Er is een historisch akkoord bereikt voor het aanleggen van een gasleiding tussen Israël en Europa. Hadashot TV meldde zaterdag (25 nov.) dat er een akkoord is bereikt om een gasleiding aan te leggen, die Israël en Europese landen verbindt. Volgens het rapport is de overeenkomst ondertekend door Israël, Griekenland, Italië en Cyprus, met steun van de Europese Unie.

(Foto: Pixabay.com)

De pijpleiding zou ’s werelds langste en diepste onderzeese gasleiding worden, met een lengte van 2.000 kilometer en op een diepte van 3,5 kilometer, zal deze vier landen verbinden en Israël in staat stellen aardgas naar de Balkan en Midden-Europa uit te voeren.

Hadashot TV meldde dat de EU overeenkwam $100 miljoen te investeren in een haalbaarheidsstudie, voordat het akkoord werd bereikt. Nu, na twee jaar intensieve contacten, hebben de partijen een akkoord bereikt, dat deze week zal worden ingediend ter overweging door de lidstaten. De inschatting is dat het werk aan de gasleiding binnen een paar maanden zal beginnen.

Er wordt van uitgegaan dat het gas binnen vijf jaar door de pijpleiding zal vloeien en enorme sommen geld Israël binnen zal brengen. Onder de voornaamste clausules in de overeenkomst ligt de prioriteit voor de uitvoer van het gas naar de Europese markt, die wordt beschouwd als de grootste en belangrijkste markt, waarin de prijzen van aardgas het dubbele zijn van die in Israël.

Bron: www.israelnationalnews.com

Vertaling: PoF

Artikel trefwoorden: