Nations Bless Israel is een jaarlijkse oproep aan alle Christenen, om op één bepaalde dag, over zoveel mogelijk landen verspreid, tegelijk het initiatief te nemen om samen door gebed, lofprijzing en het blazen op shofars en het proclameren van Gods Woord, Israël en de volkeren te zegenen. De volgende keer zal DV zijn op zaterdag 16 mei 2020.

Nations Bless Israel is een wereldwijde profetische actie en proclamatie. Het is het Lichaam van Christus dat opstaat in haar geestelijke verantwoordelijkheid en autoriteit, om onze naties op één lijn te brengen met Israël. Op één dag laten we eensgezind, één stem horen, in ons land en over de hele wereld. – lees meer –

Velen over de hele wereld hebben de indruk dat God in onze tijd het belang ervan benadrukt dat de volkeren Israël zegenen, en op één lijn komen met Israël en Gods doelen voor de eindtijd.

Israël zegenen wil niet zeggen dat we andere volken afwijzen – alle volken op de aarde zijn geschapen, geliefd en geroepen door God.

Het is geen politieke verklaring dat we het eens zijn met elke beslissing die Israël of welke regering dan ook, neemt.

We antwoorden op de oproep in Genesis 12:3. We erkennen dat God een Verbond sloot met Abraham, Isaäk en Jacob. We staan naast het volk en land van Israël, en zoeken hen te zegenen. We antwoorden op Gods oproep te bidden voor de vrede van Jeruzalem.

We roepen kerken, organisaties en volkeren op om in liefde en eenheid te staan, en een golf van lofprijzing en zegening te laten uitgaan.

Nations Bless Israel is een oproep tot eenheid, nationaal en wereldwijd.
Een oproep om in eensgezindheid en liefde, Israël te zegenen.
Er is kracht in eenheid, Joh. 17:22-23.
Samen oefenen we onze geestelijke autoriteit uit, in het proclameren en vestigen van Gods wil voor Zijn uitverkoren Volk.

We nodigen u uit om deel te nemen aan Nations Bless Israel!

De bedoeling is:

Shofarblazen bij zonsopgang 07.00 uur (plaatselijke tijd) – of eventueel een andere tijd naar keuze

Nodig mensen uit met shofars en andere instrumenten, en hen die willen bidden en proclameren om deel te nemen, in steden verspreid over het land.

Mensen kunnen ervoor kiezen in (kleine!) groepen samen te komen (denk aan de 1,5 meter onderlinge afstand), of individueel deel te nemen.
Men kan op shofars blazen op hoge plaatsen, in poorten, op stranden en waar de Heer hen toont om naar toe te gaan. Zo staan we op onze grond, en bedekken ons land.
Kern-Bijbelteksten kunnen geproclameerd worden, en mensen kunnen bidden zoals God hen leidt.
Het geluid zal uitgaan – om doorbraken te brengen en veranderingen in de hemelen teweeg te brengen. Gods Woord zal niet ledig terugkeren.

Misschien kunt u hiervoor ook plaatselijke leiders van kerken en/of uit de politiek uitnodigen. Nodig mensen uit diverse culturen uit.
Het gaat erom samen in eenheid te staan – om zegen uit te spreken, namens onze volkeren.
NB het gaat het er bij deze actie nadrukkelijk om, dat u dit buiten doet. Niet in huiskamers of zaaltjes etc. Houdt onderling 1,5 meter afstand.
In de oorspronkelijke plannen was ook voorzien in avondbijeenkomsten. Die zijn in de huidige situatie niet mogelijk.

Een synchrone golf van aanbidding en zegening zal over de wereld gaan – van de einden der aarde naar Israël.”

Voor meer informatie, met name over de redenen achter deze actie, verwijzen we u graag naar deze webpagina:
https://nationsblessisrael.website/why-bless-israel/
Deze is in het Engels. Voor een Nederlandse vertaling, zie deze PDF.