Het is u gelukt! Verarmde kinderen van 100 gezinnen die onder de armoedegrens leven, woonden op Shushan Purim een feestviering bij en kregen elk een doos met traditionele artikelen. Zingen, dansen, kostuumartikelen en het vertellen van het historische verhaal, vergezeld van borden vol Hamansoren-koekjes.

Ook werden 30 Mishloah Manot-pakketjes gegeven aan mensen die door de organisatie voor blinden en slechtzienden worden geholpen. – Klik op titel om meer te lezen

U bent de beste! We zijn zo dankbaar voor uw partnerschap waarmee we deze evenementen kunnen brengen! U hebt zoveel mensen hier in Israël gezegend in een tijd dat ze niets hadden om zelfs Purim met of vrienden te vieren en om samen te zijn. Bedankt voor uw hulp om dit mogelijk te maken!

Pesach zegeningen

Supermarktcadeaubonnen en Pesach-gerechten zoals Matzot (ongezuurd brood speciaal voor de feestdagen) werden uitgedeeld in Bat Yam door Israel Relief Aid, dankzij donoren die dit mogelijk hebben gemaakt.

Ontvangers waren Israëliërs, verarmde gezinnen die onder de armoedegrens leven.

Deze Israëliërs waren eenoudergezinnen, Ethiopische en Oekraïense immigranten die onder de armoedegrens leven, en Holocaust overlevenden. Op deze foto’s staan enkele ontvangers, maar in totaal zijn veel mensen geholpen.
Feestdagen hier in Israël (met name het Pesach) zijn zo duur om te vieren. Bedankt voor het brengen van vreugde voor Israël en moge u en uw familie gezegend zijn!

(Vertaald uit nieuwsbrieven van Jo Kaplan, in Israel)