Jack en Inge van der Tang hebben in een bijeenkomst van Gemeente Shamar op 8 februari 2020 een kort overzicht gegeven van wat er de afgelopen zes jaar is gebeurd. – lees meer –

Hier kunt u die video zien (16 minuten). Het is een overzicht van voornamelijk de ontwikkeling van Pillar of Fire. Ook speelt gemeente Shamar daarbij een rol, omdat deze gemeente is voortgekomen uit het werk van Pillar of Fire.