Activiteiten


Door waterwinning verdroogde gronden verzakken in Iran

Na een droogte van 30 jaar en overmatig pompen, waarschuwen ambtenaren dat aardverzakking een groot gevaar vormt voor een land waar protesten over waterschaarste al tot uitbarstingen van geweld hebben geleid; zelfs Netanyahu heeft aangeboden om te helpen, maar Iraanse functionarissen hebben, zoals te verwachten viel, het aanbod verworpen.

Associated Press/gepubliceerd op 26-01- 2019

Scheuren verschijnen langs wegen in Iran, terwijl zich enorme gaten in het landschap openen, hun gapende muil is een zichtbaar teken vanuit de lucht van iets dat Iraanse autoriteiten nu openlijk erkennen: het gebied rond Teheran zakt letterlijk weg.
Onder de druk van een 30-jarige droogte en uitgehold door het overmatig oppompen van water, begon het uitgedroogde landschap rond de hoofdstad van Iran drastisch te zinken. Gezien via satellieten en wanneer men te voet om de stad loopt, waarschuwen ambtenaren dat wat zij noemen aardverzakking, een groot gevaar vormt voor een land waar protesten over waterschaarste al tot geweld geleid hebben.

Enorme gaten veroorzaakt door droogte en overmatig pompen van water in Iran, 8 augustus, 2018

“De aardverzakking is een verwoestend verschijnsel”, aldus Siavash Arabi, een meetexpert van het Iraanse departement voor cartografie. “De gevolgen worden wellicht niet direct gevoeld als een aardbeving, maar zoals je kunt zien, kan het na verloop van tijd geleidelijk verwoestende veranderingen veroorzaken.”
Hij zei dat hij “vernietiging van landbouwgronden, het scheuren van het aardoppervlak, schade aan civiele gebieden in steden, rioolleidingen, scheuren in wegen en schade aan water- en aardgasleidingen” kan aantonen.

Teheran, dat 1200 meter boven zeeniveau tegen het Alborz gebergte op een plateau is gelegen, is in de afgelopen 100 jaar snel gegroeid tot een uitgestrekte stad van 13 miljoen mensen in haar grootstedelijk gebied.
Al deze mensen hebben een ongelooflijke druk op de watervoorraden uitgeoefend op een gedeeltelijk droog plateau in een land, waar vorig jaar slechts 171 millimeter regen gevallen is. Een te grote afhankelijkheid van grondwater heeft gemaakt dat er steeds meer zout water wordt opgepompt uit de ondergrond.
“Oppervlaktegrond bevat water en lucht. Als je water van onder de grondoppervlakte pompt, veroorzaak je een lege ruimte, die in de bodem gevormd wordt,” zei Arabi. “Geleidelijk leidt de druk van de bovenlaag ertoe, dat de bodemdeeltjes aan elkaar kleven en dit leidt tot het verzinken van de aarde en de vorming van scheuren.”

Regen en sneeuw dat de ondergrondse waterhoudende lagen opnieuw kan aanvullen, was schaars. In het afgelopen decennium heeft Iran de langdurigste en ernstigste droogte in meer dan 30 jaar doorgemaakt, volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Naar schatting 97 procent van het land heeft te kampen met een zekere mate van droogte, zegt Irans Meteorologische Organisatie. Dat heeft geleid tot de gaten en scheuren door verzakkingen, die nu rond Teheran te zien zijn.
De Iraanse autoriteiten zeggen dat ze elk jaar tot wel 22 centimeter bodemdaling nabij de hoofdstad hebben gemeten, terwijl dat normaal gesproken maar 3 centimeter per jaar zou mogen zijn.
In andere delen van het land zijn zelfs nog hogere cijfers gemeten. Sommige verzakkingen (‘sinkholes’), die in het westen van Iran ontstonden, zijn wel 60 meter diep.

Die cijfers liggen dicht bij die gevonden zijn in een studie door wetenschappers van het GFZ (Duitse Onderzoekscentrum voor Aardwetenschappen) in Potsdam, eerder besproken door het tijdschrift Nature en aanvaard door het tijdschrift Remote Sensing of Environment. Met gebruik van satellietbeelden van tussen 2003 en 2017, schatten de wetenschappers dat de westelijke Teheranvlakte 25 centimeter per jaar daalt.

Hoe dan ook, de cijfers zijn alarmerend, volgens deskundigen.

“In Europese landen wordt zelfs maar 4 millimeter jaarlijkse bodemdaling als alarmerend beschouwd” zei de Iraanse milieuactievoerder Mohammad Darvish.

Het zinken kan worden gezien in de zuidelijke wijk Yaftabad van Teheran, die zich dicht bij boerenland en waterputten aan de rand van de stad bevindt. Barsten lopen onder muren en onder vensters en waterleidingen zijn gesprongen. Bewoners vrezen, dat slecht gebouwde gebouwen kunnen instorten.

Het zinken vormt ook een bedreiging voor de vitale infrastructuur, zoals het Imam Khomeini Internationale Vliegveld van Teheran. Duitse wetenschappers schatten, dat de grond onder de luchthaven 5 centimeter per jaar verzakt.

De olieraffinaderij van Teheran, een belangrijke snelweg, autofabrieken en spoorwegen bevinden zich ook op zinkende grond, zei Ali Beitollahi, een functionaris van het ministerie van wegen en transport. In het gebied wonen ongeveer 2 miljoen mensen, zegt hij.
Masoud Shafiee, hoofd van het departement voor cartografie van Iran, erkent ook het gevaar.
“De snelheden (voor bodemdaling) zijn zeer hoog en in vele gevallen gebeurt het in dichtbevolkte gebieden,” aldus Shafiee. “Het vindt plaats bij gevoelige infrastructuur zoals luchthavens, die wij als een topprioriteit beschouwen.”

Geopolitiek speelt een rol bij de watercrisis van Iran. Sinds de Islamitische revolutie van het land in 1979, heeft Iran getracht bedrijfstakken zelfvoorzienend te maken, om internationale sancties te dwarsbomen. Daarbij zijn de landbouw en de voedselproductie inbegrepen.

Het probleem is echter inefficiënt watergebruik op boerderijen, die meer dan 90 procent van het watergebruik van het land vertegenwoordigen, zeggen de experts.

De droogte en de watercrisis hebben de sporadische onrust al bevorderd, die Iran in het afgelopen jaar onder ogen heeft gezien. In juli leidden protesten rond Khorramshahr, ongeveer 650 km ten zuidwesten van Teheran, tot geweld toen inwoners van de overwegend Arabische stad nabij de grens met Irak klaagden over brak, modderig water, dat uit de kranen kwam gedurende de jarenlange droogte.

De onrust daar vermengde zich met het bredere gevoel van onbehagen in heel Iran, terwijl het wordt geconfronteerd met een economische crisis die ontstond door de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de VS terug te trekken uit de nucleaire overeenkomst van Teheran met de wereldmachten.

Premier Benjamin Netanyahu, die zich lang heeft verzet tegen de Iraanse theocratische regering, gaf zelfs in juni een online video vrij, waarin hij de watertechnologie van zijn land aanbood in een steek tegen de leiders van Iran.
“Het Iraanse regime roept: “Dood aan Israël” zei Netanyahu. “Als reactie roept Israël: “Leve het Iraanse volk”.
Iraanse functionarissen legden het aanbod naast zich neer. Maar oplossingen voor de watercrisis zullen moeilijk te vinden zijn.

De crisis “vindt haar oorzaak in decennia van sancties en samenhangend politiek wanbeleid, dat het waarschijnlijk wel heel moeilijk zal maken om de opkomende crisis te verzachten, vóór die blijvende beschadiging aanricht in het land”, aldus Gabriel Collins, een lid van het wetenschappelijk Rice University Baker Institute.

De Iraanse autoriteiten zijn begonnen met het bestrijden van illegale waterputten. Ze onderzoeken evenwel ook nog het gebruik van ontziltingsinstallaties langs de Perzische Golf, maar die vereisen enorm veel energie. Boerderijpraktijken moeten evengoed veranderen, zeggen de experts.

“We moeten ons ontwikkelingsmodel veranderen, zodat het minder afhankelijk is van water en bodem,” zei Darvish, de activist. “Als we niet snel handelen om de bodemdaling te stoppen, kan het zich verspreiden naar andere gebieden.”

Bron: www.ynetnews.com

Vertaling: PoF

Foto’s: Youtube

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel