Onder de engelstalige naam ‘The Return’ worden christenen wereldwijd opgeroepen tot gebed. Met name in de periode 18 t/m 28 september wordt opgeroepen tot bidden en vasten, met als centrale dag zaterdag 26 september. Ook in Nederland hebben zich inmiddels vele kerken en groepen aangemeld om mee te doen. – lees meer –

In deze onzekere tijd, waarin velen verontrust zijn en richting zoeken, geloven wij dat verootmoediging en gebed de weg zijn om terug te keren tot God. Nederland is op vele fronten afgedwaald van de God van de Bijbel. Helaas is de secularisatie ook doorgesijpeld in onze Westerse kerken en in onze harten: er is veel aandacht voor de buitenkant. Daarom hebben we de periode van 18 tot 28 september aangegrepen om te gaan bidden en vasten.

Verschillende organisaties geven verootmoediging op een eigen manier gezicht in deze periode.

Via Facebook, de websites van de deelnemende organisaties en www.de-terugkeer.nl zal aan dit initatief aandacht worden gegeven.

Om het gebed te ondersteunen, zal gedurende de 10 dagen een online programma te volgen zijn op www.de-terugkeer.nl (o.a. een dagelijkse video-overdenking door verschillende leiders en voorgangers).

Download hier een 10-daags Gebedsplan! (PDF, 12 pag.)

Op zaterdag 26 september, De Dag van Inkeer, zijn er meerdere samenkomsten gepland in ons land.
In de ochtend zal in Den Haag een samenkomst plaatsvinden van Stichting Pillar of Fire (met live-uitzending via www.de-terugkeer.nl, en via de genoemde speciale Facebookpagina).
Aanvang 11.00 uur (onder voorbehoud).

’s Avonds is er een samenkomst op De Betteld in Zelhem.

Het initiatief wordt geleid door Jack van der Tang (Stichting Pillar of Fire) en Cees Vork (Stichting Op de Bres). Het comité van aanbeveling bestaat uit: Ruben Flach (St. Opwekking), Hans Maat (Evangelisch Werkverband), Wim Hoddenbagh (St. Presence), Gerhard Hobelman (de Betteld) en Machiel Jonker (VPE).

https://youtu.be/cn9wlzsFKzc
  • The Return is een internationaal gebedsinitiatief dat is begonnen in de VS (zie www.thereturn.org). 600.000 kerken in Zuid Amerika, 93.000 voorgangers in India en miljoenen christenen wereldwijd hebben zich erbij aangesloten. Vele christelijke TV-stations in de VS zullen de bijeenkomst op 26 september a.s. in Washington DC uitzenden.

NB. Er is een flyer beschikbaar! Belangstelling? Mail naar info@pillaroffire.nl

Zie ook dit artikel door Dick van den Bos (8 sept.):
https://www.revive.nl/bidden-en-vasten-wordt-in-nederland-op-grote-schaal-opgepakt-het-is-zeer-urgent/

Artikel trefwoorden: