Activiteiten


Oproep tot dag van berouw en inkeer, 26 september 2020

De Amerikaanse voorganger Jonathan Cahn heeft recent een oproep doen uitgaan tot wereldwijde verootmoediging en terugkeer naar God. De dag is gepland op zaterdag 26 september 2020. 

 

“We staan op een cruciaal moment in de wereldgeschiedenis. Een tweesprong die permanent de koers van de wereld ten goede of ten kwade kan bepalen, naar rampspoed of verlossing.
We zien nu wat de Bijbel voorspelt. De grote afval, de grote afvalligheid, het wegkeren van God. God buiten alles plaatsen. Het promoten van seksuele immoraliteit. Het doden van miljoenen ongeboren baby’s. Een opkomende cultuur van duisternis en goddeloosheid. We zien naties die God kenden, maar zich nu tegen Hem en Zijn wegen keren. – We weten dat er een afval komt, maar de Bijbel voorzegt ook dat God Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees. Opwekking is mogelijk. Maar opwekking kan alleen maar komen door verootmoediging. – God zegt: “Als Mijn volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend Mijn aanwezigheid zoekt, en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven, Ik zal hun gebeden verhoren en hun land genezen.” (2 Kronieken 7:14)

Zie hier de video van Jonathan Cahn (5 minuten).

De oproep is om in hoofdsteden van landen een nationale bijeenkomst te organiseren, met zoveel mogelijk christelijke leiders, gelovigen en kerkelijke vertegenwoordigers. Ook in zoveel mogelijke andere steden. In kerken, in huizen, door het hele land. Een dag van omkeer die een begin kan zijn van een beweging van berouw en bekering, van gebed, eerst voor Gods volk, en dan voor onze eigen natie. Om terug te keren naar God in gebed, gerechtigheid, heiligheid, in de verspreiding van het Evangelie door de Heilige Geest en om voorbede te doen voor ons eigen land.”

Deze “Dag van omkeer” is gepland op zaterdag 26 september 2020.

Van 18 t/m 28 september staan de Bijbelse tien dagen van berouw op de kalender (de 18e is de Dag van Bazuingeschal, ook wel Rosh HaShanah genoemd). De oproep is ook om die dagen apart te houden voor intensief gebed en vasten (op 29 september is Jom Kipoer, de Grote Verzoendag.)

9 juli 2020:
Als voorbereiding hierop heeft Cees Vork (van Op de Bres) een studie opgenomen. Klik hier om deze te zien (18 minuten). De Kerk speelt een cruciale rol in ons land, om ons te verootmoedigen, en op de bres te staan voor ons land, zodat Nederland nog een kans krijgt. Twintig jaar geleden gaf de Heer een profetische oproep aan Cees door, gericht aan Nederland, om tot Hem terug te keren. Nu is de tijd van ‘oordeel’, van crisis, aangebroken. “Als we niet luisteren, komt het oordeel op een sterkere manier terug.” Maar nóg hebben we een kans. “Onze opdracht is om te bidden, om profetisch te spreken, en het land te waarschuwen”. Een uitdaging aan ons allemaal, om ons hiervoor in te zetten.

Als Pillar of Fire willen ook wij aan deze oproep gehoor geven. De exacte invulling daarvan maken wij nog nader bekend. Op dit moment hebben in elk geval ook stichting Op de Bres en de organisatie Blaas de Bazuin aangegeven mee te doen.

Meer info:
https://web.archive.org/web/20200320054201/http://thereturnwebsite.org:80/

Jonathan Cahn (geb. 1959) is voorganger van Beth Israel Worshipcenter in Wayne, New Jersey (VS). Ook is hij auteur van diverse boeken, m.n. “The Harbinger”, “the Mystery of the Shemitah”, “The Book of Mysteries”, en “The Paradigm”.

Deel dit artikel

1 reactie

li class="comment even thread-even depth-1" id="comment-66270">
Berend en Anneke Scholten
Op 20 oktober 2021 om 12:04 pm uur

Kan het zijn dat de tijd zich herhaald en we nu Deut 28: 7-10 zien gebeuren ?Wat zegt de Davidster voor u als niet Jood. De davidster die eens ten dode was, is nu ten Leven geworden voor het Joodse volk, zie hun Lands vlag. G’D houd Zijn belofte, Zijn Naam is; IK BEN . Dank U Heer Jezus Voor Uw Heilige Geest die in ons woont en dat wij door Uw Geest op de bres mogen staan.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel