeruzalem (en we zien aan allerlei tekenen dat dit niet lang meer zal duren) om de volken te oordelen, wil God de wereld waarschuwen dat zij zich moeten bekeren voordat het te laat is.

Ook werd duidelijk dat met het ‘afsluiten’ van 70 jaar van de staat Israël, een nieuwe periode is ingegaan. We zien een groeiende openheid en toenadering van het Joodse volk in Israël naar ‘gelovigen uit de heidenen’ die Israël liefhebben. Er is sinds kort vanuit de Knesset een actief beleid om die contacten te zoeken en te stimuleren.
Vorig jaar (2017) is in Jeruzalem voor de eerste keer het zgn. Jerusalem Prayer Breakfast gehouden. Een initiatief dat vanuit de Knesseth is ontstaan. Er is toen besloten om dit ook op strategische plaatsen over de wereld te organiseren. Een oproep aan de gelovigen uit de volkeren om te bidden voor de Vrede voor Jeruzalem (Psalm 122:6).
Jack van der Tang heeft aan deze oproep gehoor gegeven om dit met het team ook in Den Haag te gaan organiseren.

Op weg daarnaartoe willen we een aantal landelijke gebedsdagen en regelmatige gebedsbijeenkomsten houden.
Ook is deze gebedsdag een vervolg op eerdere internationale gebedsconferenties met betrekking tot de positie van Israel in het Internationaal Recht. U krijgt op deze dag een update van de laatste ontwikkelingen.

Van harte nodigen wij u uit voor de gebedsdag op vrijdag 12 oktober van 10 – 16 uur in het gebouw van Pillar of Fire, Kerketuinenweg 10-c in Den Haag, om te bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor ons land zodat wij Israel (weer) zullen gaan zegenen.

We stellen het op prijs als u zich aanmeldt (is niet verplicht), zodat we enigszins weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Een evt lunchpakket graag zelf meebrengen.

Artikel trefwoorden: /