Activiteiten


Massale Aliyah verwacht in komende jaren

“De Leeuw van Juda zal brullen uit het Westen”In 2015 kwam de nieuwste (10e) editie uit van het boek “Let My people go!”, van Tom Hess. Dit jaar (2020) bracht hij daar weer een update van uit. Hierin schrijft hij over de openbaring die hij ontving van de God van Israël, over de nu snel komende massa-emigratie van Joden naar Israël. Onder andere de Covid-pandemie, en het opnieuw sterk stijgende antisemitisme, (zullen) fungeren als katalysator. De wereldwijde Kerk word dringend opgeroepen Gods plan hierin te verstaan, en Israël en de Joden te helpen.

Onderstaand is uit de uitgebrachte (digitale) update, van deze 10e editie, en publiceren we hier met toestemming (foto boven: Tom Hess geïnterviewd door CBN, 24 juni 2020 – 5 min.)

“Update 2020

ALIYAH OPENBARING: VOORBEREIDING OP EEN GROTE ALIJAH

HET DECENNIUM VAN DE “ROARING TWENTIES” BEGINT MET DE LEEUW VAN JUDA DIE ZAL BRULLEN UIT HET WESTEN

DOOR DE WERELDWIJDE COVID-19 PANDEMIE

HIJ ZAL BRULLEN ALS EEN LEEUW:

“ALS HIJ BRULT, ZULLEN ZIJN KINDEREN BEVEND VAN ANGST UIT HET WESTEN KOMEN.” (HOSEA 10: 10-11)[1]

Op 19 maart 1987 sprak G’d in mijn geest dat het oordeel aan de deur van Amerika lag. Toen ik op 24 maart aan het bidden was in ons gebedshuis in Washington DC met uitzicht op het Capitool van het Hooggerechtshof, bracht God me in de Geest.

Het leek alsof de eeuwigheid aan mijn voeten lag. Er gingen bommen af boven onze hoofden. In het visioen pakte ik de telefoon om iemand te bellen en te waarschuwen, maar het was te laat. Plotseling merkte ik dat ik bad tegen de machten van het communisme en de islam. Toen leek de eeuwigheid voor mij te verdwijnen.

Naderhand zei een stille zachte stem in mijn geest: “Binnenkort komen er zware oordelen over Amerika, maar ik houd ze even tegen omdat de Joden niet voldoende zijn gewaarschuwd om naar Israël terug te keren.”

De Heer gaf mij mandaat om ‘de trompet te blazen voor Zion’ en ‘laat een alarmsignaal horen’ door heel Amerika in liefde, waarbij het Joodse volk wordt gewaarschuwd onmiddellijk naar Israël terug te keren. Ook kreeg ik de opdracht om de christen-zionisten in Amerika aan te moedigen om voor het Joodse volk te bidden, en de mensen te waarschuwen en te helpen bij de terugkeer naar hun beloofde land. Cindy Jacobs profeteerde recent (aug. 2020) dat dit woord van de Heer voor de tijd waarin wij nu leven, voor nú is, voor 2020.

Kort daarna waarschuwde David Wilkerson, predikant van Times Square Church & Teen Challenge, ook voor financiële schokken, plagen en zowel biologische als nucleaire aanvallen.

Op 1 oktober 1987 schreef ik het boek ‘Let My People Go!’ vanuit dit visioen en dezelfde maand begonnen we Jeruzalem Huis van Gebed voor alle Volkeren op de Olijfberg. We bidden nu al 33 jaar 24/7 voor de terugkeer van Joden naar Israël.

Waarschuwen
We hebben de eerste editie van het boek, ‘Let My People Go!’, in 1988 naar 12.000 Joodse leiders gestuurd. G-d zei dat ik de Joden in de VS moest waarschuwen. Vijftien jaar later, in 2003, stuurden we 550.000 exemplaren van dit boek naar Joodse leiders in de VS, toen op 9/11 de Twin Towers in New York vielen. Na de beurscrash van 2008 in New York bleven we 24/7 bidden voor Aliyah. We hopen in het laatste kwartaal van 2020 nogmaals een verzending van 700.000 exemplaren te doen, om de Amerikaanse Joden te waarschuwen naar huis te komen voor het te laat is.

In Rusland hielden we gedurende zeven jaar Jericho Marsen rond het Rode Plein van het Kremlin, en we zagen meer dan 1,3 miljoen Joden vanuit Rusland naar Israël komen in de jaren 1986-1995.

Vanaf 2013-2019 voerden we elk jaar een jaarlijkse Aliyah Prayer Tour naar de VS tijdens het Pesach gedurende 8-10 dagen naar de 12 grootste Joodse gemeenschappen in de VS, waaronder Los Angeles, Chicago, Miami, Washington DC, Virginia, Maryland, Philadelphia, New Jersey, New York City, Boston, Toronto (Canada) en heel Europa. G-d heeft ons veel dingen laten zien die we moeten verbreken en die we moeten verkondigen in gebed voor de terugkeer van de Joden naar Israël.

Op 12 april, tijdens Pesach 2020, op het Feest van de Eerstelingen, gedurende de hevigste periode van de Covid-19-pandemie in Brooklyn, New York City, in ons 8e jaar, een tijd van berouw en een nieuw begin, startte een 24/7 “Ark van Zijn Aanwezigheid” Aliyah House of Prayer in New York City voor de doorbraak van Aliyah vanuit New York City en het Westen.

Daar proclameren zij elke dag de 700 Schriftplaatsen over Aliyah en moedigen ze de Joden aan om naar huis te komen!

Ik geloof dat dit de laatste waarschuwing zou kunnen zijn, omdat onlangs meer dan 10.000 Joden in de omgeving van New York City, in de VS en in de grootste Joodse steden en Europese landen aan Covid-19 stierven. Waarom werd New York City en de VS zo hard getroffen, terwijl juist dat het meest geavanceerde en ontwikkelde land ter wereld is? Zou het kunnen zijn dat G-d de Verenigde Staten begint te ontrafelen zoals Hij deed in de voormalige Sovjet-Unie van 1986-1995, omdat het Zijn bestemde tijd is om de Joden naar huis te brengen in Israël? Als dit de bestemde tijd van G’d is, zou Hij heel goed de Covid-19 pandemie kunnen gebruiken om de Joden uit de VS en de westerse naties voor te bereiden om hun ogen naar Jeruzalem te richten om thuis te komen in hun Beloofde Land, Israël.

‘Mijn woord dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.’ 700 Schriftplaatsen roepen de Joden naar huis. Het is nu Zijn tijd.

Ik geloof dat dit de laatste periode is voor veel grotere schokken en dat dit voor de Joden de laatste gelegenheid zou kunnen zijn om op een “normale manier” met hun financiën naar huis te komen voordat de zaken veel erger worden. Hij zegt in het boek Haggaï dat Hij alles zal schudden dat kan worden geschud.

2020: ALIYAH ALS EEN FUNDAMENTELE VERANDERING NAAR EEN NIEUWE PERIODE

Een fundamentele verandering in 2020 is dat Jeruzalem en Israël een grotere bekendheid zullen krijgen voor Joodse mensen wereldwijd. De Aliyah uit de VS en het Westen zal aanzienlijk toenemen, en meer Joodse mensen zullen hun Koning ontvangen.

We zien deze dagen verbazingwekkende dingen gebeuren. We hebben het zien schudden in de grootste Joodse stad ter wereld, New York City, waar meer dan 2 miljoen Joodse mensen in de regio New York City wonen. Er zijn meer Joodse mensen in het hele gebied van New York City dan in de zeven grootste Joodse steden van Israël. Stel het je eens voor. G-d schudt New York. Hij schudt grote Joodse gebieden zoals Frankrijk, België, het VK, Duitsland, Italië, Brazilië, Argentinië, Canada, de VS en zelfs Australië. De meeste grote Joodse delen van de wereld worden door elkaar geschud. Wat gebeurt er? Het Joodse volk in die landen beseft dat er voor de Joden in Israël – de seculiere Joden, de orthodoxe Joden, de Zionistische Joden, alle verschillende soorten Joden – beter wordt gezorgd in Israël dan in die landen. In Israël stierven ongeveer 600 Joden (tot dusver, augustus 2020) door Covid-19, terwijl in de landen waar de helft van het Joodse volk nog leeft, duizenden Joden zijn omgekomen – tienduizend. Dus mogelijk hebben 15 keer meer Joden door dit virus het leven verloren in die landen dan in Israël. Veel Joden in de genoemde landen zeggen op dit moment dat zij Aliyah naar Israël willen maken. In feite verhuizen veel van de in het land geboren Israëli’s die al jaren in het buitenland wonen – tot wel honderdduizend – terug naar Israël omdat ze terug willen zijn in Israël, hun thuisland en het thuisland voor alle Joden. Ze weten dat het hun thuisland is en ze willen naar huis komen. Nu zeggen veel Joden – seculiere, orthodoxe en zionistische Joden over de hele wereld -: “We willen nu Aliyah maken naar Israël.” Het Joods Agentschap zegt dat ze in het komende jaar denken dat wel 100.000 Joden binnenkort naar huis kunnen komen.

Toen ik het boek ‘Let My People Go!’ in januari 2020 bijwerkte, voor Covid-19, voelde ik dat de Heer me liet zien dat meer dan een miljoen Joodse mensen terug konden komen uit de westerse landen in het decennium van de jaren 2020. Met alles wat er sindsdien is gebeurd, kunnen het er zelfs meer dan een miljoen zijn. We weten dat G-d ze uit het noorden, zuiden en oosten had meegebracht, maar deze periode is het tijd voor hen om terug te komen uit het westen, waar 90% buiten Israël woont. Hij zegt in Hosea 11: 10-11 dat het Joodse volk bevend uit het Westen zal komen. Ik geloof dat we ze het komende decennium zullen zien. Aliyah zal op een zeer significante manier groeien vanuit de westerse volken, vanwege het schudden dat plaatsvindt en in de komende jaren zal plaatsvinden.

We weten dat de volheid terug zal komen. Er staat dat alle Joden in de wereld terug zullen komen. In Ezechiël 39:27 staat: “Ik zal ze terugbrengen, zonder er één achter te laten.” Dus ze zullen terugkomen alsof ze uit Egypte kwamen; niemand bleef achter. Uiteindelijk zullen alle Joden uit New York City en het hele Westen allemaal terug zijn in Israël zoals het Woord van G’d zegt, gesproken tot de profeet Ezechiël. We weten dat het boek Ezechiël werd geschreven nadat ze terugkwamen uit Egypte, dus het is duidelijk dat hij in het boek Ezechiël niet spreekt over hen die uit Egypte kwamen.

Er is nog een vers dat krachtig spreekt over Aliyah uit het boek Micha 2: 12-13. Er staat: ‘Ik zal jullie zeker allemaal verzamelen, Jacob. Ik zal zeker het overblijfsel van Israël samenbrengen. Ik zal ze samenbrengen als schapen in een hok, als een kudde in Zijn weiland. De plaats zal vol mensen zijn.’’

Deze verzen spreken over Israël. Het is een interessant Schriftgedeelte. “Degene die de weg openbreekt, gaat voor hen uit.” G-d roept voorbidders op om met Hem te staan in “het openbreken van de poorten” van New York City, “het openbreken van de poorten” van de Joodse gemeenschappen in de VS, Europa en in de wereld om het Joodse volk naar Israël terug te zien keren. Er staat: “Ze zullen door de poorten breken en naar buiten gaan, hun koning aan hun hoofd.” De Joden zullen terugkomen naar Israël!

We weten dat het antisemitisme vooral in de westerse wereld, waar 95% van de Joden buiten Israël momenteel woont, enorm toeneemt. Dit zijn de jagers die opstaan, terwijl de vissers aan het vissen zijn, en we weten dat dit de tijd is. In New York City, net voordat dit virus opkwam, van Hanukkah tot begin januari, waren er tien grote incidenten van antisemitisme in heel New York City, en het neemt alleen maar toe. We moeten ons dus realiseren dat G-d spreekt – niet alleen door dit coronavirus, maar ook door het antisemitisme dat overal in de westerse wereld toeneemt.

Micha 2:13 b zegt: “De koning zal voor hen uit trekken, de Heer aan hun hoofd.” De koning van de Joden zal hen voorgaan. Hij leidt ze terug naar Israël. Er staat dat Hij voor hen zal voorbijgaan en dat de Heer aan hun hoofd zal staan. Deze Aliyah wordt dus geïnitieerd door de Heer Zelf die ernaar verlangt dat Zijn volk terugkomt naar Zijn land en naar hun Messias om voorbereid te zijn op de komst van de Koning der Glorie. We danken G-d voor wat Hij doet door de schudden heen. Ik geloof dat het schudden van G-d het volgende doel heeft:

• de volledige verlossing hetgeen door dit schudden zal plaatsvinden[2]

• dat wij ons zullen bekeren en vernederen, Zijn aangezicht zoeken en ons afkeren van onze slechte wegen[3]

• om te wandelen in de vreze des Heren en te wandelen in de heiligheid des Heren[4]

• voor Israël om zich volledig te richten op hun doel[5]

• voor de Joden om hun ogen naar Jeruzalem te wenden, en weg te trekken uit de volkeren.[6]

Het is tijd om naar huis te komen, omdat 700 Bijbelteksten hen naar huis roepen, en de Heer aan hun hoofd gaat voor hen uit, terug naar het land Israël.

We weten ook dat, volgens het Woord van G-d en op basis van statistieken, Israël verreweg de veiligste plaats ter wereld is voor het Joodse volk. In de afgelopen tachtig jaar is 99% van alle Joden die zijn vermoord buiten Israël omgebracht. Slechts 20.000 Joden werden gedood in de oorlogen van Israël.

Ook nu nog sterven er buiten Israël veel meer Joden aan het coronavirus dan er in Israël wonen. Israël is verreweg de veiligste plek voor hen. Zelfs abortusstatistieken schatten dat ongeveer zes miljoen Joden buiten Israël werden vermoord, terwijl dat in Israël beduidend minder was.
In Israëlische gezinnen ligt het geboortecijfer met 3,5 kinderen het hoogst op het westelijk halfrond. Zelfs onder de seculiere joden, in Israël, is sprake van een hoger geboortecijfer dan in de geïndustrialiseerde landen over de hele wereld. We danken G-d dat het gezinsleven tot de beste in Israël behoort, waar ook ter wereld. We danken G-d voor de sterke familie-eenheid in Israël. Het is opmerkelijk dat volgens recente statistieken de Israëli’s, met alle uitdagingen die ze hebben met de omringende landen, de meest optimistische mensen ter wereld blijven.

Het gezondheidssysteem in Israël is geweldig. Ik lag tien dagen in het ziekenhuis op de intensive care. Als Israëlisch staatsburger hoefde ik zelfs geen sjekel te betalen. Als ik in de VS was geweest, had het me $ 100.000 kunnen kosten. De Joden in het Westen weten dat het gezondheidssysteem in Israël geweldig is, en dat is nog een reden waarom ze graag terug willen komen naar Israël.

Joods onderwijs over de hele wereld is erg duur in de Verenigde Staten en andere landen. Maar prijs G-d, in Israël hoef je niet te betalen voor onderwijs. We weten dat Israël ook geroepen is om een licht voor de naties te zijn. Wij geloven dat door het schudden dat plaatsvindt, de gerechtigheid aan Israël zal worden hersteld.
Ze zullen vertrouwen op hun Messias en ze zullen worden verlost, en ze zullen zich afkeren van abortussen in Israël, van goddeloze seksualiteit, van al het andere kwaad in onze samenleving. G-d belooft in Zacharia 8 dat Hij deze natie Israël tot een heilige natie zal maken. Hij zal de natie schudden totdat de natie een heilige natie wordt, totdat we op de Bijbel vertrouwen als we naar de Heer, de G’d van Israël, kijken en ons afkeren van onze slechte wegen. G’d gaat de zonen van Levi zuiveren volgens het Woord van G’d.

Ik geloof dat G-d alle Joodse mensen naar huis wil brengen, maar Hij wil vooral de jongere generatie Joden van over de hele wereld naar huis brengen, degenen onder de veertig. Degenen die het beste deel van hun leven kunnen investeren – dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig jaar van hun leven – staan voor de natie Israël, investeren in Israël en investeren de beste jaren van hun leven in Israël, vertrouwend op de G-d van Israël, en de weg bereiden voor de komst van de Messias, de Koning van Glorie.

Dit is wat de Almachtige Heer zegt: “Opnieuw zullen mannen en vrouwen van hoge leeftijd in de straten van Jeruzalem zitten, elk met een stok in de hand vanwege hun leeftijd. De straten van de stad zullen gevuld zijn met jongens en meisjes die daar spelen.” Zacharia 8: 4-5

We zien dat G-d op verbazingwekkende manieren werkt. Hij zegt dat Hij niet terug zal komen voordat de Heer Zion heeft opgebouwd, dan zal Hij verschijnen in Zijn heerlijkheid (zie Psalm 102: 16). Dus we weten dat het opbouwen van Zion, de Joden die terugkomen naar Israël, en terugkomen naar hun G’d, de weg zal bereiden voor de komst van de Koning der ere.

[1] In de HSV lezen we: Het is Mijn verlangen hen te bestraffen: volken worden tegen hen samengetrokken, verstrikt als zij zijn in beide ongerechtigheden. Omdat Efraïm een getemde jonge koe is, gewillig om te dorsen, ben Ik voorbijgegaan aan de schoonheid van haar hals: Ik zal Efraïm inspannen, Juda zal ploegen, Jakob zal voor zichzelf eggen.

[2] Letterlijke vertaling: de volheid van Zijn verlossende doel dat door dit schudden zal gebeuren

[3] Letterlijke vertaling: de volheid van zijn verlossende doel voor ons om ons te bekeren, onszelf te vernederen, zijn aangezicht te zoeken en ons af te keren van onze slechte wegen

[4] Letterlijke vertaling: de volheid van zijn verlossende doel voor ons om te wandelen in de vreze des Heren en te wandelen in de heiligheid des Heren

[5] Letterlijke vertaling: de volheid van Zijn verlossende doel voor Israël om tot de volheid van hun focus en doel te komen.

[6] Letterlijke vertaling: voor de Joden om hun ogen naar Jeruzalem te wenden, en weg van New York City, weg van Frankrijk, weg van LA, weg van Miami, weg van Groot-Brittannië, weg van Duitsland om aan Jeruzalem te denken.


NB. Tom Hess woont in Jeruzalem, en is de oprichter van het Jerusalem House of Prayer for All Nations (www.jhopfan.org).

(Na bovenstaande tekst bevat de Engelse update-PDF nog een aantal citaten uit dit jaar verschenen artikelen op internet, o.a. op Israel National News en Jerusalem Post (over de in Israel verwachtte grote golf van immigranten). Met tussendoor commentaar van Tom Hess.
Zie de in het Nederlands vertaalde artikelen in deze PDF.)

Bron: Tom-Hess-LetMyPeopleGo-update2020Engelse PDF

Hier vindt u de gehele herziene versie van het boek (als engelstalige PDF), dat we recent ontvingen van Tom Hess.

Vertaling: PoF

Deel dit artikel

Je kunt geen reactie geven op dit bericht.

Live – Streaming

Regelmatig organiseert Pillar of Fire LIVE Streaming events ... Klik op deze knop om naar de Live stream pagina te gaan.


E-mail Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de Mailings van Pillar of Fire. Naast de berichten die we op de site plaatsen, sturen we ook regelmatig e-mailings met relevante nadere informatie.


Doneer Online

Steun het werk van Pillar of Fire met uw bijdrage. Pillar of Fire heeft de ANBI status en uw giften zijn van de belasting aftrekbaar. U kunt op dit moment doneren via een bankmachtiging en via PayPal.Radio Israel