Activiteiten


Het IDF: een speciaal leger maakt zich klaar voor Gog en Magog

Het IDF vertegenwoordigt het multiculturele karakter van Israël, maar onder het rimpelige groene uniform bereidt een speciaal leger zich voor op de zeer speciale oorlog, die voorafgaat aan het Messiaanse tijdperk. Drie rabbijnen geven hun visie op hoe deze profetische opdracht elk aspect van de IDF en de oorlogen van Israël beïnvloedt.

(Foto: vier jonge soldaten genieten van het uitzicht vanaf een heuvel bij Gush Etzion – Photo by Timon Studler on Unsplash)

Door Adam Eliyahu Berkowitz

“Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.” Ezechiël 38:2 (HSV)

Rabbijn Rafi Peretz, een voormalige opperrabbijn van de IDF, gelooft dat de Joodse identiteit van de IDF haar operationele parameters doet verschillen van die, welke andere legers leiden.
“In bijna alle opzichten is de IDF net als ieder ander leger in de wereld,” vertelde rabbijn Peretz Breaking Israel News. “Natuurlijk hebben we een raamwerk voor het opleiden van onze soldaten in militaire waarden, dat ernaar streeft om van de IDF een moreel leger te maken. We leggen ook de nadruk op liefde voor onze natie en ons land. Andere legers doen dit evengoed, maar wat de IDF betreft, neemt dit een unieke vorm aan, aangezien dit ons vaderland is uit de tijd van de patriarchen.”

Rabbijn Peretz merkte op dat deze bijzondere status duidelijk is voor elke soldaat in de IDF, met inbegrip van niet-Joodse soldaten. Hij merkte op dat in 2012 de oorlog in Gaza (Operatie Pillar of Defence), veel soldaten, zowel religieuze als niet-religieuze, verzochten de IDF tzitzit (franjes verbonden aan de 4 hoeken van de talliet) te mogen dragen in de strijd.

De IDF-versie is een kleurloos nylon netwerk met kleine zakken in de hoeken voor de franjes. Velen hadden het gevoel dat het dragen van dit kledingstuk een beschermingsniveau toevoegde aan hun kogelvrije vesten.

“Natuurlijk doet de IDF wat zij kan om het religieuze soldaten mogelijk te maken hun geloof na te leven. Het eten is koosjer, we nemen de Sabbat en feestdagen in acht. Maar naast de religieuze inachtneming, is de IDF duidelijk over zijn unieke status als het leger van Israël. Dit zijn niet zomaar begrippen uit de Torah, die alleen religieuze soldaten aanspreken.”
“De IDF is onderdeel van een bredere missie, deel van de natie van Israël en dit verhoogt de soldaten geestelijk, allen van hen hebben gekozen hun leven in de waagschaal stellen voor dit hogere doel” zei rabbijn Peretz. “Wanneer een soldaat deze dingen, religieus of niet-religieus, Joods of niet, hoort, verbindt zijn ziel zich met deze unieke status van zijn legerdienst op een heel diepe manier. Geleidelijk aan worden deze begrippen steeds belangrijker en centraal in de IDF”.

De Bijbel staat vol oorlogen, die in detail beschreven worden. Naast de verhalen bevat de Bijbel ook wetten over hoe Israel oorlog moet voeren en het proces, dat tot oorlog leidt. Rabbijn Hillel Weiss, woordvoerder van het zich vormende Sanhedrin, merkte op dat net zoals Joden uniek werd opgedragen Bijbelse geboden te onderhouden, de wijze waarop Israël oorlog voert ook uniek is.
“Er zijn veel wetten in de Torah over hoe oorlog te voeren,” vertelde Weiss Breaking Israel News. “Ze zijn niet minder belangrijk dan koosjer eten of de sabbat onderhouden”.

Hij legde uit dat er drie soorten oorlog zijn. De eerste is een oorlog voor Israëls bestaan in het land Israël, zinspelend op de wet van de Torah als milchemet mitzvah (bevolen oorlog).
“Elke Jood is verplicht om aan dit soort oorlog deel te nemen ” legde Rabbi Weiss uit. “Zelfs vrouwen hebben een rol te spelen in milchemet mitswa.”

Het tweede type is een oorlog buiten de Israëlische grenzen om politieke of economische redenen, milchemet rshut (toegestane oorlog). De koning kan dit soort oorlog alleen verklaren als het Sanhedrin het toestaat. Het is niet toegestaan om voor dit soort oorlog dienstplicht in te stellen.

Het laatste type is de oorlog, die zal worden gevoerd ten tijde van de Messias en de taak van de koning van Israël zal zijn om het volk van Amalek te vernietigen.
“Dit zijn de grondbeginselen voor oorlog en de bijbehorende richtlijnen, die Israël zou moeten volgen,” zei rabbijn Weiss.” Dit was van toepassing toen we terugkwamen uit de ballingschap in Egypte en is vandaag nog van toepassing.”
“Net zoals wij niet vaststellen wat een koosjer dier is en wat niet, zijn de grenzen van Israël niet willekeurig, noch werden ze vastgesteld door een politiek orgaan” zei rabbijn Weiss. “Toen het volk van Israël het gebod het land in de tijd van Jozua geheel te veroveren niet uitvoerde, leden we. Hetzelfde geldt vandaag.”

“We leggen geen verband met deze Bijbelse eis, omdat het betrekking heeft op het laten functioneren van een natie,” zei Weiss. “Als we Bijbelse richtlijnen hadden gevolgd over hoe oorlog te voeren, dan zouden we vandaag niet deze puinhoop hebben. Door te proberen “politiek correct” te zijn in oorlog, handelt Israël wreder dan nodig. Uiteindelijk worden we gehaat door juist dezelfde volken, die wij proberen te imponeren.”
“En wat nog erger is: de oprichting van de staat Israël was een gelegenheid voor de wereld zichzelf vast te leggen, de Bijbelse principes, die ze al accepteren, te verwezenlijken. De Verenigde Naties was met deze bedoeling begonnen, maar omdat het niet gebaseerd was op de Bijbel, is het op een dwaalspoor gekomen.”

Israël werd gesticht met de idealen van het zionisme en de democratie,” legde hij uit. “Waar is de Torah in de staat Israël?” Vroeg Weiss. “Zodra het Sanhedrin is ingesteld en Israël haar rol als ‘licht voor de naties’ opneemt, zullen internationale betrekkingen, zelfs oorlog, een heel andere aangelegenheid worden.”

Op dit ogenblik is de IDF belast met het beschermen van de staat Israël, maar in de toekomst, die nog geopenbaard moet worden, zal de IDF een nieuwe rol vervullen; de Oorlog van Gog en Magog. Rabbijn Pinchas Winston, een vruchtbaar schrijver over het einde der dagen, verklaarde dat deze missie op elk moment zonder enige waarschuwing kan komen. De rabbijn wees erop dat zelfs een schijnbaar kleine schermutseling, zoals die plaatsvond in Gaza zondagnacht, de oorlog van Gog en Magog in gang zou kunnen zetten.

“Iedere student geschiedenis weet, dat beschouwing achteraf altijd andere inzichten oplevert, maar op het moment weet je nooit hoe een oorlog uit kan breken,” vertelde rabbijn Winston Breaking Israel News. “De Eerste Wereldoorlog brak uit door de moord op Aartshertog Ferdinand. De Oorlog in Gaza in 2014 brak uit door de moord op drie jonge jongens. Hetzelfde geldt voor de oorlog van Gog en Magog maar dan zelfs meer.”

Winston zei dat dit verrassingselement, het niet weten hoe of wanneer de oorlog zal uitbreken, een tactiek is ter voorbereiding van de mensen.
“Hashem duwt gebeurtenissen vooruit”, zei Rabbi Winston. “Dus we kunnen er niet op voorbereiden. In tegenstelling tot conventionele oorlogen, die het gevolg zijn van de politiek, zal de oorlog van Gog en Magog niet het logische resultaat zijn van onze acties. Het is de manier van Hashem (God, letterlijk ‘de naam’) om ons geloof en vertrouwen in Hem in de laatste dagen op te bouwen. Hij wil dat we overal klaar voor zijn, omdat de Moshiach (Messias) anders is, dan alles wat tot nu toe geweest is.”

“Er zijn een aantal beschrijvingen over hoe de oorlog van Gog en Magog misschien zal zijn,” zei Winston. Hij verwees naar een beschrijving door rabbijn Elijah ben Solomon Zalman, bekend als de Vilna Gaon, die in de 18de eeuw zei, dat de oorlog 12 minuten zal duren en de wereld zal omvatten.

“Dat was toen ondenkbaar, maar nu kunnen we het wel als realistisch beschouwen,” zei rabbijn Winston. “Er zijn veel aspecten beschreven in profetie, waarvan sceptici zeggen dat ze onmogelijk zijn. Het is allemaal onderdeel van het grotere plan.”

Maar de rabbi waarschuwde dat zelfs de profetische beschrijvingen niet kunnen worden gebruikt om zich voor te bereiden voor de laatste veldslag.

“Gog en Magog is onvermijdelijk maar hoe of wanneer het zich voordoet zal afhangen van onze relatie met God, die er op aanstuurt,” zei Rabbi Winston. “We kunnen het vonnis veraangenamen tot het punt, waar we nauwelijks de oorlog merken. Of het kan nog afschuwelijker zijn dan wat we ons ooit konden voorstellen.”

Bron: https: israel365news.com

Vertaling: PoF

Deel dit artikel

1 reactie

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-61626">
christiane willems
Op 22 januari 2019 om 12:51 pm uur

HEEL INTERSANT ! HAD VANMORGEND NOG IN EZEKIEL 39 GELEZEN EN DACHT TOEN ” DE PUZZEL IS BIJNA AF “

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel