Activiteiten


Dag van Berouw en Inkeer 26 september 2020 – update

Onder de engelstalige naam ‘The Return’ worden christenen wereldwijd opgeroepen tot gebed. Met name in de periode 18 t/m 28 september wordt opgeroepen tot bidden en vasten, met als centrale dag zaterdag 26 september. Ook in Nederland hebben zich inmiddels vele kerken en groepen aangemeld om mee te doen.

In deze onzekere tijd, waarin velen verontrust zijn en richting zoeken, geloven wij dat verootmoediging en gebed de weg zijn om terug te keren tot God. Nederland is op vele fronten afgedwaald van de God van de Bijbel. Helaas is de secularisatie ook doorgesijpeld in onze Westerse kerken en in onze harten: er is veel aandacht voor de buitenkant. Daarom hebben we de periode van 18 tot 28 september aangegrepen om te gaan bidden en vasten.

Verschillende organisaties geven verootmoediging op een eigen manier gezicht in deze periode.

Via Facebook, de websites van de deelnemende organisaties en https://www.facebook.com/deterugkeernederland zal aan dit initatief aandacht worden gegeven.

Om het gebed te ondersteunen, zal gedurende de 10 dagen een online programma te volgen zijn op https://www.facebook.com/deterugkeernederland (o.a. een dagelijkse video-overdenking door verschillende leiders en voorgangers).

Download hier een 10-daags Gebedsplan! (PDF, 12 pag.)

Op zaterdag 26 september, De Dag van Inkeer, zijn er meerdere samenkomsten gepland in ons land.
In de ochtend zal in Den Haag een samenkomst plaatsvinden van Stichting Pillar of Fire (met live-uitzending via https://www.facebook.com/deterugkeernederland, en via de genoemde speciale Facebookpagina).
Aanvang 11.00 uur (onder voorbehoud).

’s Avonds is er een samenkomst op De Betteld in Zelhem.

Het initiatief wordt geleid door Jack van der Tang (Stichting Pillar of Fire) en Cees Vork (Stichting Op de Bres). Het comité van aanbeveling bestaat uit: Ruben Flach (St. Opwekking), Hans Maat (Evangelisch Werkverband), Wim Hoddenbagh (St. Presence), Gerhard Hobelman (de Betteld) en Machiel Jonker (VPE).

https://www.youtube.com/watch?v=cn9wlzsFKzc
 • The Return is een internationaal gebedsinitiatief dat is begonnen in de VS (zie www.thereturn.org). 600.000 kerken in Zuid Amerika, 93.000 voorgangers in India en miljoenen christenen wereldwijd hebben zich erbij aangesloten. Vele christelijke TV-stations in de VS zullen de bijeenkomst op 26 september a.s. in Washington DC uitzenden.

NB. Er is een flyer beschikbaar! Belangstelling? Mail naar info@pillaroffire.nl

Zie ook dit artikel door Dick van den Bos (8 sept.):
https://revive.nl/bidden-en-vasten-wordt-in-nederland-op-grote-schaal-opgepakt-het-is-zeer-urgent/

Deel dit artikel

7 reacties

li class="comment even thread-even depth-1 parent" id="comment-63719">
loesrael
Op 28 september 2020 om 12:12 pm uur

wat heb ik genoten van de dienst van maandag morgen, ik heb als halfjoodse vrouw nooit goed kunnen vatten de vergeving en verzoening van Christus, nu het vanuit het joodse denken wordt uitgelegd komt het binnen.
Het belang van n gemeente als deze is essentieel voor juist joodse mensen,
de verduistering wordt nu vlak voor mijn 65 jaar omhoog getild,
en de Heer heeft me in de week vrijgezet ook in tongentaal,
dankbaar Hij maakte mij vol na jaren zoeken.

  li class="comment byuser comment-author-jackvandertang bypostauthor odd alt depth-2" id="comment-63727">
  Jack van der Tang
  Op 29 september 2020 om 3:37 pm uur

  Beste Loes, dank voor je erg bemoedigende reactie. We zijn dankbaar voor wat je hebt gedeeld en je bemoedigt ons om door te blijven gaan. Gods rijke zegen.

li class="comment even thread-odd thread-alt depth-1 parent" id="comment-63714">
Loes van Es
Op 27 september 2020 om 4:08 pm uur

s avond is in Zelhem juist n beleidenis dienst geweest die de hele avond in beslag nam.
Misschien heeft u de informatie die er was gemist.
Erger is dat zenders als grootnieuwsradio geen aandacht geven ondanks geregeld hun kontakten hierover

Ik voel zelf dat als het opwekking is alle laden uit de kast worden getrokken maanden van te voren, maar bij n cruciale tijd van berouw het stil blijft.
Toch vraagt de Here ons juist dan uit te stappen en doorte geven en zelf vol te houden.
Hij wil gehoord worden, shalom en behoud uw vreugde.

  li class="comment byuser comment-author-jackvandertang bypostauthor odd alt depth-2" id="comment-63726">
  Jack van der Tang
  Op 29 september 2020 om 3:36 pm uur

  Beste Loes, Dank voor de reactie. Als eerste: Groot Nieuws Radio heeft er kort aandacht aan gegeven door een interview. Wat de Terugkeer betreft, hebben we geconstateerd dat er verschillende meningen zijn over de situatie van ons land, over wat nu werkelijk verootmoediging is. We hebben nog een (lange?) weg te gaan. Zegen.

li class="comment even thread-even depth-1 parent" id="comment-63707">
Hans van den Berg
Op 26 september 2020 om 9:04 pm uur

ben geschokt door het lauwe gebed van Pillar of Fire NL bij de Return. Geen benoeming van de grote zonden van Nederland/Europa: Nederland de eerste met homohuwelijk, homo adoptie, abortus, euthanasie, legalisering van drugs en prostitutie. Is dit “repentance”???
Ik bidt dat God ook de lauwe betrokkenheid van de Nederlandse kerken vergeeft. PKN, reformatorische kerken, RK, zelf evangelische en pinkstergemeenten die in grote mate ontbreken op de lijst van deelnemers. Moge God desondanks de oprechte gebeden van het”remnant” ook in Nederland horen en verhoren!

  li class="comment odd alt depth-2" id="comment-63710">
  Franc Hob
  Op 26 september 2020 om 10:10 pm uur

  Ik ben het helemaal met deze meneer eens. Ik bid voor vergeving Heer en bekeer me namens Nederland van deze zonden van legalisering van abortus, homohuwelijken en -adoptie, legalisering van drugs en prostitutie. Ik breek alle lauwheid en apathie van de Nederlandse kerken en verwerp die. Ik bekeer me ervan en ik roep het uit Heer voor uw genade dat Uw vuur mag vallen op christelijke leiders en alle andere christenen zoadat er ook in dit land een opwekking mag komen als nooit tevoren. Ik bid voor de overheid die veel informatie achterhoud in deze tijd. Ik roep het uit Heer dat wij christenen in vrijheid ons christelijk geloof mogen blijven uitoefenen overeenkomstig Uw Woord.

  li class="comment byuser comment-author-jackvandertang bypostauthor even depth-2" id="comment-63725">
  Jack van der Tang
  Op 29 september 2020 om 3:33 pm uur

  Beste Hans, kritiek vanaf de zijkant is erg makkelijk. Een vraag aan mij eerst gericht, zou je zo meer duidelijkheid hebben gegeven.
  Uit de VS was de vraag of ik een korte video boodschap kon inspreken namens Nederland. Eerst kort een inleiding over Nederland en daarna een gebed. Ik kreeg daar uiterst 2 minuten voor. Als ik alle zonden bij naam zou benoemen, dan had ik een hele lange tijd nodig gehad. Het bijzondere is dat ik internationaal diverse reacties heb gehad dat men dankbaar was met de bijdrage en erkenning dat we een zondig land zijn. Beste Hans, daarom het verzoek, informeer eerst naar de achtergrond voordat je gelijk een oordeel velt. Ik sluit hierbij deze discussie af. Gods zegen, Jack van der Tang

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel